Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Wychowanie dzieci w rodzinie wielopokoleniowej. Szacunek dla starości.

Wychowanie dzieci w rodzinie wielopokoleniowej. Szacunek dla starości.

Zachowanie wielopokoleniowej więzi w dzisiejszych czasach często bywa niemożliwe. Jak uczyć dzieci szacunku dla starości i sprawić, żeby pamiętały o dziadkach i ciociach nie tylko w czasie świąt? Kto powinien zająć najważniejsze miejsce przy wielkanocnym stole?
Wielkanoc to rodzinne święto. W rodzinie wielopokoleniowej pojawiają się wtedy różne pytania. Kto powiniem zająć najważniejsze miejsce przy Wielkanocnym stole? Należy się oczywiście najstarszym członkom rodziny. To oni – z racji wieku – powinni zasiadać u szczytu stołu. Niestety, żyjemy w czasach, w których zanika szacunek dla starości.

Nauka szacunku dla starości

To wielki problem społeczny i kulturowy, z którego dopiero zaczynamy zdawać sobie sprawę. Rozpad wielopokoleniowej rodziny żyjącej pod jednym dachem sprawił, że starość powoli zaczęła znikać z naszego życia. Kiedyś dzieci miały na co dzień kontakt z babcią, dziadkiem. Obserwowały, jak z upływem lat zmienia się ich wygląd, zachowanie, jak stają się mniej sprawni, wymagający od pozostałych członków rodziny coraz to większej pomocy. Uczyły się cierpliwości i współczucia dla chorych, słabszych, niedołężnych. Starość mieszkała w pokoju obok, a nie na innej ulicy, w innym mieście. Była elementem rodzinnego życia i bezwzględnie należał się jej szacunek. Babcię staruszkę całowano w rękę, usługiwano jej, słuchano uważnie, co ma do powiedzenia. I nawet jeśli nie miała już decydującego głosu w rozstrzyganiu ważnych dla rodziny kwestii, nadal była poważana, zasięgano jej rady i opinii.

Rozmawiaj z dziadkami

Dziś żyjemy oddzielnie, w małych rodzinach. Z dziadkami, ciotkami, wujkami nie obcujemy na co dzień. Odwiedzamy ich od czasu do czasu, pomagamy, gdy tego potrzebują, zapraszamy na święta. Ale często traktujemy ich trochę jak zło konieczne, nie widzimy w nich ludzi, tylko problem. Brakuje nam cierpliwości i czasu na spokojną rozmowę, wysłuchanie wszystkich żalów i bolączek. Załatwiamy tylko sprawy bytowe staruszków i pędzimy do swoich kłopotów. Nie dostrzegamy, że oprócz pomocy w zrobieniu zakupów, posprzątaniu domu, oni są spragnieni kontaktu z rodziną. Chcą powspominać swoją młodość, a nikt ich nie słucha. Chcą się dowiedzieć, co robią ich wnuki, czym się pasjonują, jakie mają problemy, ale nikt z nimi o tym nie rozmawia...
Być może za 20–30 lat ludzie starsi wyjdą z cienia, bo będzie ich więcej niż młodych (w 2060 r. co trzeci mieszkaniec UE będzie miał 65 lat lub więcej), ale nie czekajmy na to. Naszym starzejącym się rodzicom, krewnym, sąsiadom już dziś potrzebna jest nasza serdeczna uwaga. A nasze dzieci muszą wiedzieć, że starość zasługuje na szacunek.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.