Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Bezpieczeństwo podczas przedświątecznych zakupów

Bezpieczeństwo podczas przedświątecznych zakupów
Czas poprzedzający Święta spędzamy między innymi na zakupach, poszukując prezentów dla naszych najbliższych. Korzystamy przy tym z usług zarówno sklepów znajdujących się w pobliżu naszego miejsca zamieszkania, jak i portali internetowych.

Ten olbrzymi ruch związany z zakupami zauważalny jest w dużych sklepach lub galeriach handlowych. Zwiększony napływ klientów do centrów handlowych, zakupy w gorączkowej atmosferze, nieraz przy udziale wszystkich członków rodziny, w tym również małych dzieci. Mnogość promocji i kuszące propozycje, wszystko to powoduje, że pochłonięci zakupami często zapominamy o podstawowych, najprostszych zasadach bezpieczeństwa.

Policjanci dolnośląscy jak co roku specjalnie przygotowują się do tego okresu. Tradycją stały się już spotkania organizowane z przedstawicielami dużych centrów handlowych podczas których dokonuje się analizy dotychczas podejmowanych działań i szuka się nowych rozwiązań. Działania podejmowane są w dwóch kierunkach:
 • prewencyjnym, poprzez wywieszanie plansz ostrzegawczych, kolportaż ulotek, przekazywanie komunikatów słownych. Przekazywane w ten sposób treści zawierają ostrzeżenia, przypomnienia o prawidłowym zabezpieczeniu na parkingu swego mienia, pilnowaniu torebek, portfeli itp.

 • zabezpieczającym, poprzez kierowanie w rejon różnych obiektów funkcjonariuszy umundurowanych lub po cywilnemu, w zależności od występujących zagrożeń.
Pamiętajmy, że wybierając się na zakupy do sklepu nie powinniśmy brać ze sobą wszystkich naszych oszczędności. Powinniśmy zabrać ze sobą tylko tyle pieniędzy ile jest nam potrzebne lub takie karty płatnicze, które są nam niezbędne do zrobienia zakupów. Nasze rzeczy zawsze powinny znajdować się w takim miejscu aby były przez nas widoczne. Najczęściej, wchodząc do sklepu, wkładamy do koszy na zakupy swoje kurtki, torby, portfele, a później zajęci oglądaniem towaru na sklepowych półkach całkowicie o nich zapominamy. Ta chwila jest wystarczająca dla osoby, która nas obserwuje, aby wyjąć pozostawiony w koszyku portfel lub inne dokumenty i oddalić się z nimi.

Również robiąc zakupy poprzez portale aukcyjne pamiętajmy o tym, że drugą stronę transakcji niekoniecznie cechować musi uczciwość. To, że inni zostali oszukani nie oznacza, że nam się to nie przytrafi. Oszuści czyhają na swoje ofiary wykorzystując nieuwagę, pośpiech, podekscytowanie i chęć posiadania jak najszybciej i jak najtaniej nabytej rzeczy.

Dlatego:
 • Bądźmy ostrożni przy zawieraniu transakcji przez Internet.

 • Uważajmy na ,,super okazje". Nie zawsze to, co widoczne jest na zdjęciu musi być takie samo w rzeczywistości, lub nabyte przez sprzedawcę w sposób legalny. Uwaga na podróbki!

 • Jeśli chcemy wziąć udział w aukcji internetowej, sprawdźmy wiarygodność sprzedawcy, jego poprzednie aukcje oraz opinie kupujących na jego temat (takie informacje odnajdziesz w historii transakcji danego sprzedawcy - sprawdźmy czy posiada jakieś negatywne opinie).

 • Jeśli licytujemy na aukcji internetowej, poczekajmy do zakończenia aukcji nim przelejesz pieniądze sprzedawcy. Sprawdźmy, czy sprzedawca umożliwia opłatę przy odbiorze - to również wskazuje na jego wiarygodność.

 • Korzystając z zagranicznych serwisów aukcyjnych nie dajmy się namówić na transakcję poza aukcją.

 • Jeśli dostaliśmy maila z informacją o wygraniu aukcji, sprawdźmy dokładnie czy wiadomość pochodzi od rzeczywistego sprzedawcy, zwłaszcza, gdy podany w niej jest nr konta, na który mamy przelać należność. Gdy mamy wątpliwości nawiążmy korespondencję ze sprzedającym.

 • Chrońmy swoje dane osobowe i hasła dostępowe. Nie wysyłajmy nikomu kserokopii swoich dokumentów oraz nie podawajmy haseł np. po „kliknięciu" w linkach zawartych w wiadomościach mailowych.

 • Pamiętajmy, że zawsze w razie jakichkolwiek wątpliwości możemy skontaktować się z obsługą portalu aukcyjnego.
Gdy już padliśmy ofiarą oszustwa:
 • Poinformujmy jak najszybciej administratorów ds. bezpieczeństwa danego serwisu.

 • Zachowajmy wszystkie dokumenty związane z transakcją tj. dowód przelewu na konto bankowe, korespondencję mailową, itp.

 • Zgłośmy się wraz z powyższymi dokumentami do najbliższej Twojego miejsca zamieszkania jednostki Policji.
Zgłaszając się na Policję trzeba będzie podać:
 • Datę i numer aukcji, jej przedmiot oraz wylicytowaną cenę.

 • Nazwę konta (nick) sprawcy oszustwa oraz jego adres e-mailowy.

 • Sposób kontaktu ze sprzedającym: jego e-mail, nr telefonu, adres.

 • Sposób dokonania zapłaty: przelew na konto bankowe, płatność za pobraniem.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.