Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Opieka paliatywna

Opieka paliatywna
Gdy bliska osoba jest nieuleczalnie chora (najczęściej na nowotwór) i rokowania są złe, a najbliżsi nie mogą podołać opiece lub zapewnić specjalnego traktowania, czasami trzeba podjąć trudną decyzję o opiece paliatywnej. W naszym kraju działa około 100 hospicjów. Opieka paliatywna jest bezpłatna, wszystkie koszty ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia. Opieka w hospicjum obejmuje zwalczanie bólu, leczenie innych dolegliwości, pielęgnację chorego i wspieranie jego rodziny. Pracują tu lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, na miejscu jest też pracownik socjalny, psycholog i osoba duchowna. Opieka paliatywna jest dostępna w oddziałach szpitalnych, hospicjach stacjonarnych, przychodni medycyny paliatywnej, a także w domu chorego.

Aby skorzystać z opieki hospicyjnej, konieczne jest skierowanie od lekarza prowadzącego chorego w szpitalu lub lekarza pierwszego kontaktu, a także pisemna zgoda samego pacjenta na objęcie taką opieką. Niestety, czasami znalezienie miejsca w hospicjum jest bardzo trudne.

Oddział medycyny paliatywnej Jest to rodzaj hospicjum, które działa przy szpitalu. Są tu kierowani pacjenci z innych oddziałów: wewnętrznego, onkologicznego, chirurgii. Wszystkie formalności związane z przeniesieniem pacjenta załatwia placówka szpitalna. Jednak skierowanie na taki oddział jest wystawiane tylko wtedy, gdy nie ma już nadziei na poprawę stanu pacjenta, a jego stan i inne przypadłości (np. odleżyny) wymagają opieki placówki szpitalnej. Hospicjum stacjonarne Placówki stacjonarne raczej nie przypominają zwykłych szpitali, starają się stwarzać pacjentom bardziej przyjazne, domowe warunki. Formalności związane z przyjęciem do hospicjum stacjonarnego są identyczne jak w przypadku szpitalnych oddziałów medycyny paliatywnej. Hospicjum domowe To specyficzna forma opieki paliatywnej, kiedy zespół hospicyjny zajmuje się chorym w jego domu. Zespół taki udziela pomocy pacjentom w promieniu 30 km od swej siedziby. Korzystającym z opieki hospicjum domowego zapewnia się przynajmniej dwie wizyty lekarskie w ciągu miesiąca, wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Dodatkowo przysługują odwiedziny psychologa, pracownika socjalnego, fizjoterapeuty, duszpasterza i wolontariusza, które ustala się w zależności od potrzeb pacjenta. Poradnia medycyny paliatywnej Do zadań poradni należy opieka nad chorymi, którzy samodzielnie mogą dotrzeć na miejsce, a także wizyty domowe u pacjentów pozbawionych takiej możliwości, ale rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Jeśli chorzy wymagają ciągłej opieki w domu lub częstszych kontaktów z lekarzem, trzeba rozważyć możliwość skorzystania z opieki hospicjum domowego. Poradnie leczenia bólu Wiele osób przewlekle chorych na zaawansowaną i postępującą chorobę odczuwa ból, czasami niezwykle silny. Największy ból występuje przy chorobach nowotworowych i jest on bardzo trudny do pokonania. Warto pomyśleć o cierpieniach osoby, którą się opiekujemy, i zadbać o to, by nie cierpiała. Do poradni leczenia bólu skierowanie wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista w przypadku, gdy standardowe leczenie przeciwbólowe jest nieskuteczne lub gdy chory ma wskazania do inwazyjnych metod leczenia. Jeśli pacjent nie radzi sobie z bólem, może otrzymać skierowanie do takiej poradni na własne życzenie. W wielu renomowanych przychodniach oprócz środków farmakologicznych stosuje się także metody alternatywne - akupunkturę, neurostymulację, psychoterapię i rehabilitację. W Polsce działa około 200 poradni leczenia bólu, a ponad 20 posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Certyfikaty otrzymały poradnie, które spełniają określone kryteria - zatrudniają anestezjologa i pielęgniarkę, korzystają z psychometrii bólu, stosują ilościową i jakościową metodę oceny bólu, mają na swym wyposażeniu sprzęt do resuscytacji, mogą przeprowadzać zabiegi rehabilitacyjne, fizykalne, neuromodulacyjne i anestezjologiczne.

