Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

8 przyczyn bólu pleców

8 przyczyn bólu pleców
Drogie Opiekunki i Drodzy Opiekunowie Osób Starszych!
Dyskomfort związany z bólem pleców jest Nam wszystkim doskonale znany. Jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę, co jest jego źródłem. Przyczyny bólu pleców są różne, niektóre mniej, inne bardziej poważne. Przedstawiamy Wam 8 najczęstszych przyczyn bólu kręgosłupa, z którymi mamy do czynienia:

 1. Dyskopatia.
  Charakteryzuje ją nagły "postrzałowy" ból, uniemożliwiający chodzenie, a nawet wyprostowanie się. Ból ten promieniuje do kończyn dolnych. Często bywa tak, że powodem tego bólu jest dźwiganie ciężkich przedmiotów lub nagłe schylenie się.
   
 2. Skolioza.
  Czyli boczne skrzywienie kręgosłupa, które powoduje nagłe bóle. Jej przyczynami są wady wrodzone lub zaniedbanie utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Inną przyczyną jest noszenie ciężkich toreb lub plecaków na jednym ramieniu. Wcześnie zaobserwowane objawy można korygować ćwiczeniami, jednak przed podjęciem jakichkolwiek ćwiczeń korygujących, należy udać się do specjalisty.
   
 3. Nadwaga.
  Zbyt duża masa ciała jest ogromnym obciążeniem dla kręgosłupa. Może ona prowadzić do powstania choroby zwyrodnieniowej, która będzie przejawiała się m.in. silnym bólem kręgosłupa.
   
 4. Siedzący tryb życia.
  Wykonywanie pracy w pozycji siedzącej prędzej czy później prowadzi do bólu pleców. Ważne jest, aby pilnować swojej postawy. Eksperci zalecają siedzenie na krześle lekko odchylonym do tyłu. Więcej informacji na temat ergonomicznej postawy można znaleźć w Internecie.
   
 5. Chodzenie na obcasach.
  Buty na wysokim obcasie dodatkowo obciążają kręgosłup. W konsekwencji może pojawić się ból pleców. Dlatego wybierając się na zakupy należy zwrócić uwagę na wybór obuwia oraz w miarę możliwości korzystanie z wózka, a nie koszyka, który pełen zakupów skrzywia Naszą postawę.
   
 6. Niewłaściwy sposób podnoszenie przedmiotów.
  Dla zdrowia Naszego kręgosłupa ważny jest także sposób w jaki się schylamy. Należy pamiętać, że nie powinniśmy schylać się poprzez zginanie w pasie, gdyż w sytuacji podnoszenia ciężkich przedmiotów, możemy nadwyrężyć kręgosłup, a to staje się przyczyną bólu. Podczas prawidłowego podnoszenia powinno się lekko ugiąć nogi w kolanach i nie wyginać kręgosłupa.
   
 7. Zła pozycja przyjmowana w czasie snu.
  Najlepszą pozycją dla kręgosłupa jest sen w pozycji embrionalnej i stosowanie możliwie jak najniższej poduszki. Zbyt wysoka poduszka sprawia, że kręgosłup w części szyjnej przyjmuje nienaturalną postawę, aktywuje do pracy mięśnie, które pozostają spięte całą noc, czego efektem jest ból kręgosłupa i zmęczenie!
   
 8. Stres.
  Okazuje się, że stres również wpływa na dolegliwości bólowe. Przy długotrwałym stresie odruchowo napinamy mięśnie - w tym mięśnie pleców i karku. To z kolei powoduje zwężenie naczyń krwionośnych i niedotlenienie. Aby uniknąć nieprzyjemnych skutków zdenerwowania, należy korzystać z technik relaksacyjnych. Warto wykonywać również masaż.
   

Opiekunko, Opiekunie!
Pamiętajmy, że bólu pleców nie można lekceważyć. Jeśli nie potrafimy znaleźć przyczyny bólu, ani nie znamy sposobu jak go zwalczyć, należy udać się do specjalisty, ponieważ nieodpowiednie zabiegi i ćwiczenia, mogą pogorszyć sytuację i Nasze samopoczucie. Ortopeda jest w stanie polecić Nam dobrych rehabilitantów, którzy sprawnie przeprowadzą leczenie.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.