Работа за социални асистентки и асистенти на възрастни хора в Германия


Program

Печеля повече и повече!

za polecenie rodziny

ЗА СЕМЕЙНА КОМАНДА

+

100€

Ще получите тази сума за препоръка на нашата агенция за семейства, която ще работи с нас в областта на грижата за дома и помощта и ще работи най-малко 30 дни.

za polecenie opiekunki

ЗА ОХРАНИТЕЛИ

+

50€

Вие ще получите тази сума за всеки възпитател в напреднала възраст, който се препоръчва за нас, който ще отговаря на условията за набиране на персонал и ще реши да пътува с нас, за да работи за период от поне 30 дни.

Premie swiateczne

КОЛЕДНИ ДОБАВКИ

+

prezent prezent prezent

Ние оценяваме кърменето на по-възрастните хора, които напускат с нас за работа по време на ваканционни периоди, затова имаме специални коледни бонуси за тях!

Нашите сертификати

certyfikat KRAZ
Съгласно чл. 13, ал. 1 и 2 от Общия регламент за защита на личните данни от 27 април 2016 г. (Дв.U.UE.L.2016.119.1 на 05.04.2016); наричан по-долу "Регламент", ви информираме, че:

Изравявам съгласие обработка на личните ми данни, посочени във формуляра от Pronobel sp. z o.o. със седалище в Gliwicach, ул. Młyńska 8 да се свържете с мен относно предложение за работа.