Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

{{ offer.name }}

NUMER OFERTY: {{ offer.number }} Powrót do ofert

DATA WYJAZDU:

{{ offer.departure }}

DŁUGOŚĆ POBYTU:

{{ getOfferLanguageTxt(offer.length) }}

LOKALIZACJA OFERTY:

{{ offer.localization }}

Wymagany język:

{{ getLanguageSkillTxt(offer.language_skill) }}

WYNAGRODZENIE:

OPIS OFERTY PRACY W NIEMCZECH

Miejscowość: {{ offer.localization }}
Data wyjazdu: {{ offer.departure }}
Język:
Język: do uzgodn.
Długość pobytu: {{ getOfferLanguageTxt(offer.length) }}
{{offer.extra_mark_star}}
Zwrot kosztów podróży
Pan do opieki
Pani do opieki
Para do opieki
Pacjent chodzący
Pacjent na wózku
Pacjent leżący
Lekki pacjent
Bez dźwigania
Bez pieluch
Transfer
Spokojne noce
Pacjent mieszka sam
Pacjent w dobrej formie
Przychodzi pielęgniarka
Przychodzi pomoc
Przychodzi sprzątaczka
Przychodzi ogrodnik
Częste odwiedziny/wsparcie
Dom
Mieszkanie
Miasteczko
Miasto
Wieś
Własny pokój
Wydzielone mieszkanie
Własna łazienka
Komfortowe zakwaterowanie
Samochód
Potrzebne prawo jazdy
Rower
Blisko sklepy
Zwięrzęta
Ogród przy domu
Basen przy domu
Internet
Dla doświadczonych
Dla serdecznych
Dla towarzyskich
Dla lubiących kulturę
Dla stanowczych osób
Miła atmosfera
Spokojne zlecenie
Wyjścia do teatru/kina
Spacery
Można palić
Nie można palić
Można palić na zewnątrz
promo promo promo promo promo promo promo promo
{{offer.extra_mark_star}}
Zwrot kosztów podróży
Pan do opieki
Pani do opieki
Para do opieki
Pacjent chodzący
Pacjent na wózku
Pacjent leżący
Lekki pacjent
Bez dźwigania
Bez pieluch
Transfer
Spokojne noce
Pacjent mieszka sam
Pacjent w dobrej formie
Przychodzi pielęgniarka
Przychodzi pomoc
Przychodzi sprzątaczka
Przychodzi ogrodnik
Częste odwiedziny/wsparcie
Dom
Mieszkanie
Miasteczko
Miasto
Wieś
Własny pokój
Wydzielone mieszkanie
Własna łazienka
Komfortowe zakwaterowanie
Samochód
Potrzebne prawo jazdy
Rower
Blisko sklepy
Zwięrzęta
Ogród przy domu
Basen przy domu
Internet
Dla doświadczonych
Dla serdecznych
Dla towarzyskich
Dla lubiących kulturę
Dla stanowczych osób
Miła atmosfera
Spokojne zlecenie
Wyjścia do teatru/kina
Spacery
Można palić
Nie można palić
Można palić na zewnątrz
Na tej ofercie zarobisz łącznie netto:
Na tej ofercie zarobisz łącznie netto:
100% zwrotu kosztów podróży
Krótka oferta - dowiedz się o zwrot kosztów podróży
Przelicz
{{offer.offer_guardian}} - opiekun oferty
phone {{offer.offer_guardian_phone}} Zapytaj na facebooku
Aplikuj

Naszym Opiekunom w Niemczech gwarantujemy:

Wysokie zarobki
do 1600 € netto
Zwrot kosztów
podróży
Pełne ubezpieczenie na terenie UE (EKUZ, A1)
Całodobowe wsparcie 7 dni w tygodniu
Jasne i przejrzyste warunki umowy
Pomoc prawna i kadrowa
Szkolenia zawodowe
i językowe

Wypełnij formularz
WYŚLIJ

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.