Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Celiakia może powodować depresję!?

Celiakia może powodować depresję!?
Osoby chore na celiakię cierpią na bóle brzucha, biegunki, anemię czy też cukrzycę typu 1, niemniej jednak zdarza się, że u niektórych Pacjentów mogą wystąpić także zaburzenia neurologiczne oraz objawy chorób psychicznych.

Celiakia może być przyczyną powstania różnego rodzaju nerwów obwodowych, stąd też u chorych na celiakię mogą pojawić się nerwice, depresje czy też padaczka. Szacuje się, że u ok.15% chorych na celiakię rozpoznaje się określone zaburzenie psychiczne a u ok. 10% pacjentów występuje depresja.

Stany depresyjne zauważono także u pacjentów, u których zdiagnozowano celiakię, a które aktualnie przebywają na ścisłej diecie bezglutenowej. Często wyeliminowanie większości produktów bezglutenowych z diety, a także niemożność skorzystania z oferty restauracji czy też posiłków serwowanych u znajomych prowadzi do poczucia inności czy też wyobcowania. To z kolei może wywołać poważne stany depresyjne. Dlatego tak bardzo istotne jest wsparcie ze strony rodziny, znajomych czy też fachowych psychologów.

Celiakia to choroba genetyczna polegająca na trwałej nietolerancji glutenu - białka występującego w zbożach. Celiakii nie można wyleczyć, a jedynym sposobem złagodzenia objawów choroby jest wyeliminowanie nawet najmniejszych ilości glutenu ze spożywanych pokarmów.

Warto wiedzieć, że celiakia jest chorobą trudną do zdiagnozowania. Do tej pory diagnozy były stawiane głównie na podstawie widocznych objawów, wykrywania przeciwciał antygliadynowych oraz antyendomysjalnych oraz wykonaniu biopsji jelita cienkiego. Metody te mają swoje wady i zalety, badanie poziomu przeciwciał nie zawsze daje wiarygodny obraz zwłaszcza u osób starszych, jak i tych przebywających na diecie bezglutenowej. Z kolei biopsja jelita cienkiego jest zabiegiem inwazyjnym , dlatego też rodzice małych dzieci niechętnie się na nią decydują.

W związku z tym, że celiakia jest chorobą dziedziczną, naukowcy kilka lat temu opracowali badania, dzięki którym można wykryć dwa typy genów HLA DQ2 i HLA DQ8, odpowiedzialnych za rozwój choroby. Testy genetyczne pozwalają praktycznie w 100% wykluczyć ryzyko rozwoju celiakii u osób, które nie posiadają tych genów, natomiast u osób u których zidentyfikowano te geny istnieje bardzo duże ryzyko rozwoju celiakii. Wówczas podczas stawiania diagnozy bierze się pod uwagę ewentualnie występujące objawy celiakii lub też wykonuje się dodatkowe testy. W tym roku badania DNA na celiakię zostały oficjalnie zarekomendowane przez Europejskie Stowarzyszenie Gastroenterologii Pediatrycznjavascript:void(0)ej, Hepatologii i Żywienia jako jedna ze standardowych metod wykorzystywanych w diagnozowaniu celiakii.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.