Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Witamina A

Witamina A
Drogie Opiekunki, Drodzy Opiekunowie osób starszych czy wiecie jaką funkcję dla organizmu pełni witamina A?

Witamina A
inaczej retinol jest niezbędna do prawidłowego podziału i rozwoju komórek. Ponadto uczestniczy w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego oraz przewodów moczowych. Retinol jest również niezastąpiony w procesie widzenia ponieważ zamienia światło na impulsy elektryczne oraz w budowie szkliwa nazębnego.

Niedobory witaminy A
Niedobory witaminy A są łatwo zauważalne. Objawiają się kruchością i łamliwością włosów i paznokci, szorstką skórą, wysypką, zmniejszonym apetytem, ogólnym zmęczeniem i podatnością na zakażenia. Niedobór witaminy A to również zaburzenia widzenia szczególnie w nocy.

Skrajny niedobór witaminy A jest zjawiskiem dość rzadkim. Niemniej jednak powinniśmy wiedzieć, że skrajny niedobór tej witaminy może prowadzić nawet do ślepoty.

Hiperwitaminoza - Droga Opiekunko, Drogi Opiekunie uważajcie na przedawkowanie!
Nadmiar witaminy A w organizmie powoduje zażółcenie skóry (przedawkowanie beta karotenu), spuchnięcie wątroby i śledziony, krwawienie dziąseł, suchość i świąd skóry, bóle głowy, zmęczenie oraz nadmierne wypadanie włosów. Należy jednak nadmienić, iż trujące jest jedynie przedawkowanie witaminy A w postaci retinolu. Zażółcona przez przedawkowanie b-karotenu skóra szybko wraca do swojej naturalnej barwy.

Zapotrzebowanie organizmu na witaminę A
Dzienne zapotrzebowanie osoby dorosłej na witaminę A wynosi 700μg u kobiet, 900μg u mężczyzn, nieco więcej u kobiet ciężarnych i karmiących a nieco mniej u dzieci.

Droga Opiekunko, Drogi Opiekunie czy wiecie gdzie występuje witamina A?
Witamina A występuje w produktach zwierzęcych oraz roślinnych. W produktach zwierzęcych występuje w formie retinolu i jego pochodnych. Retinol jest jasnożółtą substancją rozpuszczalną w olejach oraz tłuszczach. Najwięcej retinolu znajduje się w wątrobie cielęcej. Już 3g wątroby pokrywa dzienne zapotrzebowanie osoby dorosłej na witaminę A. Syntetyczny retinol jest używany do wzbogacania margaryn.

W produktach roślinnych witamina A występuje w postaci karotenoidów (prowitaminy A). Najbardziej popularnym karotenoidem jest beta karoten. Beta karoten to żółty lub pomarańczowy pigment, który nadaje zabarwienie wielu produktom roślinnym. Jest dobrym przeciwutleniaczem. B-karoten przekształcany jest w organizmie na witaminę A.
Najwięcej witaminy A w produktach roślinnych znajduje się w:
 • marchwi
 • dyni
 • czerwonej papryce
 • mango
 • melonie
 • brokułach
 • pomidorach
 • warzywach zielonolistnych: szpinaku, kapuście włoskiej, natce pietruszki

Witamina A występuje ponadto w:
 • mleku
 • serze żółtym
 • jajach
 • łososiu
 • makreli wędzonej
 • margarynie
 • maśle

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.