PLANURI DE CAPITAL PENTRU ANGAJAȚI – INFORMAȚIA PENTRU ANGAJAȚII SOCIETĂȚII

I. Dicționar de Termeni

PPK – programul de Planuri de Capital pentru Angajați DE PRONOBEL SP. Z O.O.SP.K., creat și funcționând pe baza Legii din 4 octombrie 2018 privind planurile de capital pentru angajați (Jurnalul de Legi din 2018 poz. 2215) (denumit în continuare „Legea privind PPK”);

Instituția Administratoare – societate de fonduri de investiții, societate generală de pensii, asociație de pensii a angajaților, societate de asigurări care administrează Fondul sau Fondurile care colectează fonduri PPK;

Participant la PPK – o persoană fizică care a împlinit vârsta de 18 ani, în numele căreia și pentru care Angajatorul a încheiat un contract de gestionare a unui PPK cu o instituție financiară;

Contract de administrare a PPK – un contract pe care Angajatorul îl încheie cu instituția financiară selectată care administrează PPK, și care conține cele mai importante reguli privind colectarea și administrarea fondurilor din conturile PPK;

Contract de gestionare a PPK – un contract pe care Angajatorul îl încheie în numele și în favoarea Angajaților cu o instituție financiară cu care a semnat anterior un contract de administrare. Contractul specifică, printre altele, condiții detaliate de colectare și administrare a fondurilor, modul în care un participant la PPK va putea să declare plăți suplimentare și să prezinte instrucțiuni privind fondurile colectate;

Angajator – DE PRONOBEL sp. z o.o. sp. k. cu sediul în Gliwice, str. Młyńska nr. 8.

II. Categoriile angajaților incluse în PPK

 1. Angajații, indiferent de temeiul angajării, cu excepția angajaților minori.
 2. Persoanele fizice care desfășoară munca la domiciliu și care au împlinit vârsta de 18 ani.
 3. Persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani și care lucrează pe baza unui contract de agenție sau a unui contract de muncă temporar sau a unui alt contract de prestare de servicii.

III. Scopul aderării la PPK

 1. PPK reprezintă un sistem voluntar de economisire pe termen lung pentru Angajați, creat de Angajatori și cofinanțat de Angajați, Angajatori și Trezoreria de Stat.
 2. Scopul principal al PPK este de a asigura bani suplimentari, de care participantul va putea beneficia după împlinirea vârstei de 60 de ani și, iar în cazuri excepționale – descrise mai jos – și mai devreme.
 3. În cadrul PPK vor fi deschise conturi individuale, particulare, pentru participanții la PPK, alimentate prin plăți de la Angajator, Angajaț și subvenții de la Trezoreria de Stat.
 4. În cazul plăților efectuate de Angajator și Angajaț, valoarea acestora este determinată procentual în raport cu remunerația brută. Plățile de la Trezoreria de Stat constituie anumite sume independente de venitul Angajatului.
 5. Instituția administratoare, care va fi selectată de către Angajator împreună cu Angajații, va investi fondurile strânse în conturi în fondurile de investiții care limitează nivelul riscului în funcție de vârsta participantului – fondurile unei date definite.

IV. Reguli de înscriere la PPK

 1. Pentru fiecare persoana angajată care este inclusă în mod obligatoriu în asigurare de pensie de vârstă și pensie pe caz de boală, Angajatorul va încheia în numele ei un contract de gestionare a PPK și va crea pentru ea, prin intermediul unei instituției financiare, un cont personal pe care vor fi acumulate economii. Selectarea unei instituții financiare se va face de către Angajator în acord cu.
 2. Cu privire la:
  1. angajați cu vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, înscrierea în PPK are mod automat, cu opțiunea de a renunța la efectuarea plăților în orice moment.
  2. angajații cu vârsta cuprinsă între 55 și 70 de ani, înscrierea în PPK are loc doar la cererea Angajatului.
  3. în cazul angajaților care au împlinit vârsta de 70 de ani în prima zi de angajare, nu se încheie un contract de gestionare PPK.
 3. Fondurile colectate în cadrul PPK sunt proprietatea privată a participantului și fac obiectul moștenirii conform regulilor specificate în prevederile Codului civil.
 4. Toate chestiunile formale legate de gestionarea PPK – inclusiv încheierea unui contract de gestionare PPK în numele Angajatului – fac parte din obligațiile Angajatorului. Nu va fi necesară nicio acțiune din partea participantului. Numai cei care au împlinit vârsta de 55 de ani și nu au împlinit 70 de ani, dispuși să adere la PPK, vor fi obligați să depună o cerere către Angajator de a încheia un contract de gestionare a PPK.

V. Termen de preluare a PPK la DE PRONOBEL sp. z o.o. sp. k.

 1. Prevederile Legii privind PPK cu privire la DE PRONOBEL sp. z o.o. sp. k. sunt aplicabile de la 1 iulie 2019.
 2. Obligația de a încheia un contract de administrare a PPK revine Angajatorului până la 25 octombrie 2019.
 3. Obligația de a încheia un contract de gestionare a PPK revine Angajatorului până la 12 octombrie 2019.

