Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Profilaktyka i sposoby leczenia odleżyn u osób starszych

Profilaktyka i sposoby leczenia odleżyn u osób starszych

Powstają w ciągu kilku godzin, powodują ból, mogą prowadzić do poważnych zakażeń, ich leczenie jest trudne i długotrwałe. Czym są odleżyny?

Odleżyny stanowią poważny problem, z którym mierzyć muszą się nie tylko chorzy. Ze względu na trudność leczenia, problem ten dotyczy również ich opiekunów. Odleżynami powszechnie nazywa się pojawiające się wskutek długotrwałego ucisku lub tarcia zmiany na skórze. Brak możliwości samodzielnej zmiany pozycji przez chorego, osłabienie spowodowane niedożywieniem bądź otyłością, zaburzenia świadomości pacjenta, to tylko kilka z wielu czynników sprzyjających powstawaniu tej niezwykle uciążliwej choroby.


Do miejsc zwiększonego ucisku osoby leżącej należą okolice:

- Potylicy
- Małżowin usznych
- Łopatek
- Kości krzyżowej
- Pośladków
- Stawu biodrowego
- Łokci, kostek, kolan


Podział według stadium rozwoju:


Stadium I
Pierwszym niepokojącym objawem odleżyn jest lekkie zaczerwienienie skóry, które blednie pod wpływem ucisku. Zaczerwienie to spowodowane jest zaburzeniem krążenia krwi w tkance podskórnej. Tak pozornie wyglądająca zmiana, w kolejnej fazie rozwoju przynieść może ból
i ciepłotę rany.

Leczenie: Miejsca zmienione chorobowo należy bezwzględnie utrzymywać w czystości. Równie istotne jest kontrolowanie ich, aby móc określić jak szybko zmiany postępują. Pomocne w leczeniu będą preparaty nawilżające i przeciwzapalne. Przydatne mogą się również okazać opatrunki okluzyjne (chroniące przed zanieczyszczeniami).


Stadium II
Drugim etapem, świadczącym o postępowaniu choroby jest uszkodzenie głębsze tkanki, przyczyniające się do powstawania sączących się zmian, obrzęków, stwardnienia tkanki, pęcherzy,
a nawet nadżerek.

Leczenie: Leczenie odleżyn stadium drugiego, bezwzględnie rozpocząć się musi od zachowania podstawowych zasad higieny rany. Nie można doprowadzić do zanieczyszczenia jej kałem
i moczem (np. w przypadku odleżyn występujących na pośladkach), ponadto zmiany skórne należy przemywać roztworem z soli fizjologicznej i wody utlenionej. Niezbędne będzie również stosowanie maści z antybiotykiem. Aby poprawić ukrwienie skóry należy zdrową skórę wokół rany masować, oraz oklepywać.


Stadium III
W stadium trzeci zmiany odleżynowe obejmują głębsze tkanki. Dochodzi do zniszczenia całej grubości skóry, aż granicy z tkanką podskórną. Na skórze występują najczęściej się wrzody, a dno rany wypełnione jest żółto-rdzawą wydzieliną.

Leczenie: Podobnie, jak w stadium pierwszym i drugim choroby należy zapewnić pełną czystość rany, jak również jej okolic. W związku z tym należy przemywać ranę roztworem z soli fizjologicznej, a następnie przy pomocy gazika delikatnie usuwać wydzielinę oraz martwe tkanki. Skórę wokół rany przed wypływem wydzieliny najlepiej jest zabezpieczać folią ochronną. Niezbędne będzie również wykonanie posiewu bakteriologicznego wydzieliny.


Stadium IV
Niebezpiecznym dla pacjenta postępem odleżyn jest owrzodzenie sięgające do mięśni, czy nawet kości. Martwica sięga nie tylko tkanek chorych, jak również otaczających. Nieleczone w krótkim czasie pogłębiają się do stadium V.


Stadium V
Najpoważniejszym i zarazem najbardziej bolesnym dla pacjenta etapem choroby jest powstanie zaawansowanej martwicy obejmującej powięź, mięśnie, kości , a także stawy. Dno rany wypełnione jest czarnobrązową masą rozpadających się tkanek.

Leczenie: Pielęgnacja miejsc nie różni się właściwie od tej stosowanej w poprzednim stadium. Etap IV oraz V choroby obejmuje głębokie owrzodzenie miejsc. Najczęściej w takiej sytuacji dochodzi do martwicy sięgającej mięśni, a w przypadku bardziej zaawansowanego etapu choroby dochodzi do powstania jam komunikujących się między sobą, co skutkuje w głęboką martwicę kości.
W takiej sytuacji niezbędna jest ingerencja chirurgiczna, w celu dokonania przeszczepu zdrowych płatów skórno-mięśniowych.


Profilaktyka przeciwodleżynowa:


Zmiany ułożenia
Podstawową profilaktyką w walce z odleżynami jest regularna zmiana pozycji chorego- przynajmniej co dwie godziny. Chory może to robić sam, lub z pomocą opiekuna. Ważne jest, aby chory nie leżał całkowicie na boku, gdyż w tej pozycji nacisk jest szczególnie duży. Należy również unikać pozycji siedzącej, gdyż powoduje ona obsuwanie się chorego, co szczególnie uciska plecy chorego.


Oklepywanie miejsc
Codzienne oklepywanie miejsc narażonych na powstawanie odleżyn usprawnia krążenie krwi. Czynności takie można wykonywać kilka razy dziennie. Im częściej- tym mniejsze ryzyko powstania odleżyn u pacjenta. W tym celu należy złączyć palce i ułożyć dłoń w tzw. „daszek”, oklepywać szybkim i energicznym ruchem.


Dieta chorego
Istotnym elementem w profilaktyce odleżyn jest dobrze dobrana dieta. Dostarczenie organizmowi odpowiednich składników odżywczych może ułatwić gojenie się ran. Dieta chorego powinna być lekkostrawna, bogata w białka i witaminy. Białko jest głównym składnikiem skóry, mięśni i narządów, natomiast cynk i krzem oraz witaminy grupy A są ważne dla szybkiej regeneracji tkanek., z kolei błonnik pomaga zapobiegać zaparciom chorego. Należy pamiętać, aby posiłki były mniejsze, za to przyjmowane częściej- około 5 w ciągu dnia.


Higiena i pielęgnacja ciała pacjenta
Odpowiednia higiena chorego jest również bardzo ważna. Aby uniknąć odleżyn należy otrzymywać odpowiednie PH skóry pacjenta. Przydatne w tym zadaniu będą dostępne na rynku środki pielęgnacyjne. Na miejsca narażone na szczególny nacisk stosuje się maść nagietkową
i lanolinową.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.