Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Trzecia edycja akcji „Nie dla czadu”

Trzecia edycja akcji „Nie dla czadu”

Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w MSW wspólnie z Wiesławem Leśniakiewiczem, komendantem głównym PSP zainaugurowali tegoroczną, trzecią już, edycję akcji informacyjnej „Nie dla czadu”. Akcji, w ramach której informujemy m.in. jak ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla. Tylko ostatni sezon grzewczy 2012/2013 to ponad 3,8 tysięcy zdarzeń z tlenkiem węgla, w których poszkodowanych zostało ponad 2,2 tys. osób, a 91 straciło życie.

Akcja informacyjna „Nie dla czadu” związana jest z rozpoczęciem sezonu grzewczego. W ramach akcji informujemy, czym jest czad i jak można zapobiegać zatruciom tlenkiem węgla.

Do większości zatruć dochodzi, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo niebezpieczne mogą być stosowane przez nas od lat praktyki dotyczące np. uszczelniania okien, czy też zaniedbania związane z przeglądem stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych. "80% przypadków śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla ma miejsce tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej, czyli w naszych domach i mieszkaniach" – podkreślił podczas konferencji Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w MSW.

Kiedy po raz pierwszy rozpoczynaliśmy akcję „Nie dla czadu” było wówczas prawie 116 ofiar śmiertelnych. Natomiast w ostatnim sezonie grzewczym, na przełomie 2012/2013 ofiar było 91. Mamy prawie 10% spadek liczby ofiar śmiertelnych – powiedział Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny PSP.

W akcję „Nie dla czadu” włączył się Program I Polskiego Radia, na antenie którego będą odbywać się cykliczne audycje o zagrożeniu i sposobach zapobiegania zatruciom tlenkiem węgla. Podczas tych audycji słuchacze Polskiego Radia będą mogli otrzymać czujki tlenku węgla. "W tym roku resort spraw wewnętrznych przeznaczył 25 tys. zł na zakup czujek " – powiedział Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w MSW.

Obok inauguracji kampanii „Nie dla czadu” rozpoczęła się także dwudniowa międzynarodowa konferencja pt. „Czujka dymu i czujnik tlenku węgla, czyli mała inwestycja w duże bezpieczeństwo”.

Uczestnicy konferencji rozmawiają o skutecznych metodach zmniejszenia liczby ofiar zatruć tlenkiem węgla oraz pożarów. Do jednej z najskuteczniejszych metod należy instalowanie w mieszkaniach czujek dymu oraz czujników tlenku węgla. "Niewielka, niedroga inwestycja w małe urządzenie może spowodować, że czyjeś życie zostanie uratowane, ponieważ człowiek otrzyma wcześniejsze ostrzeżenie o zagrożeniu"– powiedział minister Stanisław Rakoczy.

W trakcie konferencji zaprezentowane będą doświadczenia innych państw Unii Europejskiej, w których udało się znacząco ograniczyć liczbę ofiar pożarów i tlenku węgla.

Przewidziano wystąpienia ekspertów straży pożarnej z kraju i zagranicy (Estonia, Finlandia, Holandia, Wielka Brytania) środowiska medycznego, mediów publicznych, instytucji zajmujących się promowaniem bezpieczeństwa. Zaprezentowane zostaną również wyniki badań przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia dot. problematyki zatruć tlenkiem węgla.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.