Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Epilepsja u osób starszych

Epilepsja u osób starszych
Padaczka (epilepsja) jest jedną z chorób neurologicznych, której przyczyną są zaburzenia prawidłowej czynności mózgu. Zapadają na nią najczęściej dzieci w pierwszej dekadzie swojego życia i osoby starsze. Największa zachorowalność na padaczkę występuje w grupie osób po 65 rż. Wzrost zachorowalności na padaczkę wiąże się ze wzrostem częstości chorób naczyniowych u osób w podeszłym wieku. Szacuje się, że na epilepsję choruje ok. 50 mln ludzi na świecie.


Przyczyny epilepsji u osób starszych:
 • Napady padaczkowe mogą być pierwszym objawem udaru mózgu. Występują w ciągu pierwszych 14 dni przed wystąpieniem udaru u 3-5% pacjentów. Napady padaczkowe mogą wystąpić również po okresie ostrym udaru a ich ryzyko wzrastać w kolejnych latach od wystąpienia udaru. Padaczka o podłożu naczyniowym u osób starszych ma łagodny przebieg. Najczęściej objawia się drgawkami. Mogą również wystąpić stany podgorączkowe lub stany padaczkowe bezdrgawkowe.
 • 6% przyczyn epilepsji u osób starszych stanowią choroby zwyrodnieniowe mózgu, np. Alzheimer.
 • Urazy czaszkowo-mózgowe. W tym przypadku padaczka może pojawić się w okresie od 1 miesiąca do 2 lat po urazie głowy. Wcześniejsza reakcja drgawkowa, która pojawia się w ciągu kilku godzin od urazu nie musi zapowiadać padaczki.
 • Guzy mózgu (oraz przerzuty do mózgu) stanowią 15% wszystkich przyczyn padaczek u osób starszych. Najczęściej są to guzy wolno rosnące, naciekające lub uciskające korę mózgową. Guzy wywołujące epilepsję usytuowane są w płacie czołowym i skroniowym.
 • SM, stwardnienie rozsiane
 • zaburzenia toksyczno-metaboliczne, w tym zaburzenia hormonalne. Najczęściej występują u osób nadużywających alkohol, chorych na cukrzycę, mocznicę, nadczynność tarczycy.
 • Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego na skutek bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu.

Rodzaje napadów padaczkowych u osób starszych:


U osób starszych są to najczęściej napady częściowe, rzadziej wtórne uogólnione.
 • napady częściowe złożone przebiegające z zaburzeniami świadomości lub jej utratą
 • napady częściowe proste przebiegające bez zaburzeń świadomości
 • kliniczna manifestacja napadów padaczkowych, czyli okresowe zaburzenia świadomości, brak reakcji na bodźce zewnętrzne, znieruchomienie poprzedzone zawrotami głowy lub oszołomieniem. Rzadziej występują mimowolne ruchy kończyn
 • napady uogólnione toniczno-kloniczne, inaczej zwane napadem dużym. Jest to napad składający się z kilku faz.

Fazy napadu uogólnionego u podopiecznego:
 1. Podopieczny traci przytomność i upada na ziemię
 2. Podopieczny ma zgięte łokcie i wyprostowane kończyny dolne
 3. Występuje szczękościsk
 4. Źrenice są szerokie
 5. Oddech zostaje wstrzymany – występuje sinica
 6. Najpierw występują drżenia a następnie wstrząsy całego ciała
 7. Podopieczny ma gałki oczne skierowane ku górze
 8. Możliwe jest przegryzienie języka
 9. Czynność serca jest przyspieszona
 10. Podopieczny zaczyna ponownie oddychać po upływie 1-2 min


Podopieczny po napadzie może być senny, skołowany i występują u niego bóle głowy.


Czynniki wpływające na wystąpienie ataku padaczki:
 • nagłe odstawienie leków
 • nieregularne przyjmowanie lekarstw
 • przemęczenie
 • stres
 • silne emocje
 • duży wysiłek fizyczny
 • błyski świetlne
 • wahania hormonalne u kobiet
 • picie alkoholu
 • herbata, kawa
Napady padaczkowe u osób starszych mogą być często mylone z omdleniami, przemijającymi okresami niedokrwiennymi mózgu, zaburzeniami rytmu serca, zaburzeniami metabolicznymi (hipoglikemia, hiperglikemia), wahaniami ciśnienia tętniczego.


Jak powinna zachowywać się opiekunka w czasie ataku padaczki u podopiecznego?
 1. Zachować spokój,
 2. umieścić podopiecznego w bezpiecznym miejscu, uważać aby podopieczny nie zrobił sobie nic w głowę. Można podłożyć pod głowę poduszkę lub zrolowany koc,
 3. ułożyć podopiecznego w pozycji bocznej ustalonej co udrożni drogi oddechowe,
 4. poczekać aż napad minie. Należy kontrolować czas trwania napadu,
 5. Po napadzie pozwolić podopiecznemu usnąć.


Nie należy!
 • wkładać podopiecznemu czegokolwiek między zęby
 • otwierać zaciśniętych szczęk
 • krzyczeć, tarmosić
 • cucić wodą
 • krępować ruchów ani siłą powstrzymywać ruchów rąk i nóg
 • budzić po napadzie
Należy wezwać pogotowie w przypadku, kiedy atak trwa dłużej niż 5 min lub w przypadku występowania napadów gromadnych. Pogotowie jest konieczne także w sytuacji kiedy podopieczny nie odzyskuje świadomości.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.