Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Zaburzenia snu u osób starszych – jakie są przyczyny? Jak pomóc Podopiecznym?

Zaburzenia snu u osób starszych – jakie są przyczyny? Jak pomóc Podopiecznym?
Zmiany w jakości snu u osób starszych nie zawsze mają patologiczną przyczynę. Bardzo często są to typowe dolegliwości związane z procesem starzenia się mózgu oraz starzenia fizycznego. Młody organizm może zasnąć bez problemów i spać głęboko przez około 8 godzin. Z biegiem czasu ludzie mają problemy z zasypianiem i spaniem przez całą noc.

Dlaczego tak się dzieje?
Główną przyczyną zaburzeń snu są drzemki w ciągu dnia. Starsi ludzie bardzo często zasypiają podczas oglądania TV, siedząc lub czytając. To całkiem normalne u Seniorów, jednak jeśli takie sytuacje powtarzają się zbyt często i Senior zamiast wysypiać się w nocy, przysypia w dzień, należy szukać przyczyn zaburzenia snu gdzieś indziej.
Kolejną przyczyną zaburzenia snu jest bezsenność, która nie jest związana z wiekiem. Trudności w zasypianiu, nadmierna fragmentacja snu czy uczucie braku odpoczynku to zaburzenia, które należy konsultować ze specjalistą.

Co powoduje zaburzenia snu u seniorów?
Zaburzenia snu u osób starszych mogą mieć przyczyny związane z wiekiem jak na przykład brak aktywności fizycznej, zmiany w zegarze wewnętrznym, choroby neurologiczne takie jak: Alzheimer czy depresja, przyjmowanie niektórych leków, niektóre choroby przewlekłe, zaburzenia w oddawaniu moczu.

Niektóre z tych zaburzeń są łatwe do skorygowania pod nadzorem Opiekunki osób starszych, jak bezsenność spowodowana ciężkostrawnym posiłkiem, kofeiną, ćwiczeniami późnym popołudniem czy wizytą w szpitalu. Bardzo często wystarczy zmienić nawyki Seniora, aby mógł on czerpać jak najwięcej z dobrego długiego snu.

Inne bardziej złożone przyczyny zaburzenia snu powinny być skonsultowane z lekarzem. Rolą Opiekunki osób starszych jest obserwowanie takich zmian w jakości i długości snu u Podopiecznego.


Choroby przewlekłe jako czynnik wpływający na złą jakość snu:
Choroby przewlekłe, które pojawiają się u osób starszych, zwiększają prawdopodobieństwo zaburzeń snu. Do takich chorób przewlekłych możemy zaliczyć: Choroby układu oddechowego, astmę, choroby serca, problemy ze stawami, przewlekły ból.

Leki
Senior, u którego występuje szereg chorób przewlekłych zażywa leki, które często wpływają na pogorszenie jakości snu. W takim przypadku, kiedy Opiekunka osób starszych zauważy działania niepożądane, powinna zasięgnąć porady lekarza co do zmiany leku, czasu podania lub dawki.
Niektórzy seniorzy przyjmują leki nasenne, które powinny być kontrolowane przez Opiekuna w celu zapobiegnięcia nadużywaniu. Najnowsze badania wykazały, że niektóre leki nasenne nie działają na osoby starsze.

Depresja
Depresja i zaburzenia nastroją są powszechne u osób starszych. Bardzo często depresja objawia się zaburzeniami snu i nocnym budzeniem. U niektórych osób depresja pojawia się stopniowo, więc Senior przyzwyczaja się do swojego stanu i uważa, że jest to objaw normalny. Czasami jednak słaba jakość snu wpływa niekorzystnie na odżywianie. Niewyspany Senior traci zainteresowanie codziennymi czynnościami co skutkuje pojawieniem się depresji lub zaburzeniami nastroju.

Bezdech senny
To powszechne lecz niebezpieczne zaburzenie, typowe u osób starszych. Mięśnie, które kontrolują język i podniebienie miękkie, rozluźniają się i zwężają, co powoduje chrapanie i trudności w oddychaniu. Jest to zjawisko łatwe do wykrycia przez Opiekunkę osób starszych. Istnieją dwa rodzaje bezdechu sennego: centralny oraz obturacyjny. Obturacyjny bezdech senny blokuje górne drogi oddechowe przez 10 sekund lub dłużej, co zapobiega prawidłowemu natlenieniu krwi. Typowe konsekwencje obturacyjnego bezdechu sennego to bezsenność i chroniczne zmęczenie. U osób starszych wraz z obturacyjnym bezdechem sennym mogą rozwijać się inne dolegliwości jak nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, udar mózgu, choroby niedokrwienne serca. Zaburzenia oddychania wymagają konsultacji lekarza oraz prawidłowego leczenia.

Zaburzenia snu REM
Faza REM rozpoczyna się ok. 90 min po zaśnięciu. Wiele osób starszych może doświadczać w tym czasie koszmarów, którym towarzyszą krzyki, kopnięcia, bicie. Obecność takiego zachowania może świadczyć o występujących chorobach neurologicznych. Opiekunka osób starszych, która zauważy takie zachowanie powinna zgłosić to przy najbliższej wizycie u lekarza.


Pamiętajmy jednak, że jednorazowe epizody z bezsennością nie muszą świadczyć o chorobie. Czasem jest to całkiem normalne, że osoba obudzi się kilka razy w ciągu nocy. O zaburzeniu mówimy wtedy, kiedy epizody z bezsennością zdarzają się bardzo często i obniżają one jakość życia osoby starszej.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.