Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Bezdech senny – to się leczy!

Bezdech senny – to się leczy!
Czy chrapanie może stanowić zagrożenie dla życia? Okazuje się, że tak! Chrapanie jest częstym objawem występowania obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), które może powodować niedotlenienie ważnych narządów wewnętrznych takich, jak mózg i serce.
Bezdech senny zwiększa znacząco ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, a także choroby niedokrwiennej serca. U osób cierpiących na OBS, które nie podjęły leczenia, znacząco zwiększa się ryzyko wystąpienia udaru czy zawału.

Bezdech senny przejawia się epizodami niewystarczającego, a nawet całkowitego braku przepływu powietrza przez drogi oddechowe w czasie snu. Jednym z  jego głównych objawów jest chrapanie. Powtarzające się okresy niedotlenienia organizmu związane z bezdechami wpływają negatywnie na praktycznie każdy aspekt kondycji zdrowotnej człowieka: serce, centralny układ nerwowy, gospodarkę hormonalną. W efekcie organizm chorego jest bardziej podatny na infekcje, bardziej narażony na choroby serca, wystąpienie udaru, otyłość, a nawet problemy z erekcją. Do tego dochodzi chroniczne zmęczenie i senność, które wpływają na efektywność w pracy oraz kontakty z bliskimi, stanowiąc również realne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze. W 2014 r. w wypadkach drogowych spowodowanych zaśnięciem lub zmęczeniem kierowcy zginęło 77 osób czyli ponad trzykrotnie więcej niż z powodu wjazdu na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. Dane zarówno ze szpitali jak i policyjnych statystyk z roku na rok wskazują na wciąż rosnącą liczbę ofiar bezdechu sennego – niestety problem nadal wydaje się być niedostrzegany i lekceważony przez społeczeństwo.
 
Kobiety też chrapią – czynniki ryzyka
 
Podstawowymi czynnikami ryzyka wystąpienia bezdechu sennego jest wiek oraz płeć. W grupie osób w wieku 30 – 50 lat mężczyźni chorują nawet dwa – trzy razy częściej niż kobiety. Z czasem czynnik płci zanika. Kobiety po menopauzie tracą parasol ochronny hormonów płciowych i bezdech senny występuje u nich równie często jak u mężczyzn. Na wiek i płeć nie można wpłynąć, dlatego istotne jest wyeliminowanie innych czynników ryzyka, które wynikają bezpośrednio z przyjętego niezdrowego stylu życia. Jednym z ważniejszych jest otyłość. Redukcja masy ciała zwiększa szanse na uniknięcie bezdechów sennych, a w niektórych przypadkach może być również lekarstwem na już występujące. Podobnie więc, jak w przypadku prewencji wielu innych chorób, zaleca się zdrową dietę, aktywny tryb życia, rzucenie palenia i ograniczenie spożywania alkoholu. Należy również ostrożnie podchodzić do przyjmowania leków nasennych, które mogą stać się czynnikiem predysponującym do wystąpienia dolegliwości.
 
Rozpoznanie – bezdech senny
 
Bezdech senny, jak wskazuje nazwa, to choroba występująca podczas snu. Jej objawy można jednak zaobserwować zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia. Najbardziej rozpowszechnionym i najłatwiejszym do rozpoznania jest chrapanie. Osoby cierpiące na bezdech senny chrapią każdej nocy i przez większą część snu. Sam chory może o tym nie wiedzieć, dlatego często to partner zauważa problem. 
Poza chrapaniem, w ciągu nocy u pacjenta można zaobserwować epizody, w czasie których nie oddycha. Trwają one zazwyczaj kilkanaście sekund (u osób z zaawansowaną chorobą nawet kilkadziesiąt) i kończą się mocnym chrapnięciem oraz głębokim i przyśpieszonym oddechem.
 
Objawy, które możemy zaobserwować w ciągu dnia są niekiedy lekceważone nie tylko przez chorego, ale również przez lekarzy. Budzenie się z bólem głowy, zasypianie w czasie czynności nie wymagających dużej aktywności, np. czytając książkę, oglądając telewizję, chroniczne zmęczenie czy też zaburzenia koncentracji, problemy z pamięcią i pogorszenie funkcji intelektualnych – wszystkie te objawy pasują również do oznak zwykłego zmęczenia spowodowanego stresem oraz nadmiernym wysiłkiem fizycznym i intelektualnym.
 
Metody leczenia
 
Pierwszym krokiem w walce z bezdechem sennym jest modyfikacja nawyków: odpowiednia dieta, zwiększona aktywność fizyczna w celu zmniejszenia masy ciała, a także rzucenie palenia czy ograniczenie spożywania alkoholu. Jeżeli mimo wprowadzenia zmian, nasz sen nadal nie jest zdrowy należy zasięgnąć porady specjalisty oraz wykonać polisomnografię, czyli badanie przebiegu snu z podziałem na jego etapy, które pomoże wykryć nieprawidłowości. Pacjent zostaje podłączony do specjalnej aparatury, która w czasie nocy zapisuje parametry takie jak napięcie mięśni, ruchy gałek ocznych, pracę serca. Lekarz po zapoznaniu się z wynikami może zalecić przeprowadzenie zabiegu laryngologicznego, w czasie którego zostanie usunięta przeszkoda blokująca swobodny przepływ powietrza. Metoda ta nie jest jednak dobrym rozwiązaniem dla wszystkich pacjentów. Szacuje się, że droga leczenia operacyjnego stwarza szansę wyleczenia około 30 proc. chorych i niestety nie zawsze zabieg zapobiegnie nawrotowi choroby.
 
Alternatywą są aparaty służące do wytwarzania dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, czyli tak zwane aparaty CPAP. Przy pomocy specjalnej maski powietrze wtłaczane jest do dróg oddechowych, zapobiegając zapadaniu się miękkich części gardła i podniebienia, co z kolei nie pozwala na powstawanie bezdechów i chrapania. Obecnie na rynku dostępne są bardzo nowoczesne modele, które dostosowują swoje działanie do zmiennych potrzeb użytkownika. U osób z niskim wskaźnikiem bezdechów (AHI) stosuje się czasami protezy ortodontyczne, które zakładane na noc powodują wysunięcie żuchwy do przodu i ułatwienie swobodnego przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Warunkiem koniecznym stosowania takich protez jest posiadanie własnych zębów.
 
Wybór metody leczenie bezdechów sennych nie zależy jedynie od decyzji lekarza – kluczowa jest również postawa pacjenta, a także stosunek partnera pacjenta do choroby. Warto więc otwarcie przedyskutować możliwe opcje w gronie najbliższych osób, rozważając wszystkie konsekwencje podjętej decyzji.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.