Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Rak jamy ustnej nie musi być wyrokiem śmierci

Rak jamy ustnej nie musi być wyrokiem śmierci

Chyba nie ma osoby, która nie odczuwa panicznego lęku na myśl o chorobie nowotworowej stwierdzonej u siebie lub kogoś z bliskich. Odmian raka jest wiele, niektórym ciężko zapobiegać, a ich wykrycie we wczesnym stadium jest trudne.

Rak jamy ustnej to odmiana bardzo łatwa do wykrycia i wyleczenia, jeśli zostanie zdiagnozowana odpowiednio wcześnie.

Śmiertelne żniwo


Niestety, rak jamy ustnej bywa ignorowany. Choć mamy możliwość profilaktyki, nie korzystamy z niej. Z zaniedbania i nieświadomości, a także niezdrowego trybu życia, każdego roku wykrywanych jest na świecie ok. 480. 000 przypadków zachorowań na raka jamy ustnej. Nowotwór ten wykryty i leczony we wczesnym stadium, w 80% przypadków jest wyleczalny. Niestety w samych Stanach Zjednoczonych z jego powodu umiera średnio jedna osoba na godzinę…

Kto choruje

Liczba zachorowań stale rośnie, podobnie jak zbyt późno wykrywanych przypadków zachorowań. Żyjąc w cywilizowanym europejskim kraju nie powinniśmy pozwalać sobie na taką ignorancję. Sami możemy wiele zdziałać stosując profilaktykę i zapobiegając możliwości rozwoju tego nowotworu w swoim organizmie. Przede wszystkim warto wiedzieć, kto znajduje się w grupie ryzyka zachorowania:

 • Przede wszystkim palacze (75% osób u których diagnozuje się nowotwór jamy ustnej, to palacze. Żucie tytoniu i używanie jakichkolwiek produktów tytoniopodobnych zwiększa ryzyko zachorowania)
 • Osoby pijące alkohol (A zwłaszcza palacze pijący alkohol. Wzmacnia on bowiem wchłanialność substancji rakotwórczych z dymu. Osoby takie są 15 razy bardziej narażone na zachorowanie niż nie stosujące używek)
 • Osoby nie stosujące filtrów podczas opalania (Brak ochrony podczas ekspozycji na promieniowanie UV grozi nowotworem wargi)
 • Grupa wiekowa powyżej 40 roku życia (W wyniku starzenia się komórek i osłabienia układu odpornościowego, wzrasta ryzyko zachorowania)
 • Osoby aktywne seksualnie (Można zachorować wyniku stosunku oralnego z osobą zarażona wirusem HPV [tym samym który wywołuje raka szyjki macicy]) Na rozwój nowotworu jamy ustnej mogą mieć także źle dopasowane protezy i ciągłe drażnienie języka ostrymi krawędziami zębów.


Rak nie boli

Nowotwór jamy ustnej w stadiach początkowych jest bezbolesny, większość chorych jest więc nieświadoma. Zmiany nowotworowe nie wykazują często żadnych symptomów na podstawie których mogłyby zostać wykryte, najczęściej też są niewidoczne gołym okiem. Dlatego tak ważna jest profilaktyka. Kontrola u stomatologa powinna zawierać rutynowe badanie jamy ustnej pod kątem zmian nowotworowych. Badania takie kojarzą się zazwyczaj z biopsją, bólem i pełnym stresu oczekiwaniem na wynik. Obecnie jednak można przebadać się szybko, bezboleśnie i w czasie rzeczywistym uzyskać wynik.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.