Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Choroba XXI wieku


W obecnych czasach coraz więcej osób żyje w pośpiechu. Nie dbamy o nas, o to co jemy i jak jemy. Prowadzimy też siedzący tryb życia, który sprzyja powstawaniu licznych dolegliwości, szczególnie tych żołądkowych. Coraz więcej osób w Polsce i na świecie cierpi na refluks.

Jest to dość przykra choroba, która nieleczona może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.

Co to jest refluks?

Choroba refluksowa dotyka coraz więcej osób w różnym wieku. Polega ona na tym, że żołądek nie zatrzymuje w swoim wnętrzu pokarmu, który został połknięty. Treści pokarmowe, po wstępnym przetrawieniu wracają z powrotem do przełyku. Towarzyszy temu ból i pieczenie w okolicy mostka i krtani. Do przełyku przedostaje się też z żołądka kwas solny, który doprowadza do stanu zapalnego błony, która znajduje się w przełyku, ponieważ przełyk nie jest odporny na działanie kwasu solnego. Przez to objawy choroby są jeszcze bardziej nieprzyjemne.

Jak rozpoznać chorobę?

Głównymi objawami refluksu są m.in.: zgaga, odbijanie się, pieczenie w okolicy mostka i tuż za nim, ucisk w żołądku, pieczenie, które nasila się po zjedzeniu posiłku oraz podczas leżenia i schylania się. Wiele osób czuje też, że jedzenie wraca im do przełyku i wydaje im się, że mają coś w ustach. W ustach może też pojawić się posmak mydlin oraz soli. Dodatkowo, osoby, które posiadają refluks cierpią na uporczywe czkawki, mają kłopoty z połykaniem jedzenia i mogą cierpieć na chrypkę, a także uporczywy nocny kaszel.

Jak się leczyć?

Bardziej lub mniej nasilone dolegliwości przełyku dotykają w dzisiejszych czasach wielu ludzi. Jednakże zaledwie niewielka ich część odwiedza z tego powodu lekarza i leczy się dalej pod okiem profesjonalisty. Niestety, większość leczy się na własną rękę lub wcale. W aptekach można kupić leki, po których ma ustąpić na przykład zgaga. Są to w większości leki dostępne bez recepty. Warto jednak wiedzieć, że nieleczona choroba może mieć bardzo poważne konsekwencje - na przykład może przekształcić się w raka przełyku.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.