Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Polineuropatia – przyczyna drętwiejących stóp

Polineuropatia – przyczyna drętwiejących stóp
Polineuropatia to grupa objawów uszkodzenia dużej ilości nerwów obwodowych, które przekazują informacje z mózgu do wszystkich narządów. Choroba ta może być uwarunkowana genetycznie, być objawem zatrucia lub wystąpić wraz z innymi chorobami (np. cukrzycą).

Jakie są przyczyny polineuropatii?
Ze względu na przyczyny wystąpienia możemy wyróżnić polineuropatię:
 • Metaboliczną, która występuje w przebiegu cukrzycy, u osób nadużywających alkohol, przy niedoczynności tarczycy, niedoborze witamin z grupy B, porfirii (choroba genetyczna objawiająca się światłowstrętem oraz bladą cerą), chorobach wątroby oraz akromegalii (choroba spowodowana nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu) i chorobach nowotworowych.
 • Toksyczną, czyli wywołaną zatruciem metalami ciężkimi (arsenem, talem czy ołowiem) lub niektórymi lekami, między innymi talidomidem lub disulfiramem.
 • Immunolgiczn: czyli nabytą, związaną z układem odpornościowym. Może wystąpić po kontakcie z toksyną tężcową, jako zespół Guillaina–Barrégo (czyli ostra zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna), jako przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna (np. zespół Lewisa Summera)
 • Dziedziczną, która występuje wraz z chorobami: Fabry'ego, Pelizaeusa-Merzbachera czy mukopolisacharydozie.
 • Spowodowaną dysprotemią (niewłaściwym obrazie białek surowicy krwi) – w szpiczaku mnogim i osteosklerotycznym, chłoniakach, nabytych amyloidozach;
Polineuropatia może wystąpić również w przebiegu innych chorób systemowych, takich jak sarkoidoza, trąd i błonica.
 
Czym objawia się polineuropatia?
W przebiegu polineuropatii, w zależności od uszkodzenia nerwów, możemy spotkać się z objawami czuciowymi, autonomicznymi oraz ruchowym.

Objawy czuciowe dotyczą głównie stóp i dłoni. Nazywa się je potocznie mianem „skarpetek i rękawiczek”. Chorzy zauważają u siebie: upośledzenie czucia, drętwienie, mrowienie, cierpnięcie kończyn (tzw. parestezje), ból, nadwrażliwość na dotyk, nadwrażliwość na ból, odczuwanie bodźców dotykowych jako bolesnych.
Objawy autonomiczne: to występowanie wzmożonej potliwości, zaczerwienienia oraz zmian skórnych, Zmiany na paznokciach, rogowacenie skóry oraz powstawanie pęcherzy. Mogą wystąpić również zawroty głowy, zasłabnięcia przy gwałtownej zmianie pozycji z leżącej na stojącą, omdlenia, zaparcia, biegunki, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia funkcji seksualnych oraz zaburzenia oddawania moczu.
Objawy ruchowe: osłabienie siły mięśniowej kończyn (niedowład zwykle dotyczy przede wszystkim stóp i podudzi - np. może wystąpić opadanie lub podwijanie się stóp przy chodzeniu, w dalszej kolejności osłabienie rąk), niezgrabność ruchowa, zaburzenia chodu, skurcze mięśni. Polineuropatia może prowadzić do stopniowego zaniku mięśni.

Czy polineuropatię można leczyć?
Leczenie neuropatii ściśle związane jest z jej przyczyną. W przypadku polineuropatii nabytej, lekarze leczą chorobę powodującą daną polineuropatię (cukrzycę, lub choroby endokrynologiczne), w przypadku neuropatii toksycznej lub polekowej zaprzestaje się podawania toksycznego leku lub całkowicie ogranicza kontakt z toksyną. Leczenie przyczynowe w polineuropatiach o podłożu immunologicznym obejmuje podawanie glikokortykosteroidów, immunoglobulin, leków immunosupresyjnych lub niekiedy przeprowadzanie plazmaferez (zabiegów oczyszczania osocza krwi z patologicznych białek). Polineuropatię można również leczyć objawowo. Takie leczenie polega na poddawaniu pacjenta fizjoterapii obejmującej masaże oraz różne ćwiczenia oraz eliminacji bólu.
Niestety niektórych neuropatii nie można wyleczyć zupełnie, występują one przez całe życie. Można jedynie złagodzić ból lub wyhamować postęp choroby. Całkowite wyleczenie ma miejsce w wielu przypadkach polineuropatii nazywanej zespołem Guillaina i Barrégo. Jest to polineuropatia o szybkim i ciężkim przebiegu, ale poddająca się leczeniu.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.