ПЛАН КАПІТАЛУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ – ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

I. Словник понять

ПКП – програма Плану Капіталу для Працівників DE PRONOBEL SP. Z O.O.SP. K., створена та функціонує на основі Закону від 4 жовтня 2018 року про План Капіталу для Працівників (Журнал законів від 2018 пункту 2215) (далі „закон про ПКП”);

Керуюча установа – товариство інвестиційних фондів, загальне пенсійне товариство, пенсійне товариство працівників або страхова компанія, що управляє фондом або фондами, що збирають кошти ПКП;

Учасник ПКП – фізична особа, яка досягла 18-річного віку від і за кого Роботодавець уклав договір на управління ПКП з фінансовою установою;

Договір на управління ПКП – договір, який Роботодавець укладає з обраною фінансовою установою, що керує ПКП, що містить найважливіші правила щодо збору та управління коштами на рахунках ПКП;

Договір на ведення ПКП – договір, який Роботодавець укладає від імені та для Працівників з фінансовою установою, з якою він раніше підписав договір про управління. Договір уточнює детальні умови збору та управління коштами, спосіб, у який учасник ПКП зможе декларувати додаткові платежі та подавати інструкції щодо зібраних коштів;

Роботодавець – DE PRONOBEL sp. z o.o. sp. k. зареєстрована у Глівіцах, вул. Млинська 8.

II. Каталог працівників, які охоплені ПКП

 1. Працівники незалежно від підстави працевлаштування, крім неповнолітніх.
 2. Фізичні особи, які виконують роботу, від 18 років.
 3. Вік 18 років і старше, які працюють на підставі агентського договору або договору поручення або іншого договору про надання послуг.

III. Мета приєднання до ПКП

 1. ПКП є добровільною системою довгострокових заощаджень для Працівників, створеною Роботодавцями та спільно фінансованою Працівниками, Роботодавцями та Державним казначейством.
 2. Основною метою ПКП є надання додаткових коштів, які учасник зможе використати після 60-річного віку, а у виняткових випадках – описаних нижче – також раніше.
 3. В межах ПКП будуть створюватися приватні, індивідуальні рахунки для учасників ПКП за підтримки виплат Роботодавця, Працівниками та субсидій Державного казначейства.
 4. У випадку платежів, здійснених Роботодавцем та Працівниками, їх сума визначається у відсотках відносно винагороди брутто. Платежі з Державного казначейства становлять конкретні суми, що не залежать від доходів Працівника.
 5. Керуюча установа, яка буде відібрана Роботодавцем разом з Працівниками, інвестує кошти, зібрані на рахунки в інвестиційні кошти, обмежуючи рівень ризику залежно від віку учасника – кошти визначеної дати.

IV. Правила реєстрації до ПКП

 1. Для кожного Працівника, який обов’язково покривається страхуванням пенсійним та по інвалідності, Роботодавець зобов’язаний укласти договір про проведення ПКП від імені роботодавця і створити для нього через фінансову установу особистий рахунок, на якому будуть накопичуватися заощадження. Вибір фінансової установи здійснюється Роботодавцем за згодою.
 2. По відношенню до:
  1. працівників у віці від 18 до 55 років, реєстрація до ПКП відбувається автоматично, з можливістю відмови від здійснення платежів у будь-який час.
  2. працівників у віці від 55 до 70 років реєстрація до ПКП відбувається тільки на прохання Працівника.
  3. працівники, які досягли 70-річного віку в перший день працевлаштування, не укладають договору про впровадження ПКП.
 3. Кошти, зібрані в рамках ПКП, є приватною власністю учасника і підлягають успадкуванню за правилами, встановленими положеннями Цивільного кодексу.
 4. Усі формальні питання, пов’язані з веденям ПКП, включаючи укладення договору від імені Працівника про управління ПКП, є відповідальністю Роботодавця. Від учасника не потрібно виконувати жодних дій. Тільки ті, кому 55 років і молодше 70 років, які бажають приєднатися до ПКП, будуть зобов’язані подати заявку до Роботодавця для укладення договору про управління ПКП.

V. Дата прийняття ПКП в DE PRONOBEL sp. z o.o. sp. k.

 1. Положення Закону про ПКП стосовно DE PRONOBEL sp. z o.o. sp. k. застосовуються з 1 липня 2019 року.
 2. Обов’язок укласти договір на управління ПКП покладається на Роботодавця до 25 жовтня 2019 року.
 3. Обов’язок укласти договір про управління ПКП покладається на Роботодавця до 12 листопада 2019 року.

