Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Przepisy ruchu drogowego w Niemczech- o czym warto pamiętać?

Przepisy ruchu drogowego w Niemczech- o czym warto pamiętać?

Zdarza się, że warunkiem podjęcia pracy w Niemczech przy opiece osób starszych jest posiadanie prawa jazdy, w tym umiejętne poruszanie się samochodem. Wyjazd z podopiecznym na badania lekarskie, zakupy, na wycieczkę, to sytuacje, które nie muszą narażać kierowcę na niepotrzebny stres. Przed wyjazdem warto zapoznać się z obowiązującymi na terenie Niemiec przepisami ruchu drogowego, tym bardziej, iż wiele z nich rożni się od tych panujących w Polsce.


Należy pamiętać, że nieznajomość prawa nie chroni kierowcy przed odpowiedzialnością przyjęcia kary. Poniżej przedstawiamy najważniejsze różnice, które pozwolą uchronić kierowcę przed popełnieniem wykroczenia.


Zasady prędkości
W Niemczech bez względu na porę dnia, w terenie zabudowanym obowiązuje 50km/h, a poza nim 100km/h. Zasady co do prędkości na autostradzie nie ma- nie obowiązują ograniczenia (chyba, że wyznaczają je znaki). Zaleca się jednak nie przekraczania prędkości 130km/h, gdyż w razie wypadku osoba ta traktowana będzie jako współwinny zajścia zdarzenia.


Kary za prędkość oraz zatrzymanie dokumentu
Za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 31km/h i więcej oraz o 41km/h i więcej w terenie niezabudowanym prócz wysokiego mandatu (od 160 euro), kierowca otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów przez minimum miesiąc (kierowca sam wyznacza termin poddania się karze). Ponadto, zatrzymanie prawa jazdy grozi również w przypadku, gdy w ciągu roku zostaną stwierdzone 2 zdarzenia, w których przekroczono prędkość powyżej 25km/h.


Limit alkoholu
Limit posiadania alkoholu we krwi dla doświadczonego kierowcy to 0,5 promila w wydychanym powietrzu. Sprawa wygląda inaczej w przypadku młodych kierowców (do 21 roku życia) oraz tych, posiadających prawo jazdy mniej niż dwa lata- alkomat podczas kontroli musi wskazywać 0,0.


Światła
W przeciwieństwie do panującej w Polsce reguły, w Niemczech nie jeździ się na światłach mijania w ciągu dnia. Wyjątek stanowią gorsze warunki pogodowe, bądź wjeżdżanie do tunelu.


Odległość między pojazdami
Sprytnie umieszczane znaczniki na niemieckich drogach pozwalają skrupulatnie mierzyć Policjantom czy odległość między pojazdami została zachowana. Prawidłowa odległość powinna wynosić w metrach co najmniej tyle, ile wynosi połowa prędkości w km/h. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje mandatem w wysokości nawet 400 euro.


Parkowanie
Parkowanie samochodów w Niemczech możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Zabrania się pozostawiania pojazdów na chodnikach oraz parkowania pod prąd (po lewej stronie ulicy), a także parkowania w odległości do 5 metrów od krawędzi skrzyżowania.
Znak zakazu
Polskiego kierowcę mogą zmylić znaki zakazu. Przykładowy zakaz wyprzedzania nie obowiązuje do najbliższego skrzyżowania (tak jak ma to miejsce w Polsce), a obowiązuje tak długo, aż zostanie odwołany poprzez znak „koniec zakazu”.


Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.