Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Międzynarodowy Dzień Radiologii - Czyli historia promieniowania X

Międzynarodowy Dzień Radiologii - Czyli historia promieniowania X
Na dzień 8 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Radiologii, to święto ma za zadanie upamiętnić postać Wilhelma Conrada Roentgena, który w 1895 roku dokonał wyjątkowego odkrycia - promieniowania X. Dzisiaj radiologia to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny współczesnej. Jednak zacznijmy od początku...

Jak większość wielkich odkryć, tak samo i to zostało odkryte całkowicie przez przypadek.
W 1895 roku w zaciszu swojej pracowni, niemiecki fizyk Roentgen przeprowadzał rutynowe badania nad promieniowaniem. Nagle spostrzegł, że promienie zostawiają ślad na kartonie ustawionym przypadkiem w poprzek wiązki tych promieni. Oznaczało to, że odpowiednia wiązka światła może przenikać przez ciała nieprzezroczyste. Nowy, jeszcze nieznany rodzaj promieni został nazwany promieniowaniem X.

Roentgen pragnął sprawdzić przez jakie ciała przechodzą te promienie. Ułożył więc między lampą a tekturą, talię kart oraz książkę. Papier nadal świecił, co oznaczało, że promienie przechodzą zarówno przez papier jak i tekturę, kolejnym krokiem było drewno, a ostatecznie - co dla nas najważniejsze - ludzka tkanka miękka. Aby to sprawdzić, zaprosił swoją żonę do laboratorium i wykonał pierwsze na świecie zdjęcie rentgenowskie ludzkiej dłoni. Promienie przechodząc przez tkankę, stworzyły obraz szkieletu dłoni oraz cień złotej obrączki jaką posiadała małżonka.

Odkrycie to zostało uhonorowane nagrodą Nobla w 1901 roku. W dzisiejszych czasach, dzięki odkrytemu przez niemieckiego fizyka promieniowaniu, można dokonywać prześwietleń ludzkiego ciała, wykryć i ocenić złamanie kości, zdiagnozować zapalenie płuc, a także leczyć i łagodzić objawy niektórych nowotworów.


Ciekawostka

W 2010 roku został sprzedany zestaw trzech zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej samej Marylin Monroe - autentyczne zdjęcia wykonane zostały na Florydzie w 1954 roku, a nabywca zapłacił za nie 45 tysięcy dolarów!

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.