Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

O czym należy pamiętać, opiekując się osobą starszą?

O czym należy pamiętać, opiekując się osobą starszą?

Opieka nad starszą osobą wymaga wiele cierpliwości i zrozumienia dla potrzeb seniora. Należy mieć na uwadze nie tylko stan zdrowia podopiecznego, ale przede wszystkim jego charakter i przyzwyczajenia.

Cechy dobrego opiekuna

Osoba, która chce podjąć się opieki nad seniorem, musi pamiętać o tym, że praca ta wymaga od niego wiele cierpliwości, ostrożności oraz uwagi. Opieka nad osobą starszą, która na dodatek choruje, jest bardzo absorbująca, ale może dać zarówno opiekunowi, jak i seniorowi, wiele satysfakcji.

Delikatność i życzliwość

Opiekując się starszą osobą należy pamiętać o delikatności, zarówno w kwestiach fizycznych, jak i psychicznych. Pomoc w poruszaniu się jest tylko jednym z ważnych zadań, jakie musi spełnić osoba opiekująca się seniorem. Równie ważne jest wsparcie, rozmowa, wymiana myśli, które budują relacje między opiekunem a podopiecznym.

Umiejętność radzenia sobie ze stresem

Osoba opiekująca się seniorem powinna również pamiętać o tym, jak ważna jest spostrzegawczość, a także umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zachowanie zimnej krwi w przypadku nagłego, złego samopoczucia osoby starszej lub umiejętność udzielania pierwszej pomocy należą do obowiązków opiekuna. Odporność na stres jest ważnym elementem, niezbędnym w zajmowaniu się osobą starszą.

Wzajemne zaufanie

Niezwykle ważne jest również wzajemne poleganie na sobie. Senior, który zostaje objęty opieką, musi mieć pewność, że może w każdej chwili liczyć na opiekuna. To niezwykle zajmujące zadanie bywa oczywiście trudne. Chcąc jednak zapewnić seniorowi odpowiednie warunki, należy budować relację wzajemnego zaufania i polegania na sobie.

Jak opiekować się osobą starszą?

Podstawową zasadą w opiece nad osobami starszymi jest szacunek, zarówno do podopiecznego, jak i wykonywanej pracy. Opiekun ma za zadanie pomóc w czynnościach, które sprawiają seniorowi trudności. Jednocześnie jednak nie powinien go zanadto wyręczać, by nie odbierać starszej osobie poczucia samodzielności. Takt i spostrzegawczość będą więc cechami niezbędnymi w przypadku osób chcących opiekować się seniorami.

Planowanie dnia

Po drugie, bardzo ważne jest dokładne zaplanowanie dnia. Ułatwi to wykonywanie poszczególnych zadań i obowiązków, a także nada życiu rytm, który jest ważny dla starszych osób. Dokładny plan dnia pozwoli na lepszą organizację pracy. Seniorowi natomiast da pewność, że wszystko odbywa się według ustalonego harmonogramu.

Dobre nawyki

Seniorzy objęci pomocą często miewają problemy ze snem i nie dbają o prawidłowe odżywianie. Zadaniem opiekuna jest dbanie o jego zdrowie i bezpieczeństwo. Dlatego ważne jest, by życie seniora wprowadzić zdrowe nawyki, dzięki którym poczuje się lepiej.

Radzenie sobie z bezsennością

W przypadku trudności z zasypianiem opiekun powinien wprowadzić kilka zasad, dzięki którym senior będzie w stanie normalnie przesypiać noc. Przede wszystkim należy kłaść się o tej samej porze. Wieczorem lepiej rezygnować z picia kawy i sięgnąć po ciepłe mleko lub napar z ziół. Przed snem natomiast ważny będzie relaks w postaci dobrej książki lub muzyki.

Odpowiedni sposób żywienia

Zmiana nawyków dotyczy również jedzenia. Dieta seniora powinna być bogata w witaminy i minerały. Opiekun powinien zadbać o to, by senior miał dostęp do świeżych produktów. Robienie zakupów na zapas oraz jedzenie gotowych dań nie jest dobrym pomysłem i nie służy zdrowiu seniora. W diecie powinno znaleźć się białko, wapń, potas oraz pożyteczne dla zdrowia kwasy tłuszczowe.

Wspólne zainteresowania

Opiekując się osobą starszą trzeba pamiętać, że posiada ona własne przyzwyczajenia, których nie możemy drastycznie zmieniać. Wchodząc w życie drugiej osoby musimy mieć na uwadze to, jakim jest człowiekiem, czym się interesuje i co daje jej radość. Warto wówczas odnaleźć wspólne zainteresowania, dzięki którym możliwe będzie nawiązanie nici sympatii między opiekunem a podopiecznym.

Codzienne rytuały

Do wspólnych rytuałów można dodać drobne rzeczy, które sprawią, że stosunki między opiekunem a seniorem nie będą wyłącznie zawodowe. Codzienne zapytanie seniora o to, jak się czuje, będzie w dobrym tonie. W ciągu dnia można zaplanować wspólne oglądanie telewizji, grę w szachy, rozwiązywanie krzyżówek czy wyjście na spacer. Czynność powtarzana codziennie wejdzie obojgu w nawyk i stanie się przyjemnym oderwaniem od obowiązków.

Umiejętność słuchania

Do zadań opiekuna należy przede wszystkim pomoc w codziennych czynnościach, które sprawiają seniorowi trudność. Opiekun to jednak także, a może przede wszystkim, osoba, która potrafi słuchać. Każdy z nas ma gorsze dni. Gdy taki dzień zawita u seniora, opiekun powinien cierpliwie i z życzliwością wysłuchać podopiecznego, oferując mu przy tym pożyteczną radę lub po prostu odpowiedzieć uśmiechem.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.