Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Test: Czy nadajesz się na opiekunkę dla seniora?

Test: Czy nadajesz się na opiekunkę dla seniora?

Test: Czy nadajesz się na opiekunkę dla seniora? 

Zastanawiasz się nad zawodem opiekunki osób starszych? Sprawdź, czy masz do niego predyspozycje!
Wiele wskazuje na to, że w ciągu najbliższych lat profesjonalni opiekunowie seniorów staną się bardzo poszukiwanymi pracownikami. Jeżeli więc ty także rozważasz zarobkowe zajmowanie się seniorami, masz szansę na dobrze płatny zawód, który w dodatku da ci poczucie stabilizacji i satysfakcję z niesienia pomocy innym. Weź jednak pod uwagę, że nie każdy się do takiego zajęcia nadaje. Opieka nad seniorem wymaga szeregu predyspozycji fizycznych i psychicznych. Test poniżej pozwoli ci ocenić się, czy nadajesz się na opiekunkę dla seniora.


Test: Czy nadajesz się na opiekunkę seniora?

Zaznacz twierdzenia, z którymi się zgadzasz. Bądź szczera! Od tego zależy twój sukces w pracy!
 1. Łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi. Po miesiącu od przeprowadzki w nowe miejsce znasz już większość sąsiadów.
 2. Potrafisz trzymać nerwy na wodzy. Znalazłaś skuteczny sposób radzenia sobie ze stresem.
 3. Umiesz szybko podejmować decyzje.
 4. Jesteś asertywna. Wiesz, jak jasno, nie raniąc innych, wyrażać swoje oczekiwania i bronić swoich racji.
 5. Jesteś wrażliwa na potrzeby ludzi. Potrafisz współczuć i wspierać ich w trudnej sytuacji.
 6. Odnajdujesz się w pracy zespołowej. Umiesz słuchać poleceń, przyjmować krytykę i sprawnie się komunikować.
 7. Jesteś konsekwentna, obowiązkowa i odpowiedzialna. Gdy się czegoś podejmiesz, dotrzymujesz słowa.
 8. Jesteś sprawna fizycznie (nie masz wad postawy ani chorób narządów ruchu) i silna – możesz bez przeszkód schylać się i dźwigać.
 9. Nie palisz, nie pijesz, nie używasz innych substancji odurzających.
 10. Masz dobry słuch i wzrok oraz prawidłową wymowę.
 11. Nie jesteś nosicielką chorób zakaźnych, np. żółtaczki, HIV.
 12. Nie masz zaburzeń neurologicznych, np. padaczki.
 13. Nie masz zaburzeń psychicznych, takich jak: depresja, stany lękowe.
Zgadzasz się przynajmniej z 10 powyższymi twierdzeniami? Masz zatem predyspozycje do opieki nad osobami starszymi.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.