Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Lecz artretyzm!

Lecz artretyzm!
Bardzo ważne jest, by ludzie leczyli obecne w ich organizmie choroby jak najwcześniej. Tylko wtedy mają szansę na wyleczenie ich, a także na szybką ulgę, której potrzebują dla zapewniania komfortu. Jedną z chorób jaka dotyka obecnie ludzi jest artretyzm, inaczej określany jako dna moczanowa.

Dolegliwość ta jest bardzo dużym problemem, szczególnie dla ludzi starszych, którzy mimo wszystko mają ograniczenia ruchowe, a wywoływany przez chorobę ból jeszcze bardziej utrudnia im funkcjonowanie. Nie da się normalnie żyć z żadną chorobą, nawet jeżeli jest dość błaha i wygląda niewinnie.

Każdą chorobę trzeba odpowiednio wcześnie leczyć, by przez brak danego zachowania nie doprowadzić stanu swojego zdrowia do zdecydowanie gorszego. A tak często się dzieje. Zaniedbujący się ludzie chorują znacznie dłużej i częściej, a to głównie z własnej głupoty. Wielu ludzi unika lekarzy, często uważając, że oni i tak nie potrafią leczyć, albo że nie mają na to ochoty. Żaden z tych powodów nie jest wystarczający, by postępować w ten sposób i zarazem pogrążać się w chorobie.

Dna moczanowa jest chorobą sprawiającą mnóstwo kłopotów. Najgorszym objawem jest silny ból, który może posunąć się do stopnia całkowitego ograniczenia ruchu. Każdemu zależy na tym, by mógł funkcjonować prawidłowo. Nie będzie to jednak możliwe, gdy organizm zaczną atakować choroby. Dna moczanowa to dolegliwość, która głównie polega na zbyt dużej ilości kwasu moczanowego, przekształcającego się w kryształki. Te są niebezpieczne dla chrząstek, usytuowanych w stawach. Jeżeli choroba będzie leczona wcześnie, prawdopodobieństwo jej całkowitego pozbycia się znacznie się zwiększy. Leczenie może odbyć się na zasadzie doboru właściwej diety na dnę moczanową (podagra). Ta powinna być ustalana pod okiem lekarza prowadzącego, który zdecydowanie wie co powinno się w takich sytuacjach jeść, a czego należy unikać. Dieta w przypadku danej choroby jest dość specyficzna i wymagana. Zapewne każdy lekarz wyznaczy ją już w pierwszym etapie leczenia. Warto, by chory, który zauważy u siebie dnę moczanową zebrał i poczytał trochę informacji na dany temat, a w szczególności uwzględniając leczenie. Wówczas będzie wiedział jak postępować i czego się pilnować, by nie doprowadzić do zdecydowanie silniejszych i bardziej nieprzyjemnych dolegliwości, które na skutek niewłaściwego lub braku leczenia, nasilają się. Bez wątpienia dna moczanowa potrafi być bardzo dokuczliwa i głównie z tego względu wielu ludzi zdecydowało się na leczenie, ponieważ tylko to może przywrócić energię i ochotę do działania.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.