Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Nie ze mną ten numer, wnusiu!

Nie ze mną ten numer, wnusiu!

Pod takim hasłem dziś w KWP w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa dotycząca zapobieganiom oszustwom metodą „na wnuczka”. Gośćmi byli seniorzy z Warmii i Mazur, którzy po tym, jak oszust zadzwonił do nich, właściwie zareagowali, nie dali się oszukać, a nawet doprowadzili do zatrzymania sprawcy. Jak podsumował dzisiejsze spotkanie nadinsp. Józef Gdański Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie: „Ogromnie dziękuje za to, że Państwo są naszymi sojusznikami w walce o bezpieczeństwo seniorów. Podziwiam Państwa. Mam nadzieję, że poprzez osobisty wkład Pań Gizeli, Anieli i Pana Filipa lepiej i skuteczniej dotrzemy do świadomości starszych osób, a dzięki temu oszuści nie będą mieli pola do popisu”.

Liczne komunikaty w mediach, podczas mszy w kościołach, wizyty dzielnicowych w mieszkaniach osób starszych, spoty w autobusach komunikacji miejskiej, wszystko po to, aby przestrzec starszych mieszkańców regionu przed oszustami. Wielu z nich już doskonale wie, jak zachować się, kiedy zadzwoni do nich rzekomy wnuczek. Jednak w dalszym ciągu zdarzają się przypadki, kiedy przestępca trafi na podatny grunt, wykorzysta dobre serce, troskę i przywiązanie seniora do rodziny i wyłudzi często oszczędności całego życia. Dlatego po raz kolejny policjanci wypowiadają walkę z naciągaczami i oszustami. Tym razem funkcjonariuszy wspierają niezwykli sojusznicy. Panie Gizela, Aniela i Pan Feliks, to seniorzy, mieszkańcy Warmii i Mazur, którzy nie dali się oszukać.

Podczas dzisiejszej konferencji opowiedzieli o próbach wyłudzenia od nich pieniędzy przez fałszywych wnuczków i jak się zachowali, by nie stać się ofiarą przestępstwa.

Od początku roku policjanci z Warmii i Mazur odnotowali 10 takich przestępstw i 50 prób wyłudzenia pieniędzy od osób starszych. Jak powiedziała mł. insp. Dorota Macoch Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie: „przestępcy typują pokrzywdzonych często z książki telefonicznej, na podstawie imion. Dzwonią i podają się za członków rodziny, urzędników, osoby publicznego zaufania. Oprócz podawania się za członka rodziny, odnotowaliśmy przypadki, kiedy oszust udawał księdza, pracownika opieki społecznej, pracownika urzędu gminy, banku. Aby uwiarygodnić swoją historię przysyłają po pieniądze rzekomego policjanta, prokuratora. I niestety to czasem przekonuje osoby starsze do tego, aby oddać swoje oszczędności. Z naszych doświadczeń wynika, że często oszuści działają nie regionalnie, tylko na terenie całego kraju, dlatego współpracujemy z innymi komendami. Nie ma miesiąca, aby tacy przestępcy nie byli zatrzymywani. Podejrzani to ludzie często bez pracy,

Nadkom. Anna Misiun – Balińska policyjny psycholog wskazała mechanizmy i cechy, które wykorzystują oszuści:

„W metodzie „na wnuczka” oszuści wykorzystują głównie 3 elementy:
 1. Presję czasu (trzeba szybko przekazać pieniądze)
 2. Strach o osobę bliską, wywoływanie silnych emocji (stało się coś, co jest niebezpieczne dla bliskiego człowieka)
 3. Tendencję ludzi do uzupełniania brakujących danych (to ofiara nieświadomie podpowiada dane o swojej rodzinie, a sprawca to wykorzystuje).
Co robić?
 • weź głęboki oddech
 • potwierdź zdarzenie u kogoś z rodziny
 • nigdy nie mów pierwszy przez telefon, jak nazywa się ktokolwiek z twojej rodziny. To rozmówca powinien się przedstawić i podać wszystkie dane.
 • graj na czas, przekazanie pieniędzy wymaga czasu
 • w kwestii pieniędzy nie podejmuj decyzji sam, porozmawiaj z kimś zaufanym
 • w razie wątpliwości dzwoń na policję”.
Nadinsp. Józef Gdański Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, podsumowując dzisiejsze działania, bardzo podziękował seniorom za odwagę, ponadprzeciętność, udział w konferencji i wspólną pracę na rzecz bezpieczeństwa osób starszych.

Przypomnijmy

Halo babciu, to ja twój wnuczek. Pilnie potrzebuję pieniędzy.
Tak najczęściej zaczynają rozmowę ze starszymi osobami oszuści. Mówią, że z powodu choroby mają zachrypnięty, nieco zmieniony głos. Opowiadają historię o nieszczęściu, które ich spotkało.

Brali udział w wypadku drogowym, w którym są ranni, zostali zatrzymani przez policję i potrzebują pomocy finansowej żeby uniknąć kary, czy też mogą stracić pracę. Fałszywy wnuczek swoją opowieścią stara się wzbudzić u starszej osoby litość, współczucie i chęć pomocy. Często mu się udaje i seniorzy tracą oszczędności swojego życia.

Kilka rad, jak ustrzec się przed oszustami

 • Nie spiesz się, daj sobie czas do namysłu.
 • Rozmawiaj z osobą podającą się za członka Twojej rodziny spokojnie, wypytując ją o szczegóły zdarzenia i nie podejmij natychmiastowej decyzji o pomocy i przekazaniu pieniędzy. Daj sobie czas. Poproś, żeby rzekomy wnuczek zadzwonił za pół godziny.
 • Sprawdź, kto naprawdę dzwonił.
 • Po zakończeniu rozmowy natychmiast skontaktuj się z kimś bliskim, najlepiej z rodziną wnuczka i sprawdź, czy osoba telefonująca jest tą, za którą się podaję. Takie działanie, oprócz uzyskania pewności, że mamy do czynienia z oszustem, pozwoli wspólnie zastanowić się co dalej zrobić.
 • Jak najszybciej poinformuj Policję.
Jeżeli będziecie mieli Państwo wrażenie, że ktoś próbuje Was oszukać, natychmiast powiadomcie o tym Policję. Zadzwońcie do nas na bezpłatny numer alarmowy 997, albo jeżeli korzystacie z telefonów komórkowych na numer 112. Przekażcie oficerowi dyżurnemu informacje o swoich podejrzeniach.

(KWP w Olsztynie / mg)

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.