Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Komunikacja miejska w Niemczech

Komunikacja miejska w Niemczech
Podczas pobytu w Niemczech korzystamy z transportu publicznego, czy to aby samemu podczas przerwy pojechać na zakupy czy to z podopiecznymi na wizyty lekarskie.


Komunikacja miejska w Niemczech jest bardzo dobrze zorganizowana. Możemy spotkać się tu z: tramwajami (Straßenbahn), autobusami (Bus), Metrem (U-Bahn) oraz z szybką kolejką miejską (Stadtschnellbahn czyli S-Bahn). Oczywiście każdy z powyższych środków transportu posiada swoje wady i zalety.


Najszybszym środkiem transportu w dużych miastach (Berlin, Hamburg, Monachium Stuttgart) jest S-Bahn poruszająca się z prędkością do 100km/h. Na swojej trasie posiada znacznie mniej przystanków niż tramwaj. Dzięki S-Bahn unikniemy ruchu ulicznego. Tabor odjeżdża z peronów średnio co 10min w godzinach szczytu. W 4 niemieckich miastach: Berlinie, Monachium, Norynberdze i Hamburgu możemy skorzystać również z U-Bahn – czyli metra, które w niektórych przypadkach posiada również perony naziemne.


Najbardziej popularnym środkiem transportu w Niemczech jest tramwaj, ale istnieją miejsca gdzie dotrzeć możemy jedynie autobusem.


Bilety, które zakupimy w Internecie, kioskach, automatach upoważniają nas do korzystania ze wszystkich środków transportu oraz do przesiadek. Musimy wziąć jedynie pod uwagę strefę (Preisstufe), po której się poruszamy oraz odległość z jednego miejsca do drugiego. Należy pamiętać, że na jednym standardowym bilecie, który ważny jest przez 120min możemy pokonać trasę tylko w jednym kierunku. Nie upoważnia nas on do podróży „tam” i „z powrotem”.
Jeżeli często korzystamy z komunikacji miejskiej można zastanowić się nad zakupem biletów okresowych.


Udogodnienia dla wózków inwalidzkich.
W każdym mieście możemy spotkać się z przystankami lub peronami, które nie posiadają udogodnień dla wózków inwalidzkich. Warto więc przestudiować przed podróżą stronę internetową komunikacji miejskiej w mieście, w którym aktualnie się znajdujemy.


W Niemczech wszystkie autobusy są niskopodłogowe. W każdym z pojazdów jest przestrzeń przeznaczona przynajmniej dla 1-2 wózków inwalidzkich. Większość tramwajów również posiada takie udogodnienia. Trochę gorzej jest w przypadku S-Bahn oraz U-Bahn. Na niektórych peronach nie znajdziemy ani windy ani rampy dla niepełnosprawnych.  

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.