Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Zasady przenoszenia podopiecznego z ograniczeniami ruchowymi

Zasady przenoszenia podopiecznego z ograniczeniami ruchowymi
Aby przystąpić do pomocy osobie niepełnosprawnej należy zorientować się co do umiejętności, stanu fizycznego i ograniczeń ruchowych tej osoby.


Istnieje kilka zasad podczas przenoszenia osób, które warto zapamiętać:

- zachowywać jak najbardziej wyprostowaną pozycję, aby chronić swój kręgosłup
- chwycić pewnie przenoszoną osobę, ale nie za mocno, aby nie powodować jej dyskomfortu.
- w celu wyeliminowania potknięć, poruszać się krokiem odstawno-dostawnym.
- zachować jak najmniejszy odstęp między miejscem docelowym a punktem, w którym obecnie znajduje się podopieczny.
- usunąć wszelkie przeszkody znajdujące się na trasie przenoszenia.
- zaopatrzyć siebie i podopiecznego w odpowiednie obuwie, które wyeliminuje ryzyko potknięć przy przenoszeniu.
- ważne jest również zrezygnowanie z kolczyków, łańcuszków, zegarków.
- ciężar należy unosić z nóg a nie rąk i pleców. Należy unikać również gwałtownych ruchów, skrętów tułowia, pochyleń na boki.
- Należy wrócić uwagę na ograniczenia ruchomości takie jak przykurcze czy skostnienia i miejsca szczególnie bolesne lub wrażliwe.
- delikatnie sadzać osoby niepełnosprawne, aby nie spowodować odleżyn.
- oraz najważniejsze, aby upewnić się, że osoba przeniesiona znajduje się w bezpiecznej i komfortowej dla siebie pozycji.
 

Istnieje wiele technik przenoszenia podopiecznego o ograniczonej sprawności ruchowej. Przy przenoszeniu osoby z wózka inwalidzkiego na kanapę, fotel czy łóżko znajdujące się na równym poziomie jak wózek można skorzystać z techniki „jeden na jeden”.

 1. Należy ustawić wózek jak najbliżej miejsca, na które planujemy przenieść podopiecznego. Najlepiej jakby znajdował się pod kątek 45o.
 2. Zahamować wózek.
 3. Wypiąć boczek/podłokietnik.
 4. Chwycić osobę przenoszoną pod kolana i wysunąć ją z wózka tak, aby możliwe było ustawienie jej podudzi pod kątem 90o do podłoża. Podczas wysuwania należy zaprzeć swoje kolana o ramę wózka.
 5. Ustawić stopy osoby przenoszonej na podłożu. Pięty powinny wskazywać kierunek przenoszenia, a stopa znajdująca się bliżej miejsca przenoszenia powinna być lekko wysunięta do przodu.
 6. Ustawić swoje stopy po obu stronach stóp podopiecznego i objąć jego kolana swoimi.
 7. Chwycić osobę przenoszoną pod klatkę piersiową. W tym samym czasie osoba przenoszona powinna chwycić osobę przenoszącą w pasie. Głowa podopiecznego powinna znajdować się po przeciwnej stronie miejsca, do którego będziemy go przenosić.  
 8. Odchylić się do tyłu i przejąć ciężar osoby przenoszonej na siebie.
 9. W momencie gdy pośladki osoby przenoszonej stracą kontakt z podłożem, wykonać skręt tułowia w stronę miejsca przenoszenia.
 10. Opuścić biodra na miejsce przenoszenia.
 11. Upewnić się czy osoba przenoszona znajduje się w bezpiecznej i komfortowej pozycji.
 
Mamy nadzieję, że porady przedstawione w artykule ułatwią Opiekunkom pracę z podopiecznymi i będą przydatne na wyjazdach do rodzin.

A my zapraszamy do kontaktu i zgłaszania swoich aplikacji  na oferty pracy dla Opiekunek osób starszych.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.