Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Czym jest karta EKUZ?

Czym jest karta EKUZ?
Drogie Opiekunki, Drodzy Opiekunowie Osób Starszych.


Często pytacie nas o ubezpieczenie podczas pobytu za granicą. Na jakich zasadach działa, jak wygląda to w praktyce. Postanowiliśmy przygotować dla Was kilka informacji na tematu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do korzystania z podstawowej opieki medycznej podczas pobytu za granicą. Obowiązuje we wszystkich krajach będących w Unii Europejskiej. W ramach tej karty, przebywający za granicą ma możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, w jakim obowiązuje to w danym kraju.

Każde zdarzenie losowe w postaci wypadku czy nagłej choroby, a wymagające pomocy medycznej zostanie rozliczone na odpowiednich warunkach, jeśli poszkodowany okaże kartę EKUZ. Ważne żeby pamięteć, że opieka medyczna za granicą za okazaniem karty EKUZ nie zawsze jest bezpłatna. Poszkodowany zostanie rozliczony tak, jak obywatel danego kraju, np. ubezpieczeni Niemcy płacą 10 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu, tyle samo zapłaci więc ubezpieczony Polak okazujący kartę EKUZ.

Czego nie uwzględnia EKUZ:
 • planowanych zabiegów
 • pomocy medycznej w każdej placówce (tylko placówki mające podpisaną umowę z lokalnym ubezpieczycielem)
 • dodatkowych zabiegów, które nie stanowią konieczności
 • transportu medycznego do kraju
 • usługi ratownictwa

Gdy dojdzie do jakiegoś niespodziewanego zdażenia:
 • Należy sprawdzić, które placówki w okolicy posiadają podpisaną umowę z lokalnym ubezpieczycielem. Pomoc medyczna w prywatnej placówce nie podlega refundacji przez NFZ i nie honoruje karty EKUZ!
 • Udając się do placówki, należy zabrać ze sobą dowód osobisty i kartę EKUZ. Lekarz, który przyjmie poszkodowanego oceni, czy wymiar pomocy medycznej będzie podlegał zwrotowi z kasy chorych.
 • Poszkodowany otrzyma pomoc na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli danego kraju. Oznacza to, że może pojawić się konieczność dopłaty do usług medycznych, które w Polsce są całkowicie darmowe. W takich sytuacjach pacjent musi z własnych środków pokryć dodatkowy koszt, a kwota podstawowa refundowana jest z NFZ.

Drogie Opiekunki i Opiekunowie!
Aby wyrobić kartę EKUZ niezbędne jest złożenie wniosku w odpowiednim wydziale NFZ. Nasza agencja zajmuje się wyrobieniem tego dokumenty dla naszych Opiekunek.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.