Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Czym jest podologia?

Czym jest podologia?
W różnych krajach na całym świecie zakres działań przypisywanych podologii jest bardzo zróżnicowany. I tak na przykład w Stanach Zjednoczonych podologią zajmują się lekarze, a w Niemczech osoby po państwowych szkoleniach, przy czym nie są oni z pewnością lekarzami. Nazewnictwo przypisywane temu zawodowi również bywa odmienne: podolog, podiatra, chiropoda.

Czym jest podologia?

Można przyjąć, że z naukowego punktu widzenia, podologia to nauka o kończynach dolnych: bada tkanki i narządy, z których są one zbudowane. Bada wzajemne zależności przypisane różnym działom nauki w celu określenia warunków, jakich wymagają poszczególne układy i narządy do jak najsprawniejszego funkcjonowania kończyn dolnych. Zaburzenia każdego z układów mogą powodować pojawianie się zmian na skórze kończyny dolnej. Wiedza o kończynach dolnych, o ich anatomii, fizjologii i o zmianach patologicznych jest bardzo potrzebna, ponieważ pozwala prawidłowo o nie dbać. Właściwa, profesjonalna pielęgnacja może być zapewniona tylko poprzez dobrze wyszkolonego podologa. Podolog, po dokładnej ocenie stanu klinicznego kończyn dolnych, dobiera odpowiedni zestaw zabiegów i środków pielęgnacyjnych, aby zmniejszyć lub wyeliminować zmiany patologiczne w ich obrębie. Określenie "podologia" powstało z greckich słów: podo - stopa, logos - nauka. Tak więc podologia to inaczej - nauka o stopach.

Podologia w Polsce

Polska podologia to ciągle dziedzina raczkująca i nieukształtowana, która szuka dopiero swojego miejsca, a jej zakres nie został jak na razie uregulowany prawnie. Czynione przez Polskie Towarzystwo Podologiczne oraz zwykłych szeregowych podologów starania o ustanowienie tego zawodu, przyniosły pierwszy skutek dopiero w 2013 roku (został on dodany do listy zawodów pod nr 325908). Jednak oficjalnie trzeba jeszcze poczekać do ukazania się odpowiedniego ministerialnego rozporządzenia, dotyczącego ogłoszenia tej zmiany.

Podolog, czyli osoba zajmująca się specjalistyczną pielęgnacją stóp, jest kimś pomiędzy lekarzem a osobą wykonującą kosmetyczne zabiegi stóp. Zwykła, codzienna czy kosmetyczna pielęgnacja stóp nie może być mu obca, ale z drugiej strony powinien też mieć szeroką wiedzę na temat wszelkich patologii i schorzeń w obrębie kończyn dolnych, jak również bardzo duże umiejętności manualne, zdobywane zwykle całymi latami.

Często to podolog jest specjalistą, który diagnozuje chorobę w jeszcze nierozpoznanym dla pacjenta stadium i kieruje go do lekarza, proponując wykonanie dalszych, specjalistycznych badań pod kątem np. grzybicy, infekcji bakteryjnych itp.

Podologia to również profilaktyka, mająca na celu sprawić by nogi jak najdłużej były zdrowe i sprawne. W gabinecie podologicznym można dowiedzieć się, w jaki sposób o nie dbać - nogi często bolą, bo ich właściciel traktuje je jedynie jako narzędzie do poruszania się, a nie narząd, o który trzeba dbać tak samo, jak o serce czy nerki.

Osobom, które już cierpią na schorzenia kończyn dolnych, takie jak:
 • wrastające paznokcie,
 • odciski,
 • modzele,
 • kurzajki,
 • pękające pięty,
 • zmiany zwyrodnieniowe w obrębie skóry, paznokci czy układu kostnego,
 • zespół stopy cukrzycowej,
 • grzybica skóry,
 • grzybica paznokci,
 • deformacje stóp,
 • nadpotliwość,
podolog służy pomocą, zalecając odpowiednią terapię oraz udzielając rad, dzięki którym można zapobiec kolejnym komplikacjom.

Dużą grupą, do której kierowane są zabiegi podologiczne, są osoby chore na cukrzycę. Diabetyków należy przekonać do szczególnej pielęgnacji stóp, by w ten prosty sposób mogli długo zachować zdrowe nogi i ustrzec się przed groźnymi powikłaniami związanymi z cukrzycą.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.