Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Celiakia powoduje osteoporozę!?


Celiakia to choroba dziedziczna, która objawia się w różnoraki sposób. Typowe objawy choroby trzewnej to biegunki czy częste bóle brzucha. Niemniej jednak nie zawsze symptomy celiakii są takie jednoznaczne.

Do grupy niestandardowych objawów choroby zalicza się: anemię, cukrzycę, zaburzenie pracy tarczycy, niedobór masy ciała i wzrostu czy właśnie osteoporozę zwłaszcza u młodych osób.

Osoby u których zdiagnozowano celiakię nie mogą spożywać produktów zawierających gluten (białko pochodzące ze zboża), ponieważ powoduje to nasilanie objawów choroby. Spożywanie produktów glutenowych może prowadzić do zaniku kosmków jelitowych, które w prawidłowych warunkach odpowiadają za wchłanianie z pożywienia istotnych substancji, takich jak: wapń i żelazo.

Dawniej przypuszczano, że osteoporoza u pacjentów z celiakią jest spowodowana złym wchłanianiem wapnia. Niemniej jednak taka opinia uległa zmianie po przeprowadzeniu badań przez szkockich naukowców. Wynika z nich, że w przebiegu celiakii dochodzi do bardziej złożonego procesu. Osoby chore na celiakię produkują specjalne przeciwciała, które atakują białko zwane osteoprotegeryną. Buduje ona tkankę kostną i jeżeli następuje jej niedobór dochodzi wtedy do osteoporozy. Podczas badań ujawniono również, że taki stan można skutecznie leczyć stosując odpowiednie leki, które będą zapobiegać niszczeniu tkanki kostnej.

Celiakia nie zawsze zostaje prawidłowo zdiagnozowana z tego względu, że u chorych mogą występować różnorodne i nietypowe objawy. Dotychczas lekarze wykorzystywali w diagnostyce choroby trzewnej badanie poziomu przeciwciał oraz biopsję jelita cienkiego. Tymczasem od kilku lat na rynku dostępne są również testy genetyczne, które w 2012r. oficjalnie zostały zarekomendowane przez międzynarodowe ośrodki naukowe jako jeden z elementów diagnostycznych u osób podejrzewanych o celiakię.

Chorzy na celiakię posiadają charakterystyczne geny HLA DQ2/DQ8, które bardzo łatwo wykryć dzięki testom genetycznym. Jeśli pacjent nie posiada tych genów to wtedy praktycznie w 100% można wykluczyć celiakię. Natomiast u osób u których geny te zostały wykryte i dodatkowo występują objawy świadczące o celiakii, można już często postawić diagnozę.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.