Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Jak radzić sobie ze stresem?

Jak radzić sobie ze stresem?
Drogie Opiekunki i Opiekunowie Osób Starszych!
Problem stresu dotyczy każdego człowieka. Nie istnieją ludzie, którzy go nie doświadczają. Ale czym on właściwie jest i jak sobie z nim radzić?


Stres to reakcja organizmu w odpowiedzi na sytuację, która zakłóca jego równowagę, obciąża lub przekracza zdolności do radzenia sobie z nią skutecznie. Jakie znaczenie odgrywa stres w Naszym życiu? Z punktu widzenia ewolucji, stres był ludziom potrzebny przede wszystkim w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Wzrost adrenaliny w organizmie powodował wyostrzenie zmysłów i w myśl zasady „walcz albo uciekaj”, zwiększał szanse na przeżycie.

Można więc pomyśleć, że stres nie jest aż tak negatywny, jak się powszechnie uważa. Problem pojawia się w momencie, gdy pewien poziom stresu utrzymuje się w Naszym ciele przez dłuższy czas. Wysoki poziom adrenaliny związany ze stresem osłabia układ odpornościowy, gdyż organizmy „przygotowany do radzenia sobie z niebezpieczeństwem” wyłącza funkcje ciała związane np. z odpornością na wirusy czy bakterie. Według badań aż 90% chorób jest pośrednio lub bezpośrednio powodowane przez stres. Pierwotnie tak ważna reakcja organizmu stała się największą zgubą współczesnej cywilizacji. Więc jak radzić sobie ze stresem?


Radzenie sobie ze stresem to bardzo szerokie zagadnienie, ale specjalnie dla Was przygotowaliśmy kilka wskazówek, które pomogą obniżyć jego poziom:

Bądź osobą aktywną!
Aktywność fizyczna to jeden z prostych i skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem. Jesteś spięty? Idź na dłuższy spacer, siłownię lub basen!

Uwierz w siebie!
Należy zapamiętać, że to czy dobrze czy źle myślimy o sobie, bezpośrednio rzutuje na nasze życie i naszą odporność na stresujące czynniki np. w pracy. Bądźcie pewni siebie, a stres związany z trudnościami dnia codziennego znacząco ustąpi.

Naucz się odprężać i relaksować!
Organizm nie tylko potrafi szybko przyjąć postawę obronną, ale także potrafi się szybko i skutecznie odprężyć. Ważne jest, aby odciążyć ciało od stresu i pozwolić sobie na odpoczynek np. poprzez czytanie.

Korzystaj z pomocy!
Rozmowa z bliską osobą o tym co sprawia nam trudność lub zaprząta nasze myśli, potrafi nie raz radykalnie zmienić postrzeganie trudności. Jeśli problem jest bardziej złożony warto również skorzystać z porady psychologa lub psychoterapeuty.


Drogie Opiekunki i Opiekunowie! Trudno wprowadzić w swoim życiu zmiany, które zmniejszą ilość stresu, ale warto uświadomić sobie, że jego ograniczenie może pozytywnie wpłynąć na ogólny stan zdrowia. Warto więc czasem zapomnieć o wszystkich problemach życia codziennego i zwyczajnie się zrelaksować np. poprzez przygotowanie sobie ciepłej kąpieli lub przeczytanie ciekawej książki.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.