Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Opieka nad osobami starszymi: radzenie sobie z oporem

Opieka nad osobami starszymi: radzenie sobie z oporem
Troszczenie się o osoby starsze może być trudnym zadaniem. Jednym z największych wyzwań, z jakimi trzeba się zmierzyć podczas opieki nad osobami starszymi jest ich opór. Jak pomóc człowiekowi, który nie chce pomocy? Dlaczego niektóre osoby bronią się przed przyjęciem pomocy od innych? Spróbujmy zrozumieć, co jest tego przyczyną i jak można zachęcać seniorów do współpracy.

Co powoduje opieranie się niesionej pomocy?

Kiedy ktoś potrzebuje opieki, prawdopodobnie musi poradzić sobie z jakąś formą straty – być może niedomaga fizycznie, być może psychiczne. Nieodmiennie wiąże się to z utratą niezależności. Przyjmowanie opieki może oznaczać zrzeczenie się prywatności i konieczność dopasowania się do nowych procedur postępowania. W rezultacie, osoba wymagająca opieki może czuć się przerażona, bezbronna, a nawet zła, że potrzebuje pomocy. Czasami czuje się winna uznając, że staje się ciężarem dla rodziny i przyjaciół. Ponadto taki człowiek może być z natury uparty, mieć problemy psychiczne albo, po prostu, uważać, że przyjęcie pomocy to oznaka słabości. Do tego dochodzą jeszcze zmartwienia o związane z opieką koszty.

W jaki sposób rozmawiać o konieczności opieki?

Jeśli podejrzewasz, że członek twojej rodziny, który potrzebuje opieki, będzie się przed nią bronił, możesz być niezdecydowany, aby rozpocząć rozmowę na ten temat. Niestety jest to dyskusja, którą prędzej czy później będzie trzeba odbyć. Nie ma od niej ucieczki.
Niżej przedstawiamy kilka podpowiedzi niezbędnych do przeprowadzenia takiej rozmowy.
 1. Wybierz czas, kiedy oboje jesteście zrelaksowani. Pozwoli to łatwiej słuchać siebie nawzajem i artykułować swoje zdanie.
 2. Zapytaj o preferencje osoby starszej. Pomoże to zapewnić taki rodzaj pomocy, jaki jest seniorowi potrzebny i jakiego on sam chce. Nie każdy ma takie same potrzeby, pamiętaj o tym. Niektórzy wolą, by opiekował się nimi członek rodziny, inni wolą zatrudnić kogoś obcego. Cokolwiek sądzisz na temat sprawowania opieki nad osobą starszą, musisz brać pod uwagę jej życzenia.
 3. Korzystaj z pomocy członków rodziny. Rodzina i przyjaciele mogą pomóc przekonać do przyjęcia pomocy.
 4. Nie zakładaj, że osoba starsza nie jest w stanie dyskutować na temat zakresu i formy opieki. Nawet jeśli jest chory, może ma konkretne preferencje dotyczące opieki i jest w stanie podjąć pewne decyzje jej dotyczące. Jeśli ma problemy ze zrozumieniem, powinieneś wyjaśniać w jak najprostszy sposób, co zamierzasz. Wówczas będziecie mogli podjąć decyzje wspólnie.
 5. Nie poddawaj się. Jeśli osoba wymagająca opieki nie chce rozmawiać na ten temat za pierwszym razem, spróbuj ponownie później.

Najbardziej skuteczne strategie radzenia sobie z oporem przed opieką

Ludziom starszy może nie być łatwo przyjęcie do wiadomości, że są osobami potrzebującymi opieki. Dotychczas sprawni i samodzielni, nagle stają się uzależnieni od innych. Aby zachęcić ich do współdziałania, możesz spróbować:
 • zaproponować opiekę na czas próbny. Nie proś o podejmowanie ostatecznej decyzji o rodzaju opieki. Jeśli ktoś się waha, może – dzięki takiemu rozwiązaniu – wypróbować różne opcje i przekonać się o korzyściach płynących z przyjmowania pomocy.
 • skorzystać z pomocy specjalisty. Niektórzy są bardziej skłonni do słuchania rad lekarza, prawnika lub innego specjalisty.
 • wyjaśnić swoje potrzeby. Starając się o zorganizowanie opieki dla starszego członka rodziny możesz przyznać, że twoje życie będzie dzięki temu trochę łatwiejsze. Przypomnij tej osobie, że czasami trzeba znaleźć kompromis w pewnych sprawach.
 • skupić się na większym obrazie. Unikaj kłótni o drobne problemy związanych proponowaną opieką.
 • wyjaśnić, jak profesjonalna pielęgnacja może przedłużyć życie, polepszyć zdrowie, a w konsekwencji przyczyniać się do większej samodzielności. Przyjęcie pomocy przynajmniej w pewnym zakresie może pomóc osobie starszej pozostać w swoim domu, o wiele dłużej, niż bez takiej pomocy.
 • wytłumaczyć, że zawsze będziesz wspierać i pomagać w radzeniu sobie z ograniczeniem niezależności. Osoba starsza musi wiedzieć, że powierzenie komuś innemu odpowiedzialności za niektóre elementy własnego życia nie jest osobistym niepowodzeniem.
 • utrzymywać regularny i aktywny kontakt z osobą straszą. Dbaj o to, by relacje z rodziną i przyjaciółmi były utrzymane. W organizowaniu opieki dla seniorów nie chodzi o izolację, lecz umożliwienie im korzystania z życia w pełni, bez strachu i niepewności.
Należy pamiętać, że wyżej przedstawione strategie mogą nie być odpowiednie w kontaktach z każdym człowiekiem. Osoba cierpiąca np. na demencję, będzie wymagała zupełnie innego podejścia.

Co jeszcze można zrobić?

Jeśli senior nadal nie chce przyjąć pomocy i narażania z tego powodu samego siebie, być może trzeba będzie podjąć kroki, aby chronić jego zdrowie i bezpieczeństwo wbrew jego woli. Skonsultuj się z lekarzem i prawnikiem na temat opieki nad starszym członkiem rodziny.
Opieranie się przyjęciu opieki jest wyzwaniem, przed którym staje bardzo wielu opiekunów. Dzięki utrzymaniu zaangażowania osoby starszej w podejmowanie decyzji dotyczących opieki i wyjaśnienia jej korzyści płynących z pomocy, możesz zapewnić bardziej komfortowe przejście do nowego stylu życia i wesprzeć zaakceptowanie zmian.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.