Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Czym jest cholesterol i jak zachować jego odpowiedni poziom

Czym jest cholesterol i jak zachować jego odpowiedni poziom
Drogie Opiekunki, Drodzy Opiekunowie Osób Starszych.
Jak powszechnie wiadomo, cholesterol cieszy się złą sławą, gdyż odpowiada za szereg chorób układu krążenia. Dzieje się tak, gdy w organizmie jest go zbyt dużo. Zdrowie Seniora zależy więc, w dużej mierze, od jego prawidłowego poziomu. Ale czym właściwie jest cholesterol i jak zachować jego odpowiedni poziom?

Cholesterol to rodzaj tłuszczu, który pełni w naszym organizmie szereg ważnych funkcji. Wchodzi w skład wszystkich komórek, a szczególnie ważny jest dla komórek mózgowych oraz komórek układu nerwowego. Jest również niezbędny w procesie trawienia i wchłaniania tłuszczów. Krótko mówiąc, bez cholesterolu nie powstałoby życie. Tworzą go dwie grupy: HDL czyli tak zwany dobry cholesterol oraz LDL uważany za zły cholesterol.

Wiele osób uważa, że obniżenie poziomu cholesterolu u Seniorów będzie miało pozytywny wpływ na ich zdrowie. Jednakże, przed przystąpieniem do wszelkiego rodzaju diet obniżających poziom cholesterolu, warto dowiedzieć się jaki poziom jest prawidłowy. Uznaje się, że jest to 150 mg na 100 ml krwi, natomiast u Osób Starszych poziom ten może być podniesiony, ale nieprzekraczający 200 mg na 100 ml krwi. Warto pamiętać, że jest to wartość uogólniona!

Co należy robić, aby zachować cholesterol na prawidłowym poziomie?

Po pierwsze odpowiednie odżywianie. W diecie Seniora z podwyższonym poziomem cholesterolu powinno się ograniczyć spożywanie tłuszczów zwierzęcych, czyli nabiału, tłustych serów, czy śmietany i mleka, a mięso zwierzęce często zastępować rybami, zawierającymi kwasy tłuszczowe omega-3. Ich uwzględnienie w jadłospisie skutecznie obniży poziom złego, a podwyższy poziom dobrego cholesterolu. Szkodliwa jest również sól, którą powinniśmy zastępować ziołami. Lekarze coraz częściej radzą, aby dodawać niewielką ilość czosnku do jedzenia, który także obniża poziom złego cholesterolu.

Nie zapominajmy o witaminach i minerałach! Szczególnie ważne dla odpowiedniego poziomu cholesterolu są enzymy produkowane za pośrednictwem witamin z grupy B i E. Witaminy B możemy znaleźć w nasionach roślin strączkowych, produktach zbożowych, brązowym ryżu czy rybach. Witaminy E znajdą się natomiast w olejach roślinnych, migdałach, brukselce i innych zielonych warzywach. Oprócz witamin, Seniorom zaleca się spożywanie magnezu, dzięki któremu w tętnicach nie tworzą się złogi cholesterolu.

W działaniach profilaktycznych duże znaczenie ma aktywność fizyczna Osób Starszych. Regularne ćwiczenia dla Seniorów pomogą w utrzymaniu cholesterolu na prawidłowym poziomie.

Pamiętaj!
Ocenę wyników badań nad poziomem cholesterolu należy pozostawić lekarzowi, który po uwzględnieniu takich czynników jak ogólny stan zdrowia, styl życia, masa ciała czy choroby towarzyszące, będzie mógł uznać czy dany poziom cholesterolu można uznać za prawidłowy!

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.