Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Jak prawidłowo nakryć stół?

Jak prawidłowo nakryć stół?
Umiejętność nakrywania do stołu świadczy nie tylko o naszej kulturze oraz wychowaniu (bądź jego braku), ale także o obyciu towarzyskim i szacunku do odwiedzających nas gości. Jak we właściwy sposób ułożyć sztućce względem talerzy, szklanek i kieliszków? Oto krótki mini-przewodnik.
 
Jeśli chce się organizować przyjęcie, należy cały czas mieć na uwadze poprawne ułożenie nakrycia na stole. Od jego rodzaju oraz menu rozróżnia się dwa typy ułożenia nakrycia – podstawowe oraz rozszerzone. Oba łączą jednak te same zasady.

Najważniejsze jest to, iż od zawsze układa się sztućce nie od zewnątrz do wewnątrz, ale odwrotnie. Oznacza to, że należy rozpocząć od sztućców do dania głównego. Prawa strona należy więc do łyżki do zupy oraz noża, a lewa to widelec. W przypadku gdy podawane jest do posiłków masło, po lewej stronie obowiązkowo znaleźć się musi talerzyk, a na nim nóż na masło.

Deserowe sztućce kładzie się powyżej nakrycia – trzonek łyżeczki winien być zwrócony w prawo, a widelca w lewo. W przypadku podawania na deser serów, powyżej nakrycia musi znaleźć się widelczyk i nóż. Kieliszek do napoju podawanego z przekąskami musi znaleźć się wyżej na prawo od kieliszka do dania głównego, a trzeci z nich (do trzeciego napoju) musi znajdować się nad mini oboma.

Miejsce serwetki jest oczywiście po lewej stronie nakrycia bądź na talerzu. W przypadku gdy w danym salonie jest za mało miejsca na ułożenie na raz całej zastawy i sztućców, należy ja po prostu dokładać.

Tak ułożone sztućce w kompozycji z właściwie dobranymi daniami pozwolą na wykreowanie niezapomnianej atmosfery spotkania przy posiłku. Jest to bardzo ważne, ponieważ udowodniono, iż jeśli posiłek jest spożywany w miłej atmosferze, wówczas lepiej przyswaja go organizm, a człowiek jest bardziej zadowolony i sama konsumpcja nie stanowi „suchego” aktu napełniania żołądka.

Nic więc dziwnego, że od stuleci rodziny spotykają się na wspólnym posiłku po to, by celebrować ten moment. Niedzielny obiad jest tradycją, którą jak najbardziej warto podtrzymywać, aby więzi rodzinne nie zostały zerwane.

Trzeba też zauważyć, iż korzystanie z wysokiej jakości akcesoriów stołowych: talerzy, dzbanków, sztućców oraz garnków, w jasny sposób podnosi komfort spożywania posiłków. Biorąc pod uwagę nie tylko estetykę należy zauważyć, że jedzenie za pomocą akcesoriów wytworzonych z nieszkodliwych lub obojętnych dla zdrowia materiałów jest bardzo korzystne dla naszego organizmu.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.