VI. Джерела накопичення коштів в ПКП

 1. Вплати на ПКП фінансуються за рахунок:
  1. Роботодавця:
   • основний платіж (обов’язковий) – 1,5% від винагороди брутто.
   • доплата (добровільна) – до 2,5% від винагороди брутто.
  2. Працівника:
   • основний платіж (обов’язковий) – 2,0% від винагороди брутто.
   • доплата (добровільна) – до 2,0% від винагороди брутто.
  3. Державне казначейство:
   • Одноразова оплата початкова – 250 злотих
   • Щорічна доплата – 240 злотих
  4. Платежі, що фінансуються Роботодавцем, не включаються до винагороди, що є підставою для визначення розміру обов’язкових внесків для страхування пенсійного та по інвалідності.
  5. Для тих Працівників, у яких загальна винагорода з різних джерел у даному місяці не перевищує 1,2 мінімальної винагороди, основний платіж може бути зменшений до 0,5% від винагороди брутто.

VII. Використання коштів, накопичених в ПКП

 1. Можливість виплати заощаджень, зібраних учасником, без виникнення витрат, існує у випадку:
  1. хвороба учасника або члена його найближчої родини – до 25% заощаджень без зобов’язання повернути їх.
  2. призначення учасником коштів на фінансування власного внеску при отриманні кредиту на купівлю квартири або будівництва будинку – до 100% коштів до того, як досягне 45 років. Гроші, взяті для цієї мети, повинні бути повернуті на рахунок ПКП протягом 15 років.
 2. Учасник має право на переказ коштів – перерахування заощаджень на ПКП нового Роботодавця у разі зміни місця роботи.
 3. У разі смерті учасника – залежно від його рішення – зібрані кошти:
  1. підлягатимуть успадкуванню за загальними правилами або
  2. потрапляють до особи, вказаною учасником.

VIII. Виплата коштів після 60-річного віку

 1. Вільне використання учасниками коштів, накопичених у ПКП, відбуватиметься після 60- річного віку – незалежно від статусу професійної діяльності.
 2. Залежно від рішення учасника, він зможе:
  1. продовжувати накопичувати кошти в ПКП;
  2. зробити виплату:
   1. одноразово 25% коштів і сплачувати решту не менше як 120 платежів на 10 років (оплата в цій формі буде звільнена від податку на приріст капіталу);
   2. загальний обсяг коштів у будь-якій кількості платежів, зі зменшенням кількості платежів по відношенню до вищезазначеного призведе до заплати належного податку на приріст капіталу;
 • передачі – на поліс у страховій компанії з правом на періодичні або довічні пільги або на строковий депозитний рахунок;
 1. у вигляді допомоги для дружини/чоловіка (оплата з одного спільного рахунку подружжя) – у разі створення рахунку подружжя та сплати об’єднаних коштів обох подружжя на не менше 120 місяців. З моменту смерті дружини/чоловіка, коли залишається тільки одна особа, виплата виплачується на поточній основі, поки кошти на рахунку подружжя не будуть вичерпані. У випадку смерті обох, залишок коштів успадковується.

IX. Відмова від участі в ПКП

 1. Учасник ПКП може на свій запит вилучити накопичений капітал у будь-який час, як до, так і під час участі в ПКП.
 2. У разі виходу учасник отримає:
  1. 100% коштів, що надходять від платежів учасника;
  2. 70% коштів від платежів Роботодавця.
 3. У разі виходу учасник буде зобов’язаний повернути всі кошти, отримані від Державного казначейства.
 4. Вилучення коштів до досягнення 60-річного віку пов’язано з зобов’язанням сплати податку на приріст капіталу (19%).
 5. Відмова від участі в ПКП не перешкоджає повторному приєднанню до програми в будьякий час за умови встановлених законом лімітів на вік учасника.
 6. Кожні чотири роки (починаючи з 1 квітня 2023 р.), Роботодавець повторно вносить внески до ПКП для Працівників, які подали заяву про відставку від участі в ПКП. Повторне зарахування до ПКП не виключає права на відмову від участі в програмі.
 7. Декларація про відмову від здійснення платежів до ПКП повинна бути подана Роботодавцю відповідно до зразка, що становить додаток 1 до цієї інформації.

Інформуємо, що рішенням більшості програма PPK в нашій фірмі буде обслуговуватися TFI PZU S.A.

Додаток 1 – Декларація про відмову від здійснення платежів до ПКП