Data dodania: 2012-01-26 11:32:33 Ostatnia aktualizacja: 2012-02-09 12:47:11 Polska Jolanta Bąk 1Komentarz Prześlij Drukuj Mniejsza czcionka Większa czcionka Dodaj komentarz Osoby wymagające szczególnej opieki medycznej (© shutterstock) Zdarza się, że osoby starsze lub niepełnosprawne wymagają szczególnej opieki medycznej. Mogą zostać wtedy umieszczone w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub placówce pielęgnacyjno -opiekuńczej. Często ośrodki tego typu działają przy szpitalach. Skierowanie chorego do tego typu placówki może nastąpić na wniosek lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza prowadzącego ze szpitala, w którym chory przebywał. W zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym miejsce znajdą osoby, których stan zdrowia wymaga całodobowej lub całodziennej opieki w odpowiednich warunkach. Placówki tego typu zapewniają całodobową opiekę pielęgniarską, opiekę lekarską i rehabilitację chorych, którzy nie wymagają hospitalizacji. W zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych kontynuowane jest leczenie farmakologiczne, pacjent ma zapewnione odpowiednie do swego stanu zdrowia warunki życia oraz wyżywienie. Zakład opiekuńczo-leczniczy jest formą stacjonarnej opieki długoterminowej. Udziela on całodobowych całodobowych świadczeń medycznych obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób, które nie wymagają pobytu w placówce szpitalnej. reklama U pacjentów tych powinien już zostać zakończony proces diagnostyczny lub leczenie operacyjne, ale ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności lub brak możliwości funkcjonowania w domu (osoba samotna, mieszkanie nie jest odpowiednio wyposażone ani dostosowane do jej potrzeb), wymagają oni fachowej opieki. Placówki tego typu zapewniają konieczne lekarstwa, wyroby medyczne, odpowiednie wyżywienie oraz zajęcia rehabilitacyjne. Przeciwskazanie do pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest terminalna faza choroby nowotworowej oraz choroba psychiczna. Decyzję o przyjęciu chorego do zakładu opiekuńczego podejmuje dyrektor zakładu w porozumieniu z lekarzem placówki na podstawie dokumentacji chorego. Do zakładu może zostać przyjęta osoba, która z powodu choroby przewlekłej wymaga całodobowej opieki pielęgnacyjnej. Czas pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wynosi 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach czas pobytu można przedłużyć, ale tylko za zgodą dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ. Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i placówki opiekuńczo-lecznicze podzielono na zakłady o profilu ogólnym, dla chorych w stanie wegetatywnym i dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Placówka dla pacjentów w stanie wegetatywnym (najczęściej po ciężkim uszkodzeniu mózgu) zapewnia całodobową opiekę chorym z niekorzystnym rokowaniem. Przyjmują pacjentów, u których zakończono leczenie i nie wymagają już pobytu na oddziałach intensywnej opieki medycznej, ale konieczna jest dalsza kompleksowa opieka lekarska, pielęgniarska i rehabilitacja. Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zapewnia opiekę chorym z niewydolnością oddechową i oddychających już pobytu na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Kierowany do placówki pacjent musi wyrazić zgodę na taki typ leczenia. 1 2 3 4 5 › » Tagi: zdrowie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy szpital geriatryczny zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ile kosztuje pobyt w zol opieka poszpitalna czas pobytu w zol zakład opiekuńczo leczniczy białystok Żak płatna opieka nad członkiem rodziny Czytaj także Były bojownik ISIS: Takiej niesprawiedliwości nie było nawet pod... Jasnowidz Krzysztof Jackowski o uchodźcach: w 2016 r. może wybuchnąć... Śmierć Roberta Leszczyńskiego. Znana jest już przyczyna śmierci... Usługi medyczne i badania laboratoryjne na najwyższym... Sponsorowane Wałbrzych: Nie ma zgody na poszukiwania złotego pociągu 1 Komentarze zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze Dodajesz jako: Gość Ilość znaków do wpisania: 4000 Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum zaloguj się Osoby wymagające szczególnej opieki medycznej +35 / -36 Autor komentarza nie dodał zdjęcia Danka (gość) • 19.07.13, 15:27:31 Zdecydowaliśmy się umieścić mamę chorą na alzheimera własnie w zakładzie opiekuńczym Geriamed. padło na tę placówkę, chociaż oddaloną nieco od lublina, bo jest to bardzo dobre miejsce. w mieście niestety nie ma porządnego domu opieki, w którym nie balibyśmy się zostawić mamy, różne rzeczy się z resztą słyszało i widziało. a tam ma bardzo dobrą opiekę i jest zadowolona. przynajmniej wygląda zdrowo.
ryb kierowania do placówek opiekuńczych i koszt pobytu Sposób kierowania do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych określa ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 30 grudnia 1998 r. Na ich podstawie skierowanie do zakładu opiekuńczego wydaje organ, który utworzył zakład opiekuńczy lub zawarł umowę z takim zakładem na świadczenie tego typu opieki. Wniosek składa osoba ubiegająca się o miejsce lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej lub zakład opieki zdrowotnej (np. reklama szpital). Oprócz wniosku należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności opieki nad pacjentem w zakładzie opiekuńczym oraz wywiad pielęgniarski. Zawiera on ocenę warunków mieszkaniowych (typ mieszkania, piętro, ogrzewanie, łazienka, dostosowanie do potrzeb chorego itp.) i rodzinnych (jak jest możliwość opieki, miejsce zamieszkania dzieci, stan zdrowia współmałżonka i dzieci itp.) pacjenta. Dodatkowo pielęgniarka przeprowadza ocenę według tzw. skali Barthel, w której określa się stopień samodzielności pacjenta. Każdemu pytaniu można przyporządkować punkty według określonej skali. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. Jeśli chory otrzyma z wywiadu mniej niż 60 punktów, jest kwalifikowany do pobytu w placówce specjalistycznej. Ocenę samodzielności pacjenta można też przeprowadzać według karty oceny samoobsługi. Pacjent, który uzyska maksymalnie 6 punktów, otrzymuje skierowanie do placówki opiekuńczej. Do wniosku należy też dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów chorego. Może to być decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości przyznanego świadczenia (emerytura lub renta), decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, wyrównawczego lub renty socjalnej. Trzeba też przedstawić zgodę osoby starającej się o przyjęcie do zakładu opiekuńczego na potrącanie opłaty za pobyt. Wszystkie dokumenty należy przedstawić wyznaczonemu przez organ kierujący lekarzowi, który w terminie 14 dni powinien wydać decyzję o przyznaniu miejsca w zakładzie opiekuńczym. Skierowanie może być wydane na czas określony lub na stałe. Jeśli jest ważne przez 6 miesięcy, to potem przeprowadza się kolejną ocenę samodzielności pacjenta i jeśli uzyska on więcej niż 60 punktów (według skali Barthel) lub opuścić zakład opiekuńczy. Kiedy okres oczekiwania na przyjęcie jest dłuższy niż 3 miesiące, chory zostanie wpisany na listę oczekujących. Jednak czas na znalezienie miejsca dla pacjenta nie powinien przekraczać 12 miesięcy. W wypadkach losowych lub uzasadnionych stanem zdrowia chory może być przyjęty poza kolejnością. W takiej sytuacji skierowanie można wydać tylko na czas określony.

Pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych jest płatny. Opłata pokrywa koszty pobytu i wyżywienia, leków i niektórych środków medycznych (np. pieluchomajtek, cewników). Miesięczny koszt pobytu określa się na 250% najniższej emerytury, z tym że kwota ta nie może być wyższa niż 70% miesięcznego dochodu osoby przebywającej w zakładzie. Opłata ustalana jest na rok, chyba że dochód chorego zmieni się, wtedy przelicza się stosowną kwotę. Płaci się tylko za pobyt chorego w placówce, jeśli przebywa on na przepustce, to kwotę za te dni odlicza się od należnej sumy. Należy jednak pamiętać, aby o planowanej nieobecności pacjenta poinformować kierownika placówki co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem.

Długoterminowa opieka pielęgniarska Inną formą opieki nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi przebywającymi w domu jest długoterminowa opieka pielęgniarska. Objęci są nią pacjenci, którzy nie wymagają pobytu w szpitalu, a nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Opieka pielęgniarska, realizowana we współpracy i na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, przeznaczona jest dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. Jej celem jest nie tylko opieka nad chorym, ale też przygotowanie go do większej samodzielności i radzenia sobie z niepełnosprawnością. Podstawą do objęcia chorego długoterminową domową opieką pielęgniarską jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub pracującego w placówce, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także kwalifikacja pielęgniarki środowiskowej lub rodzinnej (przeprowadzana jest ocena samodzielności pacjenta według skali Barthel lub karty oceny samoobsługi) do objęcia opieką długoterminową. Pielęgniarka opieki długoterminowej pozostaje w ciągłym kontakcie z lekarzem, który zlecił taką opiekę, informując go o rozpoczęciu i zakończeniu opieki oraz zmianach w stanie zdrowia podopiecznego. Pielęgniarka odwiedza pacjentów w promieniu 30 km od przychodni w dni robocze w godzinach 8.00-20.00. W uzasadnionych przypadkach przychodzi też w soboty, niedziele i święta. Długoterminowa opieka pielęgniarska powinna zapewniać minimum cztery wizyty pielęgniarki w ciągu tygodnia, średnio po 1,5 godziny. Oprócz opieki pielęgniarskiej choremu przysługuje też prawo do wizyt domowych lekarza podstawowej opieki medycznej i lekarza specjalisty. Czas długoterminowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem zależy od jego stanu zdrowia, który ocenia się co 6 miesięcy.

