Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Zakrzepowe zapalenie żył głębokich – przyczyna zatorowości płucnej u Seniorów.

Zakrzepowe zapalenie żył głębokich – przyczyna zatorowości płucnej u Seniorów.
Zakrzepica, czyli zakrzepowe zapalenie żył głębokich jest schorzeniem, które powoduje trudności w przepływie krwi w żyłach, a w najgorszym przypadku – zator tętnicy płucnej. Przyczyną tychże dolegliwości jest tworzący się w żyłach skrzep. Najczęściej zlokalizowany w obrębie kończyn dolnych. Skrzep ten powstaje w głęboko położonych naczyniach krwionośnych i częściowo lub całkowicie je zatyka. Najczęściej na zakrzepowe zapalenie żył głębokich zapadają osoby po 60 roku życia.
 
Jakie są przyczyny zakrzepowego zapalenia żył?
Zakrzepica żylna pojawia się najczęściej u osób długotrwale leżących w łóżku, prowadzących mało aktywny tryb życia, po zabiegach operacyjnych, złamaniach szyjki kości udowej lub kości miednicy, zawale serca czy udarze mózgu. Przyczyną może być również długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej na przykład podczas długiej podróży samochodem czy samolotem. W tym drugim przypadku dodatkowo niekorzystne są zmiany ciśnienia na pokładzie.
Czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy żylnej jest również:
 • Otyłość
 • Długotrwałe noszenie zbyt ciasnej odzieży
 • Palenie tytoniu
 • Przyjmowanie żeńskich hormonów płciowych – estrogenów
 • Rozległe urazy
 • Zabiegi operacyjne
 • Ciąża
 • Choroba nowotworowa
 • Zawał serca
 • Antykoncepcja
Jak rozpoznać zakrzepowe zapalenie żył głębokich?
Należy pamiętać, że zakrzepica żył głębokich może wystąpić całkowicie bezobjawowo, co zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia poważnych powikłań. Tak najczęściej przebiega zakrzepica w obrębie miednicy.
Najczęstszymi z objawów wystąpienia zakrzepicy jest ból i obrzęk kostek, łydek lub ud. W przypadku umiejscowienia zakrzepów w żyłach kończyny dolnej, obrzęk obejmuje całą kończynę poniżej miejsca zatkania żyły i dochodzi aż do palców. Objawem jest również zaczerwienienie i tkliwość obszarów objętych chorobą. Ból nasila się przy chodzeniu i poruszaniu kończyną na przykład przy zginaniu. Czasem występuje gorączka (nawet do 40st) i przyspieszona akcja serca.
Objawem zakrzepicy żylnej są również popularne „pajączki” które sygnalizują, że w żyłach gromadzi się krew.

Jak zapobiegać zakrzepicy?
Oczywiście zapobieganie polega na przywróceniu prawidłowego przepływu krwi w żyle oraz niedopuszczenie do zatoru tętnicy płucnej.
Leczenie farmakologiczne polega na podawaniu leków przeciwzakrzepowych, które hamują nieprawidłowe krzepnięcie krwi. Podaje się również leki trombolityczne, które rozpuszczają skrzepy w żyle a czasami również leki o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym oraz antybiotyki zapobiegające zakażeniu. Pomóc mogą również preparaty heparyny drobnocząsteczkowej, które działają przeciwzakrzepwoo i fibronolitycznie.
Poza leczeniem farmakologicznym stosuje się również kompresjoterapię, czyli pończochy lub podkolanówki przeciwzakrzepowe.
W przypadku kiedy bardzo często dochodzi do zatorów tętnicy płucnej można zastosować leczenie operacyjne, które polega na wprowdzeniu specjalnego filtra, który wychwytuje oderwane części zakrzepu płynące z żył kończyn dolnych.
Należy unikać, jeśli to możliwe, długotrwałego leżenia w łóżku bez ruchu, wykonywać ćwiczenia poprawiające krążenie, podczas długich podróży wykonywać ćwiczenia kończyn oraz zrezygnować z palenia tytoniu.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.