Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Opieka nad osobą z chorobą Parkinsona

Opieka nad osobą z chorobą Parkinsona
Drogie Opiekunki, Drodzy Opiekunowie!
Opieka nad osobą starszą chorą na Parkinsona stawia przed nami nowe wyzwania oraz wymaga od nas cierpliwości i zrozumienia. Postaramy się dzisiaj pomóc Wam - naszym Opiekunom - lepiej zrozumieć tą chorobę.

Czym jest choroba Parkinsona?

Choroba Parkinsona jest postępującym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Schorzenie polega na zaniku szczególnego rodzaju komórek w mózgu, którego efektem jest obniżenie sprawności ruchowej i drżenie rąk, nóg oraz mięśni twarzy. Choroba występuje głównie u osób po 55 roku życia, a prawdopodobieństwo zachorowania zwiększa się wraz z wiekiem. Niestety, wciąż nie są znane przyczyny tej choroby.

Jak się objawia choroba Parkinsona?

Choroba Parkinsona jest chorobą postępującą - co oznacza, że objawy zaostrzają się z biegiem czasu. W początkowej fazie zauważamy drobne zmiany w zachowaniu Chorego. Występuje tzw. twarz makowata – chory nie potrafi wyrazić emocji, rzadko mruga, jego postawa ciała staje się pochylona, a chód odbywa się małymi kroczkami, występuje osłabienie. W kolejnym stadium Seniorzy mierzą się z drżeniem rąk (często jednej), zaczyna pojawiać się sztywność mięśniowa, a w ostatniej fazie dochodzi do spowolnienia ruchów. Oczywiście przebieg choroby u każdego seniora jest indywidualny.

Opieka nad chorym - w jaki sposób zajmować się osobą z chorobą Parkinsona

 1. Oprócz leczenia farmakologicznego należy okazać Seniorowi wyjątkowe zrozumienie, cierpliwość oraz wsparcie psychiczne, ponieważ Podopieczny często narażony jest na stany depresyjne z powodu bezsilności nad chorobą. Okazanie poparcia jest równie ważne jak pomoc w opiece.
   
 2. Kolejną ważną kwestią podczas opieki nad Seniorem z chorobą są ćwiczenia. Ich rodzaj i intensywność powinny być dobrane indywidualnie do pacjenta. Ćwiczenia można wykonywać w łóżku, w pozycji siedzącej, podczas spacerów. Im więcej tym lepiej. Ćwiczenia pozwolą na pozbycie się uciążliwych objawów choroby.
   
 3. Największym błędem podczas opieki nad osobą z chorobą Parkinsona jest wyręczanie Seniora w każdej jego czynności. Choremu należy zapewnić pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, jednak nie należy odcinać go od nich. Wykonywanie codziennych obowiązków sprawi, że Senior będzie czuł się samodzielny, a dodatkowo podczas wszelkich form aktywności mózg jest stymulowany do wytwarzania nowych połączeń nerwowych, dlatego nie można całkowicie z nich rezygnować.
   
 4. Ćwiczenia pamięci oraz mowy. Niejednokrotnie mowa staje się niewyraźna, a senior może mierzyć się z zapominaniem i amnezją, dlatego ważne jest, by przypominać i zachęcać do głośnego wspominania oraz do aktywnych rozmów. Warto poszerzyć również inne aktywności Podopiecznego tj. układanie puzzli, spacery, wspólne czytanie książek, gra w karty czy szachy.
   

Pomoc w codziennych czynnościach

Jeśli widzimy, że Senior ma problem z wykonaniem jakiejś czynności, powinniśmy być gotowi mu pomóc. Czasem jest to pomoc w przeniesieniu filiżanki herbaty, w chodzeniu, zrobieniu kanapek. Jeśli Podopieczny ma trudności w posługiwaniem się sztućcami, konieczne może okazać się nakarmienie go. Choremu należy zapewnić spokój, ułożony plan dnia oraz możliwość odpoczynku.

Odpowiednie przystosowanie mieszkania

Jako Opiekunowie nie zawsze mamy możliwość dostosowania mieszkania do zmieniających się potrzeb naszego Podopiecznego. Jednak możemy zapewnić mu komfort swobodnego poruszania się po mieszkaniu. W razie potrzeby należy usunąć dywany oraz wyposażyć Seniora w antypoślizgowe buty. W łazience powinna znajdować się wanna lub brodzik oraz uchwyty, dzięki którym Podopieczny będzie mógł utrzymać równowagę. Warto też pamiętać, żeby wszystkie potrzebne akcesoria czy produkty spożywcze były na wyciągnięcie jego ręki. Dostęp do cukierniczki, czy mydła powinien być łatwy. Ponadto chorego warto wyposażyć w laskę, kulę ortopedyczne czy balkonik.


Wszystkie wymienione wyżej kwestie w opiece nad Osobą z chorobą Parkinsona są bardzo ważne, a rady te należy dostosowywać indywidualnie do każdego Seniora.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.