Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Fundacja WOŚP przeznaczyła 46 mln zł na polską geriatrię w latach 2013-2015

Fundacja WOŚP przeznaczyła 46 mln zł na polską geriatrię w latach 2013-2015
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w latach 2013-2015 wydała na zakupy dla geriatrii blisko 46 mln zł. Finał WOŚP także w jakiejś części poświęcony będzie wsparciu geriatrii.
1 października, od 1990 roku obchodzony jest ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. To szczególne święto, także dla Fundacji WOŚP, która od 2013 roku niezmiennie wspiera geriatrię - dziedzinę medycyny, o której wcześniej kompletnie zapomniano.
- Ponad 3 lata temu użyliśmy słowa „geriatria” i było to moment, kiedy trzeba było Polakom przypominać, co to w ogóle znaczy - mówi Jurek Owsiak, prezes zarządu WOŚP. - Tłumaczyliśmy, że istnieje taka dziedzina medycyny i że w całej Europie się w nią dużo inwestuje. W Polsce wówczas była to biała plama, a nieliczne oddziały geriatryczne wyglądały bardziej jak magazyny złomu, niż jak nowoczesne jednostki medyczne.

Fundacja WOŚP w 2013 roku rozpoczęła planowe, systemowe wsparcie geriatrii. W pierwszej kolejności podjęto się kompletnej wymiany najbardziej podstawowego sprzętu na szpitalnych oddziałach geriatrycznych.

Do placówek trafiły łóżka, materace, aparaty do mierzenia ciśnienia, kardiomonitory, inhalatory, ssaki i setki innych, bardzo podstawowych urządzeń. Fundacja zainwestowała też w zaawansowany sprzęt diagnostyczny (ultrasonografy, aparaty EKG, densytometry) oraz w nowoczesne urządzenia, które zdecydowanie polepszyły komfort pacjentów oraz warunki pracy personelu medycznego. Na oddziały trafiły więc fotele kąpielowe, podnośniki, czy cała gama urządzeń rehabilitacyjnych – rotory, pionizatory czy tzw. PUR-y służące do codziennej rehabilitacji przy łóżku pacjenta.

- Najpierw dokładnie zlokalizowaliśmy te kilkadziesiąt funkcjonujących w Polsce oddziałów, zbadaliśmy ich potrzeby, a następnie całkowicie zmieniliśmy standard ich wyposażenia - z dumą podkreśla Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, dyrektor ds. medycznych WOŚP.

 - Widzieliśmy na własne oczy, jak zakupione przez WOŚP urządzenia zastępowały sprzęt całkowicie wyeksploatowany, często kilkudziesięcioletni, który na geriatrię trafiał po wycofaniu z innych oddziałów, bo tam nie nadawał się do pracy. Przedstawiciele firm dostarczających nowy sprzęt opowiadali o tym, że łóżka, które wycofywano z geriatrii, dosłownie rozpadały się im w rękach.  To, w jakim stanie była ta dziedzina medyny jeszcze trzy lata temu, wołało o pomstę do nieba!

Po oddziałach geriatrycznych przyszła kolej na przyszpitalne Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze. W ciągu minionych dwóch lat to właśnie te placówki przede wszystkim korzystały ze wsparcia Orkiestry.

- To nie tak, że zapominamy o oddziałach geriatrycznych, tylko ich już po prostu więcej nie ma. Zawsze jesteśmy w pogotowiu, kiedy gdzieś w Polsce otwiera się nowy, czy rozbudowuje funkcjonujący oddział - w takim przypadku natychmiast deklarujemy wsparcie w wyposażeniu, jak to miało miejsce chociażby ostatnio w Skierniewicach, ale i w kilku innych miejscach w Polsce. Z tym, że nowych łóżek geriatrycznych przybywa bardzo powoli, oddziałów cały czas jest jak na lekarstwo, potrzeby są ogromne - mówi Jurek Owsiak

- Cały czas katastrofą jest ilość lekarzy geriatrów. Dziś mówi się o ponad 300 lekarzach z tą specjalnością - to zdecydowanie za mało! Od pierwszego „geriatrycznego” Finału dobijamy się do ministra zdrowia, aby uruchomiona została tzw. krótka ścieżka szkolenia w tej specjalizacji. To dobijanie się trwa już trzy lata i dopiero teraz padają pierwsze deklaracje, że to się istotnie ziści. Bardzo nas to cieszy, chociaż te 3 lata doświadczeń za nami i można było zrobić to wcześniej - podkreśla „dyrygent” WOŚP.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w latach 2013-2015 wydała na zakupy dla geriatrii blisko 46 mln zł. Zakupiono 5829 urządzeń medycznych, które trafiły w sumie do ponad 150 ośrodków na terenie całej Polski. Zbliżający się 24. Finał WOŚP także w jakiejś części poświęcony będzie wsparciu geriatrii.

- Zdecydowanie coś się ruszyło. Politycy, ministrowie zdrowia, specjaliści zaczęli mówić o geriatrii, stał się to ważny społecznie temat. Czujemy, że to w znacznej mierze nasza zasługa - mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak.

- Wiemy jednak, że na tym polu zaniedbania są tak ogromne, że przed nami jeszcze lata pracy, by zniwelować przepaść jaka oddziela nas od wielu krajów europejskich. Fundacja na miarę swoich możliwości - będzie więc nadal wspierała godne leczenie osób w podeszłym wieku - dodaje.  

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.