Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Oddaj krew i uratuj komuś życie

Oddaj krew i uratuj komuś życie
Według danych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, średnio 1 na 10 osób leczonych w szpitalu potrzebuje krwi. Natomiast w Polsce jedynie 1,7 proc. ludzi oddaje honorowo krew.

Jedna jednostka krwi, czyli ilość pobrana od dawcy podczas jednej donacji to zaledwie 450 ml. Warto jednak podkreślić, że do operacji serca potrzeba aż 6 jednostek krwi, a do przeszczepu wątroby nawet 20. Najwięcej krwi potrzebują ofiary wypadków drogowych, nawet 50 jednostek. Przy tak dużym zapotrzebowaniu, ważne jest zabezpieczanie rezerw krwi. A do tego niezbędne są donacje.

- Przy tak dużym zapotrzebowaniu na krew, stacjonarne ośrodki pobierania krwi nie wystarczają, dlatego zdecydowaliśmy się wzmocnić akcje poboru krwi i w tym celu zakupiono kilka ambulansów przystosowanych do poboru krwi. Stwarzając dogodne warunki oraz nowe możliwości oddawania krwi możemy dotrzeć do szerszego grona dawców – mówi Marzena Grędzicka – Przybysz, Kierownik Działu Promocji, Statystyki i Szkoleń w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Grupy krwi – fakty i mity

Warto dodać, że niestety nie każdy może oddawać krew. W Polsce na 1000 mieszkańców możemy wykorzystać zaledwie 31 jednostek oddanej krwi. Nie jest to wysoki wynik – w Anglii jest to 45 jednostek/1000 mieszkańców, we Francji 34 jednostki/1000 mieszkańców a w Stanach Zjednoczonych 51 jednostek/1000 mieszkańców. W naszym kraju największa część populacji posiada grupę krwi A (38 proc.) oraz 0 (37 proc.). Grupę B ma zaledwie 17 proc., a najmniej osób (8 proc.) posiada grupę AB. Dla osób o rzadko występującej grupie krwi trudniej jest zabezpieczyć wystarczające rezerwy. Nie oznacza to natomiast, że osoby z często występującą grupą krwi mają tej krwi wystarczająco dużo w bankach. Wręcz przeciwnie – im częściej występuje dana grupa krwi, tym więcej jej potrzeba.

Grupa 0 RH- to jedyna grupa krwi, która może być podawana wszystkim biorcom. Natomiast osoby posiadające grupę AB mogą otrzymywać krew od wszystkich dawców.

Oddawanie krwi – krok po kroku

Proces oddawania krwi odbywa się w 5 etapach, które łącznie trwają ok. 1h. Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata polegająca na wypełnieniu kwestionariusza i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące stanu zdrowia oraz stylu życia kandydata (te informacje są objęte tajemnicą lekarską i służą jedynie do zapewnienia bezpieczeństwa biorcy oraz dawcy). Konieczne jest posiadanie dowodu osobistego.

Następnie od kandydata pobierana jest próbka krwi, której analiza służy do oceny stanu zdrowia dawcy i stwierdzeniu czy oddanie krwi odbędzie się bez uszczerbku dla zdrowia dawcy. Po oddaniu próbki krwi na stanowisku laboratoryjnym, kandydat na dawcę udaje się do gabinetu lekarza, który dokonuje oceny ogólnego stanu zdrowia i ostatecznie kwalifikuje do oddania krwi.

Krew pobierana jest wyłącznie przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku w obecności fachowego personelu. Sam proces oddawania krwi nie jest bolesny, ani czasochłonny (trwa ok. 10 minut). Podczas jednej donacji, dawca oddaje ok. 450 ml krwi. Ostatnim etapem jest regeneracja dawcy, który otrzymuje ekwiwalent kaloryczny w postaci czekolad i soku. W Polsce zapewnionych jest wiele przywilejów dla Honorowych Dawców Krwi, z których można skorzystać.

Co dzieje się z oddaną krwią?

Pobrana krew trafia do działu preparatyki w celu rozdzielenia krwi pełnej na poszczególne składniki (koncentrat krwinek czerwonych, osocze i koncentrat krwinek płytkowych). Niezwykle rzadko wykorzystywana jest krew pełna. W lecznictwie stosowana jest zasada przetaczania pacjentom wyłącznie brakujących składników krwi, stosowanie do sytuacji zdrowotnej. Pobrane w trakcie donacji próbki krwi trafiają w równoległym czasie do pracowni serologicznej w celu oznaczenia podstawowej grupy krwi w układzie ABO i Rh oraz, w razie potrzeby, pozostałych szczegółowych cech krwi, a także do pracowni wirusologicznej, gdzie wykonywane są badania dopuszczające donację do użytku klinicznego.

Szczytna idea

Oddawanie krwi jest istotne dla zdrowia i życia wielu pacjentów. Niestety nie zawsze o tym pamiętamy. Warto odwiedzać regularnie stronę www.rckik-warszawa.com.pl, gdzie w czytelny sposób przedstawiony jest aktualny stan rezerw krwi.

- Unikalna tożsamość Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pozwala budować stałą i lojalną bazę krwiodawców, co jest gwarancją ciągłego doskonalenia w dostarczaniu dla lecznictwa krwi bezpiecznej oraz gromadzenia właściwych rezerw krwi. Poprzez działania marketingowe, profesjonalne szkolenia personelu, a przede wszystkim własną kulturę budujemy pozytywny wizerunek publicznej służby krwi. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie działania promocyjne były wycelowane we właściwym kierunku. W szczególności kładziemy nacisk na podnoszenie świadomości społecznej, a więc aspekt edukacyjny jest priorytetem. Krwiodawstwo jest ściśle związane z medycyną, która stale rozwija się dając nowe możliwości, ale stwarza także wiele ograniczeń. Uważamy zatem, że istotne jest edukowanie krwiodawców w trosce o ich bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo biorców – dodaje Marzena Grędzicka - Przybysz.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.