Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Jak leczyć jaskrę?

Jak leczyć jaskrę?
Gdy zdiagnozowano jaskrę, czy warto poddawać się laserowej terapii lub operacji? Jakie są najlepsze wyjścia w leczeniu jaskry?

Niezależnie od typu jaskry – otwartego lub zamkniętego kąta – najczęściej leczy się ją farmakologicznie. Lek w postaci kropli do oczu nie naprawi uszkodzeń spowodowanych chorobą – jego działanie ma za zadanie zapobiegać jej dalszemu rozwojowi. Ten sposób przynosi efekty tylko w przypadku regularnego stosowania. Czy nie łatwiej jest więc poddać się zabiegowi laserowemu?

Leczenie jaskry laserem

Zabieg laserowy jest przeprowadzany bez specjalnych przygotowań i trwa około 5 minut. Stosuje się go głównie, aby wspomóc leczenie farmakologiczne lub w przypadku radykalnych sytuacji.  - Zadanie zabiegu laserowego jest takie samo jak w przypadku leczenia farmakologicznego – obniżenie ciśnienia w gałce ocznej. Zabieg laserowy ma na celu ułatwienie przepływu cieczy wodnistej w oku. Przy częściej występującej jaskrze otwartego kąta, wykorzystuje się trabekuloplastykę laserową. Dla jaskry zamkniętego kąta, charakteryzującej się ostrym atakiem, tj. silnym bólem oka, obniżeniem ostrości wzroku i widzeniem kół tęczowych, stosuje się irydotomię laserową. Polega ona na wykonaniu otworów w tęczówce – tłumaczy dr Sędrowicz. Choć zabiegi przeprowadzane są pod znieczuleniem kroplowym, można odczuć niewielkie ukłucie.

Po zabiegu, przez kilka dni wymagane jest przyjmowanie kropli przeciwzapalnych i konieczna jest kontrola ciśnienia wewnątrzgałkowego. Pomiar wykonuje się godzinę po zabiegu lub następnego dnia. W przypadku, gdy specjalista nie stwierdzi wystąpienia niepokojących objawów, pacjent może wrócić do normalnego funkcjonowania. -  Należy pamiętać, że jaskra jest chorobą przewlekłą. Zabieg laserowy może pomóc kontrolować ciśnienie wewnątrzgałkowe i wstrzymać rozwój choroby na pewien czas. Nie oznacza to jednak, że pacjent może zapomnieć o jaskrze i o przyjmowaniu leków przeciwjaskrowych, ponieważ to choroba, która postępuje i po pewnym czasie niezbędne jest ponowne powtórzenie zabiegu laserowego lub nawet wykonanie zabiegu operacyjnego – wyjaśnia dr Sędrowicz.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.