Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Użądlenie pszczoły - jak pomóc osobie uczulonej na jad owadów?

Użądlenie pszczoły - jak pomóc osobie uczulonej na jad owadów?
Drogie Opiekunki i Drodzy Opiekunowie Osób Starszych!
W okresie letnim jesteśmy szczególnie narażeni na użądlenia owadów, takich jak osy czy pszczoły. Zwykle użądlenie nie jest groźne i powoduje jedynie zaczerwienienie, ból lub pieczenie. Niestety, w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić nawet do wstrząsu anafilaktycznego. Jak więc postępować w przypadku użądlenia przez pszczołę?

Użądlenie

Użądlenie przez pszczołę nie powinno być szczególnie niebezpieczne, wszystko zależy od wrażliwości poszczególnych osób na jej jad. Problem pojawia się, gdy pszczoła użądli w okolice szyi, podniebienia, języka czy wewnętrznej powierzchni policzków, wiąże się to z obrzękiem błon śluzowych, krtani i w najgorszym wypadku zablokowaniem dróg oddechowych. Warto wiedzieć, że pszczoła może użądlić tylko raz, żądło jest wyposażone w zaczepy, które zatrzymują je w skórze. Dolegliwości związane z użądleniem utrzymują się od kilku godzin do doby.

UWAGA! W przypadku osób uczulonych może dojść do wstrząsu anafilaktycznego!
Niepokojące objawy, które mogą świadczyć o uczuleniu na jad pszczoły:
 • spadek ciśnienia
 • zawroty głowy
 • nudności i wymioty
 • obrzęk twarzy
 • przyśpieszone czynności serca
 • wysypka na części lub na całym ciele
 • ucisk w klatce piersiowej
 • duszność i omdlenie

Pierwsza pomoc:

1. Należy ułożyć pacjenta w pozycji leżącej na plecach z nogami lekko uniesionymi do góry oraz zapewnić dostęp świeżego powietrza
2. Natychmiast zadzwonić po pogotowie
3. Sprawdzić czy na nadgarstku pacjenta nie znajduje się opaska z informacją o chorobie, w przypadku alergii sprawdzić czy ma przy sobie ampułko-strzykawkę z adrenaliną - podać ją w mięsień uda.
4. W przypadku wymiotów – ułożyć pacjenta w pozycji bocznej ustalonej
6. W przypadku ustania czynności życiowych (braku tętna i oddechu) natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie – kontynuować do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego

Drogie Opiekunki i Opiekunowie.
Pszczoły reagują na ciemne kolory, więc aby zmniejszyć ryzyko użądlenia, lepiej nosić ubrania o jasnych kolorach. Dobrze jest również unikać silnych perfum, płynów po goleniu i innych wonnych preparatów.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.