VI. Surse de provenire a fondurilor în PPK

 1. Plățile pentru PPK vor fi finanțate de către:
  1. Angajator:
   • plata de bază (obligatorie) – 1,5% din remunerația brută.
   • plata suplimentară (voluntară) – până la 2,5% din remunerația brută.
  2. Angajat:
   • plata de bază (obligatorie) – 2,0% din remunerația brută.
   • plata suplimentară (voluntară) – până la 2,0% din remunerația brută.
  3. Trezoreria de Stat:
   • plata unică de bun venit – 250 PLN
   • plata suplimentară anuală – 240 PLN
  4. Plățile finanțate de către Angajator nu vor fi incluse în remunerația care constituie baza determinării cuantumului contribuțiilor obligatorii pentru asigurarea de pensie de vârstă și pensie pe caz de boală.
  5. Pentru acei Angajații a căror remunerație totală din diferite surse într-o anumită lună nu depășește de 1,2 ori salariul minim, plata de bază poate fi redusă la 0,5% din remunerația brută.

VII. Utilizarea fondurilor strânse în PPK

 1. Posibilitatea de a încasa economiile strânse de participant fără a suporta costuri, există în următoarele cazuri:
  1. boala participantului sau a unui membru al familiei sale apropiate – până la 25% din economii fără obligația de returnare a acestora.
  2. înainte de împlinirea vârstei de 45 de ani, participantul va aloca fonduri pentru a finanța contribuția proprie în cazul când solicită creditarea achiziției unui apartament sau a construirii unei case – până la 100% din fonduri. Banii ridicați în acest scop trebuie returnați în contul PPK în termen de 15 ani.
 2. Participantul are dreptul la o plată de transfer a fondurilor – transferul de economii către PPK al noului Angajator în cazul schimbării locului de muncă.
 3. În caz de deces al participantului – în funcție de decizia sa – fondurile strânse:
  1. vor face obiectul moștenirii în termeni generali sau
  2. vor ajunge la persoana desemnată nominal de participant.

VIII. Plata fondurilor după împlinirea vârstei de 60 de ani

 1. Utilizarea liberă de către participant a fondurilor acumulate în PPK va avea loc după împlinirea vârstei de 60 de ani – indiferent de statutul activității sale profesionale.
 2. În funcție de decizia participantului, acesta va putea:
  1. să continue să strângă fonduri în PPK;
  2. se retragă:
   1. o sumă unică de 25% din fonduri, iar restul să retragă în cel puțin 120 de tranșe timp de 10 ani (plata în această formula va fi scutită de impozitul pe câștigurile de capital);
   2. totalul fondurilor în orice număr de tranșe, însă o reducere a numărului de rate în raport cu cele menționate mai sus, va atrage plata impozitului datorat pe câștigurile de capital;
 • o sumă de transfer – pentru o poliță într-o societate de asigurări cu titlul la prestații periodice sau pe viață sau la un cont de depozit la termen;
 1. sub forma unei prestații conjugale (plată dintr-un cont matrimonial comun) – în cazul deschiderii unui cont conjugal și al plății fondurilor însumate ale ambilor soți timp de cel puțin 120 de luni. Din momentul decesului soțului / soției, atunci când rămâne doar o singură persoană, prestația este plătită pe baza actualelor principii, până la epuizarea fondurilor de pe contul conjugal. În caz de deces al ambilor soți, fondurile rămase sunt supuse moștenirii.

IX. Renunțarea la participare la PPK

 1. La cerere, un participant la PPK poate să retragă capitalul acumulat în orice moment, atât înainte, cât și pe durata participării la PPK.
 2. În caz de retragere, participantul va primi:
  1. 100% din fondurile provenite din plățile participantului;
  2. 70% din fondurile provenite din plățile Angajatorului;
 3. În caz de retragere, participantul va fi obligat să restituie toate fondurile primite de la Trezoreria de Stat.
 4. Retragerea fondurilor înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani atrage obligația de a plăti impozitul pe câștigurile de capital, calculat de la suma acumulată (19%).
 5. Renunțarea la participarea la PPK nu exclude re-aderarea la program în orice moment, sub rezerva limitelor legale privind vârsta participantului.
 6. La fiecare 4 ani (începând cu 1 aprilie 2023), Angajatorul va efectua din nou plăți la PPK pentru Angajații care au depus o declarație de renunțare la participare la PPK. Reînscrierea la PPK nu exclude dreptul de o nouă renunțare la participare la program.
 7. Declarația de renunțare la efectuarea plăților către PPK trebuie adresată Angajatorului în conformitate cu modelul care constituie Anexa nr.1 la prezentă informație.

Vă rugăm să vă informați că prin decizia majorității, programul PPK va fi operat în compania noastră de către TFI PZU S.A.

Anexa nr.1 – Declarația de renunțare la efectuarea plăților către PPK