Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Neuropatia cukrzycowa

Neuropatia cukrzycowa
Neuropatia cukrzycowa to jedno z najczęstszych przewlekłych powikłań cukrzycy. Może dotyczyć każdej części obwodowego układu nerwowego. Neuropatię cukrzycową rozważa się u wszystkich chorych na cukrzycę typu 2. i u chorujących co najmniej 5 lat na cukrzycę typu 1. Dotyka ponad 50% diabetyków, po 25 latach trwania cukrzycy.

Podwyższony poziom glukozy we krwi (hiperglikemia) powoduje zaburzenia w budowie włókien nerwowych oraz w ich funkcjonowaniu. Innymi czynnikami wywołującymi neuropatię są:
 • palenie papierosów
 • alkoholizm
 • wysokie stężenie cholesterolu we krwi
 • predyspozycje genetyczne

Neuropatię cukrzycową dzielimy na:
 • Neuropatię uogólnioną
 • Neuropatię ogniskową
Możemy wyróżnić także 3 rodzaje neuropatii uogólnionej:
 • neuropatia czuciowa
 • neuropatia ruchowa
 • neuropatia autonomiczna
Neuropatia czuciowa
Ten rodzaj neuropatii upośledza odczuwanie bólu, temperatury oraz delikatnego ukłucia lub dotyku. W dalszej kolejności osłabia siłę mięśni, rozróżnienie dotyku oraz jego usytuowanie. Ponadto występuje uczucie zdrętwienia w obrębie kończyn i tułowia oraz kłujący, przeszywający ból, przeczulica, ból nieadekwatny do bodźca, zmienne odczuwanie temperatury wywołujące dyskomfort.

Neuropatia ruchowa
W przypadku neuropatii ruchowej następuje deformacja stóp wywołana nieprawidłowym rozkładem masy ciała w trakcie chodzenia. U Podopiecznego mogą powstawać modzele i owrzodzenia w obrębie stóp. Chód staje się niepewny z uczuciem „stąpania po wacie”.

Neuropatia autonomiczna:
Może wystąpić na każdym etapie cukrzycy, dotyczy jednak głównie osób chorujących ponad 20 lat, którzy nie kontrolują poziomu cukru. Najczęstszą postacią neuropatii autonomicznej są:
 • pocenie smakowe (pocenie i przekrwienie w obrębie czoła, nosa, wargi górnej i policzków w odpowiedzi na bodźce smakowe),
 • ortostatyczne spadki ciśnienia (gwałtowny spadek ciśnienia następujący w ciągu 3 minut po przyjęciu postawy stojącej),
 • biegunki.
Możemy wyróżnić wiele objawów neuropatii autonomicznej:
 • objawy sercowo-naczyniowe: nadmierna męczliwość, arytmia, brak odczuwania bólu w przypadku zawału serca, omdlenia, zawroty głowy, uczucie oszołomienia, zaburzenia równowagi
 • objawy żołądkowo-jelitowe: niedrożność porażenna w każdym odcinku przewodu pokarmowego, biegunka, zaparcia, zaburzenia kontroli zwieraczy, wzdęcia, nudności, zaburzenia przełykania
 • objawy obejmujące układ moczowo-płciowy: zaburzenia kontroli pęcherza moczowego, infekcje, częstomocz, inkontynencja
 • neuropatyczne zaburzenia wydzielania potu: suchość skóry, swędzenie, łysienie na kończynach, modzele, zaczerwienienia
 • brak odczuwania stanów hipoglikemii
Ponadto: depresja, lęki, zaburzenia snu

Neuropatia ogniskowa – mononeuropatia
Mononeuropatia występuje najczęściej u osób starszych i dotyczy uszkodzenia pojedynczych nerwów. Dotyczy głównie nerwu pośrodkowego, łokciowego, promieniowego, udowego, skórnego bocznego uda, strzałkowego, podeszwowego przyśrodkowego i bocznego. Jednym z typów mononeuropatii może być zespół cieśni nadgarstka, który występuje u osób chorych na cukrzycę 2 razy częściej niż u zdrowych. Mononeuropatie zaczynają się gwałtownie i najczęściej związane są z dolegliwościami bólowymi.

Neuropatia jest jedną z głównych przyczyn wystąpienia stopy cukrzycowej oraz amputacji kończyn niezwiązanych z urazem. Ponadto Podopieczni, u których występuje neuropatia sercowo-naczyniowa narażeni są na tzw. niemy zawał serca.

Opieka nad Podopiecznym:
W przypadku prawidłowo i skutecznie leczonej cukrzycy neuropatia postępuje bardzo wolno. Najważniejsze jest unormowanie poziomu cukru we krwi (prawidłowy odczyt wyników pomiaru glikemii) Podopiecznego. Pomocne w zapobieganiu neuropatii są również leki wspomagające funkcjonowanie układu krążenia oraz układu nerwowego. Ważne aby Podopieczny zrezygnował z Palenia tytoniu oraz z alkoholu.
Opieka nad Seniorem narażonym na neuropatię cukrzycową polega również na codziennej kontroli i pielęgnacji stóp, aby zapobiec powstaniu stopy cukrzycowej. Każda ranka powinna być kontrolowana przez lekarza i niezwłocznie leczona.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.