Karta EKUZ w Niemczech – wszystko co powinieneś wiedzieć

Wyjeżdżając do pracy za granicę trzeba się odpowiednio przygotować. Kwestia zdrowia jest jedną z najważniejszych, tym bardziej podczas naszego pobytu za granicą musimy zadbać o nasze zdrowie i bezpieczeństwo oraz brać pod uwagę każdą ewentualność. W kwestii ubezpieczenia zdrowotnego przygotowanie do zagranicznej podróży bardzo ułatwia m. in Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Karta EKUZ w Niemczech – co to jest?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny, uprawniający do bezpłatnego skorzystania z podstawowej opieki medycznej podczas pobytu za granicą. Karta obowiązuje we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej i wydawana jest bezpłatnie.  Przysługuje każdemu, za kogo opłacane są składki zdrowotne.

Czy karta EKUZ w Niemczech jest obowiązkowa?

Osoby wyjeżdżające do pracy za granicę powinny wiedzieć, że pracownicza karta EKUZ jest nieodzownym dokumentem podczas każdego wyjazdu zagranicznego. Nie ma obowiązku jej wyrobienia, jednak  w sytuacji, kiedy trafiamy do szpitala to właśnie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ochroni nas przed pokryciem kosztów leczenia, ponieważ w zagranicznych placówkach konieczne jest potwierdzenie ubezpieczenia poprzez okazanie karty EKUZ.

Do czego upoważnia karta ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech?

Z EKUZ otrzymamy w Niemczech niezbędną pomoc medyczną. W momencie zagrożenia zdrowia mamy prawo do takich samych świadczeń w niemieckiej publicznej służbie zdrowia jak obywatele Niemiec i na takich samych jak oni zasadach.

Jak wyrobić kartę EKUZ ?

Uzyskanie karty EKUZ jest bardzo proste. Wniosek o jej wyrobienie możemy złożyć na 5 różnych sposobów:

  • Osobiście w dowolnych oddziale lub delegaturze NFZ
  • Pocztą elektroniczną
  • Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
  • Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
  • Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału delagatury NFZ

Pamiętajmy, że ubezpieczenie to jedna z podstawowych rzeczy jakie musimy sobie zapewnić podczas wyjazdu za granicę. Firma DE Pronobel przywiązuje dużą wagę do jakości i oferuje swoim pracownikom również korzystne ubezpieczenie – AOK Nordost. Tak więc wybierając ofertę pracy warto również zwrócić uwagę na dodatkowe czynniki, które sprawią, że podczas wyjazdu za granicę będziemy czuli się bezpiecznie i w każdej sytuacji uzyskamy pomoc. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi warunkami!