Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Opieka nad osobą starszą. Rodzina musi zewrzeć szyki.

Opieka nad osobą starszą. Rodzina musi zewrzeć szyki.
Pomoc państwa w opiece nad starszym schorowanym człowiekiem jest w Polsce znikoma. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji?

Nie jest to łatwe. Zwykle ciężar opieki spada na jedną osobę w rodzinie. Zwykle taką, która jest niezamężna, nie ma dzieci. Reszta mówi: „Przecież ty nie masz żadnych obowiązków”. I często ta rodzina nie zdaje sobie sprawy, jak trudna jest taka opieka.
Opiekun sam traci zdrowie, kontakt ze światem zewnętrznym, rezygnuje z pracy, poświęca się opiece, a w efekcie potem sam potrzebuje pomocy i musi korzystać z systemu opieki. Taka rola bywa więc poświęceniem na zasadzie: życie za życie.

Błędne koło. Jak mądrze do tego podejść?

Rodzina musi zewrzeć szyki. Nie można wszystkiego zrzucić na barki jednej osoby. Opiekun potrzebuje oderwania, oddechu, nabrania dystansu. Musi mieć w tygodniu czas dla siebie – na to, żeby gdzieś wyjść, poczuć, że żyje. Nie zamykać się w czterech ścianach z chorą mamą czy dziadkiem. Proszę pamiętać, że osoby, które zajmują się opieką, najczęściej robią to z wielkiej miłości do starszej osoby. Rodzina i bliscy muszą jednak zdawać sobie sprawę, że opiekun ponosi straszne koszty emocjonalne.
Weźmy chorych na Alzheimera. Patrzenie na to, jak postępuje ta choroba u najbliższej osoby, wykańcza psychicznie.

A może dom opieki byłby lepszym rozwiązaniem?

W naszej kulturze pokutuje stereotyp, że jeśli ktoś oddaje bliskich do domu opieki, to się ich pozbywa. Wynika to z tego, że dawniej faktycznie nie były to dobre miejsca. Wprawdzie daleko nam jeszcze do zachodnich standardów, ale powoli to się zmienia.
Niestety, najtrudniej zmienić świadomość ludzi. Trzeba jeszcze czasu, żeby zniknęło myślenie, że ci, którzy oddają rodziców do domu opieki, są po prostu złymi dziećmi. Czasem nie mają innej możliwości, bo są samotni, albo senior tak chory, że jednoosobowa opieka nad nim zagraża życiu obu stron.
Jeśli rozważamy opcję z domem opieki, bardzo ważne są rozmowy z seniorem, ponieważ musi to być wspólna decyzja. Nie można przyjść i powiedzieć mamie: „Jutro jedziesz do domu opieki”.
Łatwiej będzie w sytuacji, jeśli ta mama wcześniej mieszkała sama, a rodzina ją odwiedzała. Wówczas niewiele się zmieni – będzie mieszkała w ośrodku z całodobową opieką, gdzie – jeśli się przewróci czy zasłabnie – otrzyma natychmiastową pomoc, a także znajdzie towarzystwo i nie będzie czuła się samotna. A dzieci będą ją odwiedzały tak, jak kiedyś w domu.
Trudniej może być, jeśli mieszkamy ze starszą osobą pod jednym dachem. Wówczas bardzo ważne jest zapewnianie o miłości i ustalenie, że będziemy się przecież widywać. A potem realizowanie tych obietnic...

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.