Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Rowerem po niemieckich drogach

Rowerem po niemieckich drogach

Opiekunki osób starszych coraz częściej prowadzą zdrowy tryb życia podczas pracy w Niemczech. Poza prawidłowym zbilansowanym odżywianiem uprawiają również sporty. Najchętniej wybierają jazdę na rowerze, która jest nie tylko szansą na poprawę kondycji, ale również na lepsze samopoczucie.


Warto przed wyruszeniem na pierwszą wycieczkę rowerową w Niemczech zapoznać się z przepisami rowerowymi, które nieco różnią się od tych obowiązujących w Polsce.

Oświetlenie:

Rower, którym opiekunka osób starszych wyjeżdża na wycieczkę powinien być odpowiednio przygotowany technicznie. Przede wszystkim musi mieć odpowiednie oświetlenie. Niemcy jako jeden z nielicznych krajów Unii Europejskiej posiadają najbardziej rozbudowane regulacje prawne dotyczące oświetlenia rowerów.
 1. Rower musi być wyposażony w przednie i tylne lampy zasilane z prądnicy 6V/3W. Rowery wyścigowe poniżej 11kg są zwolnione z tego obowiązku, ale tylko w przypadku, kiedy posiadają lampy zasilane bateriami.
 2. Przednie światło powinno być barwy białej. Musi być zamontowane stabilnie i nie może być pokryte zabrudzeniami!
 3. Tylne światło barwy czerwonej musi być umiejscowione nie niżej niż 250mm nad powierzchnią drogi i nie wyżej niż 600mm.

Rower powinien posiadać ponadto:
 1. Światło odblaskowe barwy białej z przodu
 2. Dwa żółte lub białe umieszczone na szprychach, lub paski odblaskowe na bokach opon
 3. Dwa żółte umieszczone na pedałach
Ponadto opiekunka osób starszych powinna wiedzieć, że światła nie mogą oślepiać innych użytkowników drogi i być zgodne z obowiązującą normą. Najlepiej poruszać się również ze stale włączonymi światłami.

Opiekunko osób starszych, pamiętaj:
 1. Przepisy ruchu zabraniają poruszania się jednego roweru obok drugiego, chyba że nie zakłóca to ruchu drogowego (15-25 euro mandatu)
 2. Jeżeli są ścieżki rowerowe to należy poruszać się TYLKO tą ścieżką. Znak „Radfahrer frei” informuje, że rowerzysta może poruszać się chodnikiem lub pod prąd drogą jednokierunkową.
 3. Poza drogą rowerową można jeździć po lewej stronie w przypadku kiedy nie będzie to zagrażało pieszym
 4. Strefy ograniczenia prędkości do 30km/h (30 Zone) dotyczą również rowerów!
 5. Na przejściach, gdzie nie ma specjalnych świateł drogowych wyłącznie dla rowerów, należy uwzględniać zarówno światła dla rowerów jak i dla pieszych.
Ważną informacją dla opiekunek jest również to, że w Niemczech można otrzymać mandat za rozmawianie przez telefon bez słuchawek podczas jazdy na rowerze! Mandat ten wynosi od 25 euro. Za jazdę bez trzymania kierownicy można otrzymać karę 5 euro. Kara tyczy się również przejeżdżania na czerwonym świetle za co opiekunce osób starszych grozi od 60 do 180 euro.
Amatorki słuchania muzyki podczas jazdy na rowerze powinny wiedzieć, że muzyka nie powinna zagłuszać ruchu ulicznego. Za zbyt głośną muzykę można otrzymać mandat 15 euro.

Poruszając się po drodze dla rowerów i pieszych, Opiekunka powinna zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym!
W Niemczech nie obowiązuje nakaz jazdy w kasku rowerowym, ale dla bezpieczeństwa warto takowy ubierać.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.