Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Skąd właściwie wywodzą się tzw. Andrzejki?

Skąd właściwie wywodzą się tzw. Andrzejki?
Drogie Opiekunki i Drodzy Opiekunowie Osób Starszych!
Na dzisiejszy wieczór przypada wigilia świętego Andrzeja, którą obchodzimy w Polsce jako Andrzejki. Ten dzień to ostatnia okazja do hucznej zabawy przed rozpoczynającym się adwentem. Pierwsza wzmianka na temat tego ludowego święta pochodzi z 1557 roku. Ale skąd właściwie wywodzą się tzw. Andrzejki?

Andrzejki to tak naprawdę narodowe święto Szkocji, której patronem jest właśnie święty Andrzej. Zwyczaje świętowania Andrzejek rozpowszechniły się w całej Europie i w większości mają one związek z tradycyjnymi przesądami oraz wróżbami o tematyce matrymonialnej.

Na początku Andrzejki były traktowane bardzo poważnie, wróżby odprawiane były tylko w odosobnieniu i tylko indywidualnie. Z czasem przybrały formę zbiorowych zebrań organizowanych przez panny na wydaniu, a obecnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę dla wszystkich.

Najbardziej popularną wróżbą w Polsce jest tzw. lanie wosku, które polega na przelewaniu przez dziurkę od klucza stopionego wosku, wprost do zimnej wody. Uzyskany kształt oświetlany jest płomieniem świecy i tworzy cień na ścianie, który daje pole do popisu naszej wyobraźni i wskazuje na wydarzenie, które nastąpi w niedalekiej przyszłości.

Zwyczaje związane z Andrzejkami mają też charakter komercyjny, uważa się, że jest to data graniczna dla okresu przedświątecznego. Istnieje przesąd, że sklepy, które przed datą 30 listopada przystroją witryny w dekoracje bożonarodzeniowe, w nadchodzącym roku nie będą miały powodzenia w handlu, a nawet mogą splajtować.

Drogie Opiekunki, Drodzy Opiekunowie, a Wy jak obchodzicie Andrzejki?

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.