Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Opieka nad starszą osobą: jak rozmawiać ze starszymi rodzicami?

Opieka nad starszą osobą: jak rozmawiać ze starszymi rodzicami?
Opieka nad starsza osobą to również umiejętność rozmawiania, a przede wszystkim słuchania tego, co senior ma do powiedzenia. W kontaktach ze starszymi rodzicami często popełniamy grzech lekceważenia, traktujemy je jak dziecko, zadajemy zdawkowe pytania i nie słuchamy odpowiedzi. Nie zdajemy sobie sprawy, że ranimy ich uczucia.
Opieka nad osobą starszą to nie tylko zapewnienie jej komfortu fizycznego, ale również psychicznego. Czasem jedna dobra rozmowa może zrobić więcej, niż tona leków. Przy czym tak naprawdę liczy się jakość kontaktów a nie ich częstotliwość.
Jeśli wpadasz lub dzwonisz do rodziców nawet każdego dnia, a nie masz czasu na rozmowę lub mówisz głównie o własnych kłopotach, to tak jakby w ogóle cię tam nie było. A przecież kochasz rodziców, troszczysz się o nich... Okaż im to również podczas rozmowy. Jak to zrobić?

Starsi rodzice: znajdź czas na rozmowę

Jeżeli rodzice nie wymagają stałej opieki, wystarczy, że odwiedzisz ich raz na dwa-trzy tygodnie, ale niech to będzie czas tylko dla was.

Starsi rodzice: okaż zrozumienie dla lęków

Starość często naszpikowana jest obawą o przyszłość i stan zdrowia. To naturalne. Zapewnij rodzica, że zawsze może na ciebie liczyć i gdyby się rozchorował, zaopiekujesz się nim.

Starsi rodzice: słuchaj cierpliwie

Seniorzy nie zawsze z łatwością formułują swoje myśli. Trudniej dogadać się z nimi w pół zdania, potrzeba cierpliwości. Pozwól, aby się wypowiedzieli. Jeśli nawet drobne sprawy dla nich urastają do rangi problemu, postaraj się to zrozumieć. Doradź, zaproponuj pomoc, ale nigdy nie mów - przesadzasz, to nie jest ważne, wydaje ci się. Nie komentuj tego, co mówi senior, po prostu słuchaj, bo on tego najbardziej potrzebuje. Nawet gdy perypetie psa sąsiadów wcale cię nie obchodzą, nie okazuj tego. Wręcz przeciwnie, zachęcaj do opowiadania. Pozwól rodzicowi się wygadać, by nie czuł się samotny.

Starsi rodzice: nie pouczaj

Okazywanie zniecierpliwienia, pouczanie,karcenie słowem, wytykanie błędów uraża godność starszego człowieka. Nie decyduj za rodziców, że mają to czy to zrobić bądź kupić. Możesz doradzić, ale decyzja powinna należeć do nich. Każdy, niezależnie od wieku, potrzebuje dowartościowania, poczucia, że coś wie i umie. Wykorzystaj to, pytaj, aby dać rodzicom satysfakcję, że chętnie czerpiesz z ich doświadczenia.

Starsi rodzice: pytaj

Starsi ludzie często chowają się za murem milczenia, chcą jak najdłużej zachować samodzielność i nie przyznają się do wielu dolegliwości. Ale pytaj nie tylko po to, aby mieć wiedzę o samopoczuciu i potrzebach rodzica, także po to, aby poczuł twoje prawdziwe zainteresowanie.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.