Obligația de informare a RODO

Potrivit art. 13 alin. 1 și 2 din Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal din 27 aprilie 2016 (Jurnalul de Legi din L.I.119.1 din 2016.05.04); denumit în continuare Regulament, informăm că:

1.i.1.a.i.1. Administratorul datelor dvs. personale este Pronobel sp. O.o. cu sediul în Gliwice, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice.

1.i.1.a.i.2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în scopul executării contractelor de muncă / cooperare și în scopul verificării continue a încheierii potențiale a contractelor menționate mai sus.

1.i.1.a.i.3.  Datele personale ale părții candidate / contractate, pot fi transferate către terțe părți – agenții itrediare și clienți ai administratorului de date cu caracter personal sau ai agenției intermediare în legătură cu trimiterea dvs. la furnizarea de servicii pentru a ajuta persoanele în vârstă și / sau bolnavi in ingrijirea gospodăriei.

1.i.1.a.i.4. Datele personale ale clientului pot fi transferate terților – agenții intermediare și contractori ai administratorului de date cu caracter personal în legătură cu implementarea contractului pentru a oferi asistență persoanelor în vârstă și / sau bolnavi în timp in ingrijirea gospodăriei.

1.i.1.a.i.5. Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata relațiilor juridice care rezultă din contractele încheiate, precum și după terminarea lor, pentru perioada de prescripție a creanțelor legate de implementarea acestor contracte, care rezultă din legile generale aplicabile.

1.i.1.a.i.6. Aveți dreptul să accesați datele dvs. personale, să le rectificați și să le ștergeți, precum și să solicitați să limitați procesarea și transferul datelor în condițiile stabilite de legile generale aplicabile.

1.i.1.a.i.7. Aveți dreptul să depuneți o plângere la un organism de supraveghere în sensul dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal ori de câte ori există suspiciuni că prelucrarea datelor cu caracter personal se face încălcând legile aplicabile în general.

1.i.1.a.i.8. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, cu toate acestea, este necesar să se încheie un contract de mandat / acord de cooperare în legătură cu necesitatea identificării părții la prezentul contract și a soluționării acestuia.

1.i.1.a.i.9. Deciziile bazate pe datele pe care le furnizați nu se fac în mod automat.

1.i.1.a.i.10. Este permisă obținerea de date personale suplimentare pe baza consimțământului dvs., în mod voluntar și revocabil în orice moment. Datele la care se face referire în teza precedentă vor servi administratorul de date în scopul clar definit în conținutul consimțământului meu.