Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Dlaczego nie warto oszczędzać na rachunkach domowych?

Dlaczego nie warto oszczędzać na rachunkach domowych?

Typowa polska rodzina każdego miesiąca przeznacza na opłaty stałe dużą część wynagrodzenia. Statystycznie to aż 8 różnych rachunków. Liczba ta jest oczywiście ruchoma, bo zależy od:
 • Miejsca zamieszkania (miasto, wieś, blok, dom),
 • Dostępnych mediów (sieć wodnokanalizacyjna, ogrzewanie miejskie itp.),
 • Własnych upodobań i preferencji (telefon, Internet, kredyt, itp.),
 • Poziomu życia (karnety na siłownię, dodatkowe zajęcia).
   
Pewne jest to, że nikt rachunków płacić nie lubi. Jak wynika z badań przeprowadzonych dla Krajowego Rejestru Długów, aż 46% Polaków z powodu braku pieniędzy, bądź zagubienia rachunku nie reguluje w terminie swoich zobowiązań. Do celowego nie płacenia nikt się nie przyznaje, jednak co trzeci polak deklaruje, że ma ważniejsze sprawy na głowie, aniżeli płacenie rachunków. Opłaty stają się się przykrym obowiązkiem? Według badań gdybyśmy mieli możliwość, aby ktoś robił to za nas, chętnie z takiej okazji byśmy skorzystali. Stąd naprzeciw wychodzi nam technologia i tu sprawdza się słynne powiedzenie „dla chcącego nic trudnego”. Niechęć ta szczególnie widoczne jest w statystykach. Obecnie jako Polacy zadłużeni jesteśmy aż na 5 mln złotych.


Za co płacimy najczęściej? I dlaczego nie warto oszczędzać na rachunkach?

Zdecydowanie najczęstszym rachunkiem, który płacimy w pierwszej kolejności to rachunek za energię elektryczną. Nie warto zwlekać z płatnością za prąd. Przy dobrej woli dostawcy, opóźnienia w spłacie mogą skutkować doliczonymi odsetkami, jednak jeśli nie będziemy płacić dłużej dostawca będzie miał prawo nam go odciąć. Należy pamiętać, że za ponowne podłączenie do sieci, które nastąpi dopiero po uregulowaniu zaległości, trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Średnie zadłużenie dłużnika wpisanego do Krajowego Rejestru Długów przez sprzedawców energii elektrycznej wynosi 1284 zł.

Drugi rachunek, który najczęściej trafia na stół polskich gospodarstw domowych jest rachunek telefoniczny. Jak się okazuje, płatności za rozmowy telefoniczne regulujemy chętnie, bo aż w 95% przypadków. Uzależnienie od telefonów? Na pewno. W przypadku rachunków telefonicznych nieobowiązkowość w płaceniu skutkować będzie wizytą firmy windykacyjnej, która będzie próbowała odzyskać należności.


Największym kosztem, który jako trzeci w kolejności regularnie opłacamy jest czynsz za mieszkanie. Średnia wysokość czynszu to 464 zł. Najwięcej płacą mieszkańcy większych miast powyżej 200 mieszkańców. Jest to przeciętnie 513 zł. W mniejszych miejscowościach do 20 tys. mieszkańcy płacą za czynsz ok 395zł. Niepłacenie czynszu, może mieć poważne skutki, ponieważ grozić nam może eksmisja z mieszkania.


Pamiętajmy, że nieterminowe regulowanie należności to tylko krok do popadnięcia w długi. Przeterminowane rachunki, nie znikną wraz z datą kolejnego. Poniesienia kosztów skumulowanych płatności za kilka miesięcy może wpędzić w tarapaty nawet jeśli mamy wystarczające dochody. Do tego trzeba mieć na uwadze, że dług narasta i pojawiają się nowe koszty związane z odsetkami. 

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.