Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

WAŻNE INFORMACJE

WAŻNE INFORMACJE
Szanowne Opiekunki i Opiekunowie
 
W związku z sytuacją, spowodowaną wystąpieniem koronawirusa w Europie oraz decyzjami wprowadzonymi przez premiera RP Mateusza Morawieckiego, pragniemy zapewnić, że bezpieczeństwo i zdrowie naszych Opiekunek/Opiekunów oraz Podopiecznych jest dla nas najważniejsze.
 
Śledzimy wszystkie komunikaty wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i na bieżąco dostosowujemy nasze działania i decyzje związane z organizacją pracy.
W trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, apelujemy o pozostanie w Niemczech tak długo, jak będzie to konieczne.
 
Znacząco jest utrudniony transport z Niemiec do Polski, przewoźnicy odwołują kursy na takich trasach.
 
Zapewniamy, że w domu podopiecznego jesteście Panie/Panowie najbezpieczniejsi, ponieważ w większości przypadków starsze osoby nie wychodzą z domu i jest niskie prawdopodobieństwo możliwości zakażenia, ponieważ nie mamy kontaktu z ogromną liczbą osób.
 
Stosując się do wszystkich zasad higieny, zwłaszcza częstego i dokładnego mycia rąk, zgodnie z zapewnieniami Ministra Zdrowia minimalizujemy ryzyko aż o 80%!
 
W trakcie koniecznych podróży na terenie Niemiec również apelujemy o zachowanie wszelkich środków ostrożności.
 
Zapewniamy, że w tej nowej dla nas wszystkich rzeczywistości, jesteśmy do Państwa dyspozycji i dokładamy wszelkich starań aby Państwa pobyt w Niemczech, jak i konieczne przejazdy odbyły się z zachowaniem wszelkich procedur i zaleceń służb sanitarnych.
 
Koordynatorzy czuwają dla Państwa potrzeb całą dobę – można się z nami kontaktować za pomocą telefonów, maili oraz mediów społecznościowych – reagujemy i odpowiadamy natychmiast.
 
Apelujemy do Państwa o zachowanie spokoju i niepodejmowanie pochopnych działań zagrażających zdrowiu, bo tylko dzięki odpowiedzialnemu działaniu jesteśmy w stanie ograniczyć skutki pandemii i ochronić siebie oraz bliskich przed zachorowaniem.
 
Szanowne Opiekunki i Opiekunowie, zdajemy sobie sprawę, że ten czas dla nikogo nie jest komfortowy i krzyżuje wiele planów, jednak w obecnej sytuacji globalnej pandemii wszyscy bez wyjątku musimy działać odpowiedzialnie i solidarnie aby poradzić sobie w tym trudnym czasie.
 

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.