O tą formę opieki nie mogą starać się chorzy, którzy korzystają z pomocy hospicjum domowego lub innej stacjonarnej placówki opiekuńczej, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi. Opieka domowa nad pacjentem wentylowanym mechanicznie Jest to forma opieki nad obłożnie chorymi z niewydolnością oddechową, którzy wymagają ciągłej lub okresowej terapii oddechowej, bez względu na jej formę. Inwazyjna terapia oddechowa polega na wspomaganiu oddychania przez respirator lub rurkę tracheotomijną, nieinwazyjna prowadzona jest przy pomocy specjalnych ustników i masek. Terapią oddechową z wykorzystaniem respiratora w warunkach domowych mogą być objęci chorzy po zakończeniu leczenia w szpitalu.

Dodatkowo rodzina musi przejść przeszkolenie w zakresie obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy. Aby skorzystać z takiej opieki, konieczne jest skierowanie od lekarza prowadzącego pacjenta w szpitalu. Do skierowania trzeba tez dołączyć kartę informacyjną ze szpitala, wyniki przeprowadzonych badań oraz kwalifikację lekarza anestezjologa i lekarza specjalisty intensywnej terapii. Tygodniowo należy oczekiwać jednej wizyty lekarskiej (po 1,5 godziny), dwóch wizyt pielęgniarskich (po 1,5 godziny) oraz dwóch wizyt fizjoterapeuty (po 1 godzinie). Pacjentom przysługuje też prawo do stałego kontaktu telefonicznego z lekarzem i pielęgniarką, a także dostęp do koniecznych badań diagnostycznych. Zwolnienie lekarskie dla opiekuna - pomoc doraźna Inną dostępną formą krótkotrwałej opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną jest skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny. Każdy, kto jest zatrudniony i płaci składki na ubezpieczenia społeczne, w ciągu roku może skorzystać z 14 dni zwolnienia lekarskiego, wystawionego przez lekarza z powodu konieczności opiekowania się chorą osobą w rodzinie. Prawo to przysługuje nie tylko z powodu choroby małego dziecka. Za członka rodziny uważa się współmałżonka, dziecko powyżej 14. roku życia, rodziców, teściów, dziadków, wnuki i rodzeństwo pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. Otrzymanie takiego zwolnienia, a co za tym idzie także zasiłku, uwarunkowane jest tym, czy inni członkowie rodziny mogą się zająć chorą osobą. Wysokość zasiłku za zwolnienie spowodowane koniecznością sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny wynosi 80% wynagrodzenia. Uprawniający do zwolnienia dokument o czasowej niezdolności do pracy powinien wystawić lekarz, który oprócz danych identyfikujących ubezpieczonego, płatnika składek, miejsca pracy i okresu zwolnienia podaje datę urodzenia i stopień pokrewieństwa członka rodziny wymagającego opieki. Takie zwolnienie lekarskie należy dostarczyć pracodawcy w ciągu 7 dni.

Dzienny szpital geriatryczny Dla osób w podeszłym wieku, które dodatkowo cierpią na jakieś schorzenia, dobrym rozwiązaniem jest pobyt w dziennym szpitalu geriatrycznym. Zapewnia on opiekę medyczną w formie konsultacji lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych, zajęć terapeutycznych z różnych specjalności, a także transport i wyżywienie podopiecznych. Do szpitala geriatrycznego zazwyczaj przyjmowani są pacjenci bezpośrednio po zakończeniu leczenia w placówkach szpitalnych lub kierowani z domu przez lekarza pierwszego kontaktu po gwałtownym pogorszeniu stanu zdrowia. Najczęstszą przyczyną znalezienia się w szpitalu geriatrycznym są skutki po przebytym udarze mózgu lub niepełnosprawność spowodowana reumatoidalnym zapaleniem stawów i zmianami, które powstały w stawach osoby chorej, uniemożliwiając jej normalne funkcjonowanie.

Dlatego też do najważniejszych zadań dziennych szpitali geriatrycznych należy rehabilitacja, która ma przywrócić chorym sprawność i umożliwić im normalne funkcjonowanie. Oprócz tego kontynuowane jest leczenie dostępne tylko w formie szpitalnej. W dziennych szpitalach geriatrycznych pracują lekarze specjaliści (geriatrzy) i pielęgniarki geriatryczne, rehabilitanci i fizjoterapeuci, psycholog. Na początku leczenia pacjenci przychodzą do dziennego szpitala 3-5 razy w tygodniu, a pod koniec tylko raz tygodniowo lub nawet rzadziej. Średni okres opieki dziennego szpitala geriatrycznego dla osoby chorej wynosi 4-6 godzin dziennie dwa razy w tygodniu, czas takiej formy opieki to zazwyczaj 7-12 tygodni. Oddział dzienny może być częścią kompleksu szpitalnego, poradni geriatrycznej lub samodzielną placówką. Zazwyczaj jego lokalizacja jest przyjazna dla osób starszych lub z dysfunkcjami narządu ruchu - mieszczą się albo na parterze budynku lub w budynku z windą, dodatkowo pozbawionym barier architektonicznych.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.