Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Zamiast soli - potas!

Zamiast soli - potas!
Sól jest jedną z najpopularniejszych przypraw na ziemi. Jednak aż 99 proc. ludzi na świecie przekracza dzienne normy jej spożycia. Nadmierna konsumpcja soli, składającej się w 60 proc. z chloru i w 40 proc. z sodu, szkodzi zdrowiu, szczególnie ze względu na ten drugi składnik.

Sól spożywcza to zwyczajowa nazwa chlorku sodu, który składa się z kationów sodu oraz anionów chlorkowych. Sód wraz z potasem pełni kluczową rolę w regulowaniu gospodarki wodnej oraz kwasowo-zasadowej organizmu człowieka. Jednak zbyt duża zawartość sodu w diecie może być przyczyną wielu poważnych zagrożeń dla zdrowia człowieka, m.in. zwiększa ryzyko choroby nadciśnieniowej. Według zaleceń WHO dzienne spożycie soli nie powinno przewyższać 5 g. Polacy przekraczają tę normę ponad dwukrotnie. Przodkowie człowieka stosowali dietę o niskiej zawartość soli, ok. 1 g/dobę. Zatem współcześni ludzie są genetycznie przystosowani do diety niskosodowej. Obecnie najmniejszą konsumpcję tego pierwiastka, ok. 2 g/dobę, odnotowano w Kenii i Malawi. Natomiast w większości krajów rozwiniętych spożycie soli wynosi ok. 10 g/dobę.

Globalny bój o zdrowie – „Stop... Spójrz... Wybierz... Z niższą zawartością soli”

To hasło towarzyszyło kolejnej edycji Światowego Tygodnia Walki z Nadmiernym Spożyciem Soli, organizowanego corocznie we wszystkich krajach członkowskich przez zrzeszenie World Action on Salt and Health (WASH). Inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenie mają na celu opracowanie strategii obniżenia konsumpcji soli, dostosowanej do specyfiki danego kraju. W tym roku organizacja zwróciła uwagę na konieczność podawania zawartości soli na etykietach produktów spożywczych, co nie jest obowiązkowe m.in. dla polskich producentów. Dzięki temu konsumenci zyskaliby możliwość kontroli poziomu tego pierwiastka w wybieranych przez siebie artykułach.

Głównym źródłem sodu w diecie są produkty przetworzone. Ponadto Polacy codziennie spożywają przeciętnie 7,63 g soli dodanej podczas tzw. dosalania – wskazuje raport SGGW w Warszawie, opublikowany w 2012 r. Jednak upodobanie do słonego smaku może okazać się zgubne. Z informacji przedstawionych w 2013 roku na kongresie kardiologów w Nowym Orleanie wynika, że na choroby wynikające z nadużywania soli umiera rocznie 2,3 miliona osób. Nadmiar sodu w organizmie powoduje nadciśnienie tętnicze krwi, co z kolei wpływa na rozwój chorób sercowo-naczyniowych, które są najczęstszą przyczyną zgonów. Nie powinniśmy jednak zupełnie rezygnować z soli, gdyż organizm człowieka nie potrafi jej sam wyprodukować, a wszystkie jego komórki potrzebują jej do prawidłowego działania.

Zbawienny wpływ potasu

Potas łagodzi skutki diety bogatej w sód. Reguluje także ciśnienie krwi, dzięki czemu zapobiega nadciśnieniu tętniczemu, do którego może doprowadzić np. nadużywanie soli. – Ważną rolą tego pierwiastka jest także regulacja rytmu serca, gdyż umożliwia on sprawne przewodzenie impulsów w długich łańcuchach komórek układu nerwowego – tłumaczy lek. med. Arkadiusz Zieliński. Osoby stosujące nisko-kaloryczną dietę powinny więc rozważyć kurację preparatem potasowym.

Zapotrzebowanie dorosłego człowieka na potas wynosi około 3,5g/dobę. Według badań przeprowadzonych przez Polsenior (Terapia 2013), jego średnie dzienne spożycie w Polsce jest zdecydowanie za małe i wynosi około 2,45g/d u mężczyzn i 2,49g/d u kobiet. Ponadto, pierwiastek ten jest nieustannie tracony przez ludzki organizm. Powodem jego utraty jest także obróbka, której poddajemy żywność. Potas możemy również uzupełnić jedząc nieprzetworzone produkty. Co więcej, surowa żywność wykazuje niską zawartość sodu.

Od wieków potas ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie, gdyż ewolucyjnie człowiek jest przystosowany do diety wysokopotasowej. Ograniczając spożycie sodu, a zwiększając konsumpcję potasu, zachowamy dobrą kondycję na długo.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.