Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Czy Seniorzy powinni być aktywni fizycznie?

Czy Seniorzy powinni być aktywni fizycznie?
Drogie Opiekunki i Opiekunowie Osób Starszych!

Aktywność fizyczna jest ważna dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia w każdym wieku. Jednak szczególnego znaczenia nabiera w przypadku Osób Starszych, kiedy to stopniowo obniża się ogólna kondycja organizmu. Zachowanie aktywnego stylu życia jest więc warunkiem zdrowia, dłuższego życia, poprawy elastyczności mięśni i stawów, wzmocnienia kości, kontroli wagi i zapewnienia dobrego samopoczucia.

Wśród zalet regularnej aktywności fizycznej u Seniorów można wymienić trzy podstawowe obszary:

 1. Mięśnie

Od trzydziestego roku życia następuje zmniejszenie tkanki mięśniowej, przy równoczesnym wzroście ilości tkanki tłuszczowej. Mięśnie stają się słabsze i mniej elastyczne. Aby utrzymać je w dobrej kondycji, potrzebne są bodźce ruchowe, których dostarczają regularne ćwiczenia. Aktywność fizyczna pozwala zachować prawidłową moc i masę mięśni oraz dodatkowo spalić zbędne kalorie.
 1. Kości

Po dwudziestym piątym roku życia spada aktywność osteoblastów w kościach, na rzecz komórek kościogubnych, które zmniejszają gęstość kości. Kości stają się osłabione, pojawia się ryzyko zachorowań na osteoporozę oraz ich większa łamliwość. Aktywność fizyczna przyczynia się do utrzymania prawidłowej masy kostnej.
 1. Metabolizm i ciśnienie krwi

Aktywność fizyczna osób po pięćdziesiątym roku życia pozwala utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi, zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, a także normalizuje stężenie lipidów w organizmie, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać optymalną masę ciała. Brak aktywności przyczynia się do wystąpienia nadwagi. Regularne ćwiczenia zapobiegają tzw. sztywnieniu naczyń krwionośnych, co pozwala na prawidłowy przepływ krwi w naczyniach krwionośnych i zachowaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Osobom starszym zaleca się wykonywanie ćwiczeń wytrzymałościowych, o umiarkowanym natężeniu przez 20 minut, 2-3 razy w tygodniu oraz ćwiczenia oporowe i rozciągające – codziennie przez 10 minut.Drogie Opiekunki i Opiekunowie!
Przykładową aktywnością fizyczną mogą być np. regularne spacery, nordic walking, pływanie, czy krótkie wycieczki rowerowe. Ważne jest, aby dobrać aktywność do możliwości i stanu zdrowia Podopiecznego!
Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.